Phát Âm Tiếng Anh

Khẩu hình miệng khi phát âm tiếng Anh: Bí quyết phát âm chuẩn như người bản xứ

khẩu hình miệng khi phát âm tiếng anh đóng vai trò quan trọng trong việc giúp bạn nói tiếng anh chuẩn và tự nhiên. Nếu bạn muốn cải thiện khả năng phát âm tiếng anh của mình, hãy bắt đầu bằng việc chú ý đến khẩu hình miệng khi nói. Excel English sẽ hướng dẫn bạn cách điều chỉnh khẩu hình miệng để phát âm tiếng anh chuẩn xác hơn.

Khẩu hình miệng khi phát âm tiếng Anh: Bí quyết phát âm chuẩn như người bản xứ
Khẩu hình miệng khi phát âm tiếng Anh: Bí quyết phát âm chuẩn như người bản xứ

I. Những Nguyên Âm Phổ Biến Trong Tiếng Anh (Monophthongs)

Những nguyên âm dài trong tiếng Anh bao gồm /iː/, /aɪ/, /ɑː/, /eɪ/, /oʊ/, /uː/, /ɔː/, /ɜː/; ngoài ra còn có những âm đôi phổ biến như sau:

 • /ie/:” sea”, “speed”, “speak”
 • /ɪə/: “near”, “fear”, “queer”
 • /eə/: “bare”, “care”, “pair”
 • /ʊə/: “poor”, “sure”, “tour”
 • /aʊ/: “how”, “house”, “now”
 • /ɔɪ/: ” coin”, “join”, “boil”

 • /ɔɪ/: ” coin”, “join”, “boil”

Các nguyên âm /i:/, /ɔɪ/, /uː/, /ɪə/ thường nằm cuối câu, không bị ảnh hưởng bởi các nguyên âm khác.

Âm đôi Cách phát âm Ví dụ
ɪə /ɪ/ gần giống với /e/ trong “met”, còn /ə/ gần giống âm “ờ” trong tiếng Việt. /ɪər/: near (gần), here (ở đây), clear (minh bạch)
/ɪr/: fir (cây linh sam), bird (con chim), first (thứ nhất)
/fɪər/: fear (sợ hãi), beer (bia), near (khoảng)
/fɪr/: fir (cây linh sam), girl (cô gái), firm (nền móng)
/e/ giống với /e/ trong “egg” còn /ə/ gần giống âm “ờ” trong tiếng Việt. hair (tóc)/ her (cô ấy)/ prepare (chuẩn bị)

Những Nguyên Âm Phổ Biến Trong Tiếng Anh (Monophthongs)
Những Nguyên Âm Phổ Biến Trong Tiếng Anh (Monophthongs)

II. Những Nguyên Âm Trượt (Diphthongs)

Trong tiếng Anh, nguyên âm trượt là sự kết hợp của hai nguyên âm được phát âm trong một âm tiết. Nguyên âm trượt phổ biến nhất trong tiếng Anh là /aɪ/, /aʊ/, /ɔɪ/, /ɔʊ/, /eɪ/, /iː/, /oʊ/, và /uː/. Các nguyên âm trượt này có thể được tìm thấy trong nhiều từ tiếng Anh, chẳng hạn như “day”, “cow”, “boy”, “no”, “say”, “see”, “go”, và “you”.

Nguyên âm trượt có thể được sử dụng để tạo ra nhiều âm thanh khác nhau trong tiếng Anh. Ví dụ, nguyên âm trượt /aɪ/ có thể được sử dụng để tạo ra âm thanh “ai” trong từ “day”, âm thanh “ay” trong từ “say”, và âm thanh “igh” trong từ “high”. Tương tự, nguyên âm trượt /aʊ/ có thể được sử dụng để tạo ra âm thanh “ow” trong từ “cow”, âm thanh “ou” trong từ “house”, và âm thanh “ough” trong từ “though”.

Nguyên âm trượt là một phần quan trọng của hệ thống âm vị tiếng Anh. Chúng giúp tạo ra nhiều âm thanh khác nhau trong tiếng Anh và có thể được sử dụng để tạo ra nhiều từ khác nhau. Nếu bạn muốn cải thiện khả năng phát âm tiếng Anh của mình, bạn nên học cách phát âm chính xác các nguyên âm trượt.

Nguyên âm trượt Ví dụ
/aɪ/ day, say, high
/aʊ/ cow, house, though
/ɔɪ/ boy, noise, oil
/ɔʊ/ no, go, home
/eɪ/ say, eight, break
/iː/ see, feet, people
/oʊ/ go, boat, know
/uː/ you, too, food

Ngoài ra, còn có một số nguyên âm trượt ít phổ biến hơn trong tiếng Anh, chẳng hạn như /ɪə/, /ɛə/, /ʊə/, và /ʌʊ/. Các nguyên âm trượt này thường được tìm thấy trong các từ có nguồn gốc từ tiếng Pháp hoặc tiếng Latinh.

 • Nguyên âm trượt /ɪə/ có thể được tìm thấy trong các từ như “beer”, “fear”, và “here”.
 • Nguyên âm trượt /ɛə/ có thể được tìm thấy trong các từ như “air”, “care”, và “there”.
 • Nguyên âm trượt /ʊə/ có thể được tìm thấy trong các từ như “door”, “floor”, và “more”.
 • Nguyên âm trượt /ʌʊ/ có thể được tìm thấy trong các từ như “blood”, “flood”, và “good”.

Các nguyên âm trượt này có thể khó phát âm đối với những người học tiếng Anh như một ngôn ngữ thứ hai. Tuy nhiên, nếu bạn luyện tập thường xuyên, bạn sẽ có thể phát âm chúng một cách chính xác.

Những Nguyên Âm Trượt (Diphthongs)
Những Nguyên Âm Trượt (Diphthongs)

III. Những Nguyên Âm Kép (Double Vowels)

Nguyên âm kép là sự kết hợp của hai nguyên âm trong một âm tiết. Trong tiếng Anh, có 8 nguyên âm kép phổ biến, bao gồm: ai, au, ei, eu, ie, oi, ou và ui. Mỗi nguyên âm kép có cách phát âm riêng và có thể xuất hiện ở nhiều vị trí khác nhau trong một từ.

Dưới đây là bảng tổng hợp các nguyên âm kép trong tiếng Anh:

Nguyên âm kép Cách phát âm Ví dụ
ai /eɪ/ rain, pain, sail
au /ɔː/ cause, caught, laugh
ei /eɪ/ eight, vein, receive
eu /juː/ feud, neutral, European
ie /aɪ/ pie, lie, field
oi /ɔɪ/ coin, boil, oil
ou /aʊ/ house, mouse, out
ui /juː/ fruit, suit, ruin

Ngoài 8 nguyên âm kép phổ biến trên, còn có một số nguyên âm kép ít phổ biến hơn, chẳng hạn như: ay, ea, ee, oo và uy. Những nguyên âm kép này thường xuất hiện trong một số từ nhất định và có cách phát âm riêng.

Ví dụ:

 • ay: day, say, way
 • ea: bread, head, sea
 • ee: feet, meet, sleep
 • oo: book, look, pool
 • uy: buy, guy, sky

Nguyên âm kép là một phần quan trọng trong hệ thống âm vị của tiếng Anh. Việc nắm vững cách phát âm và sử dụng các nguyên âm kép sẽ giúp bạn cải thiện khả năng nói và nghe tiếng Anh của mình.

IV. Những Luyện Âm Phổ Biến Khi Phát Âm Tiếng Anh (Consonant Clusters)

Luỵ âm là sự kết hợp của hai hoặc nhiều phụ âm trong một âm tiết. Trong tiếng Anh, có nhiều loại luyến âm khác nhau, mỗi loại có cách phát âm riêng. Một số luyến âm phổ biến khi phát âm tiếng Anh bao gồm:

 • bl: blue, black, blind
 • br: brown, bread, bridge
 • ch: child, chair, church
 • cl: clean, close, clock
 • cr: cry, cross, crown
 • dr: drink, drive, drop
 • fl: fly, floor, flower
 • fr: free, fresh, friend
 • gl: glow, glass, glue
 • gr: green, grow, ground

Ngoài ra, còn có một số luyến âm ít phổ biến hơn, chẳng hạn như:

 • ph: phone, photo, physical
 • th: thin, thick, thought
 • wh: white, when, why
 • sh: ship, shop, short
 • zh: measure, pleasure, treasure

Việc nắm vững cách phát âm các luyến âm sẽ giúp bạn cải thiện khả năng nói tiếng Anh của mình và giúp người nghe dễ dàng hiểu được những gì bạn nói.

V. Những Luyện Âm Ít Gặp Khi Phát Âm Tiếng Anh (Unusual Consonant Clusters)

Ngoài những luyến âm phổ biến, còn có một số luyến âm ít gặp hơn trong tiếng Anh. Những luyến âm này thường xuất hiện trong một số từ nhất định và có cách phát âm riêng. Một số luyến âm ít gặp khi phát âm tiếng Anh bao gồm:

 • tch: watch, match, catch
 • dge: bridge, judge, lodge
 • ght: light, night, fight
 • mb: lamb, bomb, climb
 • nd: sand, hand, find
 • ng: sing, long, bring
 • nk: pink, bank, thank
 • nt: went, sent, count
 • rd: hard, word, bird
 • rl: girl, world, pearl

Việc nắm vững cách phát âm các luyến âm ít gặp sẽ giúp bạn cải thiện khả năng nói tiếng Anh của mình và giúp người nghe dễ dàng hiểu được những gì bạn nói.

Những Nguyên Âm Kép (Double Vowels)
Những Nguyên Âm Kép (Double Vowels)

VI. Những Luyện Âm Phổ Biến Khi Phát Âm Tiếng Anh (Consonant Clusters)

 • Trộn phức hợp các phụ âm với nhau.
 • Diễn đạt theo cụm trong tiếng Anh thay vì từng từ đơn lẻ.
 • Nói chậm rãi ban đầu và tăng tốc dần khi cảm thấy thoải mái hơn.
 • Luyện tập đọc đoạn văn có nhiều cụm phụ âm để cải thiện độ trôi chảy khi nói.
Phụ âm cuối Phụ âm đầu Ví dụ
P L Please
T R Try
K S Excuse
B R Bring
D G Dog

Ngoài ra, còn có một số mẹo giúp bạn luyện tập những luyện âm phổ biến khi phát âm tiếng anh:

+ Nói chậm và rõ từng âm tiết.

+ Luyện tập thường xuyên, mỗi ngày ít nhất 15 phút.

+ Sử dụng các tài liệu nghe tiếng anh để luyện tập.

+ Tham gia các câu lạc bộ tiếng anh để có môi trường luyện tập thực tế.

VII. Những Luyện Âm Ít Gặp Khi Phát Âm Tiếng Anh (Unusual Consonant Clusters)

Trong tiếng Anh, có một số luyện âm ít gặp khi phát âm mà bạn cần lưu ý để có thể phát âm tiếng Anh chuẩn xác hơn. Những luyện âm này thường là sự kết hợp của hai hoặc nhiều phụ âm, và chúng có thể gây khó khăn cho người học tiếng Anh. Tuy nhiên, nếu bạn luyện tập thường xuyên, bạn sẽ có thể phát âm chúng một cách dễ dàng.

Dưới đây là một số luyện âm ít gặp khi phát âm tiếng Anh:

 • /tʃ/: Luyện âm này bằng cách đặt lưỡi giữa răng trên và răng dưới, sau đó phát âm âm /t/ và /ʃ/ cùng một lúc. Ví dụ: chữ “church” được phát âm là /tʃɜːrtʃ/.
 • /dʒ/: Luyện âm này bằng cách đặt lưỡi giữa răng trên và răng dưới, sau đó phát âm âm /d/ và /ʒ/ cùng một lúc. Ví dụ: chữ “judge” được phát âm là /dʒʌdʒ/.
 • /θ/: Luyện âm này bằng cách đặt lưỡi giữa răng trên và răng dưới, sau đó phát âm âm /t/ và /h/ cùng một lúc. Ví dụ: chữ “think” được phát âm là /θɪŋk/.
 • /ð/: Luyện âm này bằng cách đặt lưỡi giữa răng trên và răng dưới, sau đó phát âm âm /d/ và /h/ cùng một lúc. Ví dụ: chữ “this” được phát âm là /ðɪs/.
 • /ŋ/: Luyện âm này bằng cách đặt lưỡi ở vị trí giống như khi phát âm âm /n/, nhưng không chạm vào răng trên. Sau đó, phát âm âm /ŋ/ bằng cách để không khí thoát ra qua mũi. Ví dụ: chữ “sing” được phát âm là /sɪŋ/.

Ngoài những luyện âm trên, còn có một số luyện âm ít gặp khác mà bạn có thể gặp trong tiếng Anh. Để luyện tập những luyện âm này, bạn có thể sử dụng các tài liệu học tiếng Anh, các video hướng dẫn phát âm, hoặc tham gia các lớp học tiếng Anh.

Việc luyện tập phát âm tiếng Anh chuẩn xác sẽ giúp bạn giao tiếp hiệu quả hơn và tự tin hơn khi nói tiếng Anh. Vì vậy, hãy dành thời gian để luyện tập những luyện âm ít gặp khi phát âm tiếng Anh để cải thiện khả năng phát âm của mình nhé!

Bảng 1: Một số luyện âm ít gặp khi phát âm tiếng Anh
Luyện âm Cách phát âm Ví dụ
/tʃ/ Đặt lưỡi giữa răng trên và răng dưới, sau đó phát âm âm /t/ và /ʃ/ cùng một lúc. church
/dʒ/ Đặt lưỡi giữa răng trên và răng dưới, sau đó phát âm âm /d/ và /ʒ/ cùng một lúc. judge
/θ/ Đặt lưỡi giữa răng trên và răng dưới, sau đó phát âm âm /t/ và /h/ cùng một lúc. think
/ð/ Đặt lưỡi giữa răng trên và răng dưới, sau đó phát âm âm /d/ và /h/ cùng một lúc. this
/ŋ/ Đặt lưỡi ở vị trí giống như khi phát âm âm /n/, nhưng không chạm vào răng trên. Sau đó, phát âm âm /ŋ/ bằng cách để không khí thoát ra qua mũi. sing

Mẹo để luyện tập phát âm tiếng Anh chuẩn xác:

 • Lắng nghe cách phát âm của người bản xứ và cố gắng bắt chước họ.
 • Sử dụng các tài liệu học tiếng Anh, các video hướng dẫn phát âm, hoặc tham gia các lớp học tiếng Anh để luyện tập phát âm.
 • Đọc to các bài báo, sách hoặc truyện bằng tiếng Anh để luyện tập phát âm.
 • Ghi âm giọng nói của mình khi đang đọc to và sau đó nghe lại để xem mình đã phát âm đúng chưa.
 • Kiên trì luyện tập thường xuyên để cải thiện khả năng phát âm của mình.

Những Luyện Âm Ít Gặp Khi Phát Âm Tiếng Anh (Unusual Consonant Clusters)
Những Luyện Âm Ít Gặp Khi Phát Âm Tiếng Anh (Unusual Consonant Clusters)

VIII. Lời Kết

Khẩu hình miệng khi phát âm tiếng anh là một yếu tố quan trọng quyết định chất lượng phát âm của bạn. Nếu bạn muốn cải thiện khả năng phát âm tiếng anh của mình, hãy chú ý đến khẩu hình miệng và luyện tập thường xuyên. Excel English chúc bạn thành công trên con đường chinh phục tiếng anh.

Related Articles

Back to top button