Tiếng Anh Thương Mại

Ngữ pháp tiếng Anh trong kinh doanh: Những điều cơ bản bạn cần biết

Ngữ pháp tiếng Anh trong kinh doanh là một phần quan trọng của giao tiếp hiệu quả trong môi trường kinh doanh quốc tế. Bài viết này cung cấp một cái nhìn tổng quan về các khía cạnh chính của ngữ pháp tiếng Anh trong kinh doanh, bao gồm các thì, danh từ, động từ, tính từ, trạng từ, giới từ, liên từ, câu hỏi, câu trả lời, câu mệnh lệnh, câu cầu khiến, câu cảm thán, câu nghi vấn, câu bị động, câu chủ động, câu trực tiếp và câu gián tiếp. Excelenglish hy vọng rằng bài viết này sẽ giúp bạn cải thiện kỹ năng ngữ pháp tiếng Anh trong kinh doanh của mình và giao tiếp hiệu quả hơn trong môi trường làm việc quốc tế.

Ngữ pháp tiếng Anh trong kinh doanh: Những điều cơ bản bạn cần biết
Ngữ pháp tiếng Anh trong kinh doanh: Những điều cơ bản bạn cần biết

Ngữ pháp tiếng Anh trong kinh doanh Ví dụ
Các thì trong tiếng Anh trong kinh doanh Hiện tại đơn: I work in a multinational company. (Tôi làm việc trong một công ty đa quốc gia.)
Cách sử dụng danh từ và động từ trong tiếng Anh kinh doanh Danh từ: The company’s profit increased by 10%. (Lợi nhuận của công ty tăng 10%.)
Cách sử dụng tính từ và trạng từ trong tiếng Anh kinh doanh Tính từ: The company is a global leader in the technology industry. (Công ty là một công ty hàng đầu thế giới trong ngành công nghệ.)
Cách sử dụng giới từ và liên từ trong tiếng Anh kinh doanh Giới từ: The company is located in New York City. (Công ty đặt trụ sở tại thành phố New York.)
Cách sử dụng câu hỏi và câu trả lời trong tiếng Anh kinh doanh Câu hỏi: What is the company’s mission statement? (Tuyên bố sứ mệnh của công ty là gì?)
Cách sử dụng câu mệnh lệnh và câu cầu khiến trong tiếng Anh kinh doanh Câu mệnh lệnh: Please send me the report by tomorrow. (Vui lòng gửi cho tôi báo cáo trước ngày mai.)
Cách sử dụng câu cảm thán và câu nghi vấn trong tiếng Anh kinh doanh Câu cảm thán: I am so happy to hear that the company is doing well! (Tôi rất vui khi biết rằng công ty đang hoạt động tốt!)
Cách sử dụng câu bị động và câu chủ động trong tiếng Anh kinh doanh Câu bị động: The report was written by the marketing team. (Báo cáo được viết bởi nhóm tiếp thị.)
Cách sử dụng câu trực tiếp và câu gián tiếp trong tiếng Anh kinh doanh Câu trực tiếp: The CEO said, “We are committed to providing our customers with the best possible service.” (Giám đốc điều hành nói, “Chúng tôi cam kết cung cấp cho khách hàng dịch vụ tốt nhất có thể.”)

I. Ngữ pháp tiếng Anh trong kinh doanh

Ngữ pháp tiếng Anh trong kinh doanh
Ngữ pháp tiếng Anh trong kinh doanh

Các thì trong tiếng Anh trong kinh doanh

Ngữ pháp tiếng Anh trong kinh doanh cũng giống ngữ pháp của tiếng Anh nói chung, nó có rất nhiều thì khác nhau và các thì này được phân chia theo hai dạng chính: thì đơn và thì hoàn thành.

Thời Ví dụ
Hiện tại đơn I work in a multinational company. (Tôi làm việc trong một công ty đa quốc gia.)
Hiện tại tiếp diễn I am working on a project. (Tôi đang làm việc trong một dự án.)
Hiện tại hoàn thành I have worked for this company for 5 years. (Tôi đã làm việc cho công ty này trong 5 năm.)
Quá khứ đơn I worked for another company before. (Trước đây tôi đã làm việc cho một công ty khác.)
Quá khứ tiếp diễn I was working on a project when you called. (Tôi đang làm việc trong một dự án khi bạn gọi.)
Quá khứ hoàn thành I had worked for this company for 10 years before I left. (Tôi đã làm việc cho công ty này trong 10 năm trước khi nghỉ.)
Tương lai đơn I will work on this project tomorrow. (Tôi sẽ làm việc trong dự án này vào ngày mai.)
Tương lai tiếp diễn I will be working on this project next week. (Tôi sẽ làm việc trong dự án này vào tuần tới.)
Tương lai hoàn thành I will have worked on this project for a month by the end of next week. (Tôi sẽ làm việc trên dự án này trong một tháng vào cuối tuần tới.)

Cách sử dụng danh từ và động từ trong tiếng Anh kinh doanh

Danh từ là những từ chỉ người, vật, sự việc, khái niệm. Động từ là những từ chỉ hành động, trạng thái hoặc sự tồn tại. Trong tiếng Anh kinh doanh, danh từ và động từ được sử dụng rất nhiều và rất quan trọng.

 • Danh từ:
  • Company (công ty): a group of people who work together to achieve a common goal.
  • Product (sản phẩm): something that is made or sold.
  • Service (dịch vụ): something that is done for someone.
  • Customer (khách hàng): someone who buys something from a company.
  • Employee (nhân viên): someone who works for a company.
 • Động từ:
  • To make (làm): to create something.
  • To sell (bán): to give something to someone for money.
  • To provide (cung cấp): to give something to someone.
  • To buy (mua): to get something from someone for money.
  • To work (làm việc): to do something to earn money.

Để tìm hiểu thêm về cách sử dụng danh từ và động từ trong tiếng Anh kinh doanh, bạn có thể tham khảo thêm bài viết Từ vựng tiếng Anh trong công việc của chúng tôi.

II. Các thì trong tiếng Anh

Các thì trong tiếng Anh
Các thì trong tiếng Anh

Hiện tại đơn

Hiện tại đơn là một thì được sử dụng để diễn tả hành động hay sự việc thường xuyên xảy ra hoặc sự thật hiển nhiên. Ví dụ:

 • I go to school every day. (Tôi đi học hàng ngày.)
 • The sun rises in the east. (Mặt trời mọc ở phía đông.)

Ngữ pháp tiếng Anh cơ bản

Hiện tại tiếp diễn

Hiện tại tiếp diễn được sử dụng để diễn tả hành động hay sự việc đang diễn ra tại thời điểm nói.

 • I am working on a report. (Tôi đang làm báo cáo.)
 • She is singing in the shower. (Cô ấy đang hát trong phòng tắm.)

Cấu trúc câu điều kiện trong tiếng Anh

Hiện tại hoàn thành

Hiện tại hoàn thành dùng để diễn tả hành động hay sự việc đã hoàn thành trước thời điểm nói.

 • I have finished my homework. (Tôi đã làm xong bài tập về nhà.)
 • We have been to London. (Chúng tôi đã đến London.)

Từ vựng tiếng Anh trong công việc

Tương lai đơn

Tương lai đơn dùng để diễn tả hành động hay sự việc sẽ xảy ra trong tương lai.

 • I will go to the movies tomorrow. (Tôi sẽ đi xem phim vào ngày mai.)
 • They will be happy to see you. (Họ sẽ vui khi gặp bạn.)

III. Câu điều kiện

Câu điều kiện
Câu điều kiện

Câu điều kiện là một cấu trúc ngữ pháp được sử dụng để diễn tả mối quan hệ giữa hai mệnh đề, một mệnh đề chứa điều kiện và một mệnh đề chứa kết quả.

Loại câu điều kiện Công thức Ví dụ
Câu điều kiện loại 1 If + mệnh đề điều kiện + hiện tại đơn, mệnh đề kết quả + tương lai đơn If you study hard, you will get good grades.
Câu điều kiện loại 2 If + mệnh đề điều kiện + quá khứ đơn, mệnh đề kết quả + would/could/might + nguyên mẫu If I had studied harder, I would have gotten better grades.
Câu điều kiện loại 3 If + mệnh đề điều kiện + quá khứ hoàn thành, mệnh đề kết quả + would/could/might have + phân từ quá khứ If I had studied harder, I could have gotten better grades.

Ngoài ra, còn có câu điều kiện hỗn hợp, sử dụng cấu trúc của câu điều kiện loại 2 hoặc 3 trong mệnh đề điều kiện và cấu trúc của câu điều kiện loại 1 trong mệnh đề kết quả.

Ví dụ: If I had studied harder, I would be able to get a better job now.

Câu điều kiện là một cấu trúc ngữ pháp quan trọng trong tiếng Anh kinh doanh, được sử dụng để diễn tả các tình huống, giả định và kết quả trong các cuộc đàm phán, hợp đồng và các hoạt động kinh doanh khác.

Để tìm hiểu thêm về câu điều kiện trong tiếng Anh kinh doanh, bạn có thể tham khảo các bài viết sau:

IV. Câu bị động

Câu bị động
Câu bị động

Khái niệm câu bị động

Câu bị động là loại câu mà chủ ngữ chịu tác động của hành động được nêu trong câu. Trong câu bị động, chủ ngữ thường là người hoặc vật bị tác động, còn động từ chính thường ở dạng bị động.

Cấu trúc câu bị động Ví dụ
S + be + V3/ed + (by O) The book was written by Mark Twain. (Quyển sách được viết bởi Mark Twain.)
S + get + V3/ed + (by O) I got fired by my boss. (Tôi bị sa thải bởi sếp của tôi.)
S + have/has + been + V3/ed + (by O) The report has been completed by the team. (Báo cáo đã được nhóm hoàn thành.)

Cách sử dụng câu bị động

Câu bị động thường được sử dụng trong các trường hợp sau:

 • Khi muốn nhấn mạnh vào đối tượng chịu tác động của hành động.
 • Khi không biết hoặc không muốn nêu tên tác nhân gây ra hành động.
 • Khi muốn làm cho câu văn trở nên trang trọng hoặc khách quan hơn.

Ví dụ:

 • The car was stolen last night. (Chiếc xe đã bị đánh cắp đêm qua.)
 • The company has been fined for polluting the environment. (Công ty đã bị phạt vì gây ô nhiễm môi trường.)
 • The new law was passed by the parliament. (Luật mới đã được quốc hội thông qua.)

Một số lưu ý khi sử dụng câu bị động

 • Không nên sử dụng câu bị động quá nhiều trong bài viết, vì điều này có thể khiến bài viết trở nên khó hiểu và nhàm chán.
 • Khi sử dụng câu bị động, cần chú ý đến việc lựa chọn thì động từ phù hợp với ngữ cảnh.
 • Trong một số trường hợp, câu bị động có thể gây歧 nghĩa, vì vậy cần sử dụng cẩn thận.

Ví dụ:

 • The book was written by a famous author. (Quyển sách được viết bởi một tác giả nổi tiếng.)
 • The book was written by a famous author in 1990. (Quyển sách được viết bởi một tác giả nổi tiếng vào năm 1990.)

Trong ví dụ đầu tiên, câu bị động không gây歧 nghĩa, vì chỉ có một tác giả viết quyển sách. Tuy nhiên, trong ví dụ thứ hai, câu bị động có thể gây歧 nghĩa, vì không rõ tác giả nổi tiếng nào đã viết quyển sách vào năm 1990.

Để tránh gây歧 nghĩa, có thể sử dụng câu chủ động thay cho câu bị động trong một số trường hợp.

Ví dụ:

 • A famous author wrote the book. (Một tác giả nổi tiếng đã viết quyển sách.)
 • A famous author wrote the book in 1990. (Một tác giả nổi tiếng đã viết quyển sách vào năm 1990.)

Trong ví dụ đầu tiên, câu chủ động không gây歧 nghĩa, vì rõ ràng là một tác giả nổi tiếng đã viết quyển sách. Trong ví dụ thứ hai, câu chủ động cũng không gây歧 nghĩa, vì rõ ràng là một tác giả nổi tiếng đã viết quyển sách vào năm 1990.

Tóm lại, câu bị động là một loại câu hữu ích và có thể được sử dụng trong nhiều trường hợp khác nhau. Tuy nhiên, cần chú ý đến việc sử dụng câu bị động một cách hợp lý và tránh gây歧 nghĩa.

Tham khảo thêm các bài viết sau để biết thêm thông tin về câu bị động:

V. Từ vựng tiếng Anh trong kinh doanh

Từ vựng tiếng Anh trong kinh doanh
Từ vựng tiếng Anh trong kinh doanh

Trong kinh doanh, việc sử dụng từ vựng chính xác và phù hợp là rất quan trọng. Từ vựng tiếng Anh trong kinh doanh bao gồm các thuật ngữ chuyên ngành, các cụm từ và cách diễn đạt đặc biệt được sử dụng trong môi trường kinh doanh quốc tế. Việc nắm vững từ vựng tiếng Anh trong kinh doanh sẽ giúp bạn giao tiếp hiệu quả hơn với các đối tác, khách hàng và đồng nghiệp nước ngoài, cũng như hiểu rõ hơn về các tài liệu, hợp đồng và báo cáo kinh doanh.

Có rất nhiều cách để học từ vựng tiếng Anh trong kinh doanh. Bạn có thể tham khảo các tài liệu chuyên ngành, các khóa học trực tuyến hoặc tham gia các lớp học tiếng Anh dành cho doanh nhân. Ngoài ra, bạn cũng có thể học từ vựng tiếng Anh trong kinh doanh thông qua các bộ phim, chương trình truyền hình và các bài báo về kinh tế.

Các chủ đề từ vựng tiếng Anh trong kinh doanh Ví dụ
Thuật ngữ kế toán Account payable (Công nợ phải trả), account receivable (Công nợ phải thu), balance sheet (Bảng cân đối kế toán), cash flow statement (Báo cáo lưu chuyển tiền tệ), income statement (Báo cáo kết quả kinh doanh)
Thuật ngữ tài chính Asset (Tài sản), liability (Nợ phải trả), equity (Vốn chủ sở hữu), revenue (Doanh thu), expense (Chi phí)
Thuật ngữ marketing Brand (Thương hiệu), product (Sản phẩm), service (Dịch vụ), customer (Khách hàng), market (Thị trường)
Thuật ngữ quản lý Management (Quản lý), leadership (Lãnh đạo), team (Nhóm), project (Dự án), goal (Mục tiêu)
Thuật ngữ thương mại quốc tế Import (Nhập khẩu), export (Xuất khẩu), tariff (Thuế quan), quota (Hạn ngạch), trade agreement (Hiệp định thương mại)

Khi học từ vựng tiếng Anh trong kinh doanh, bạn nên chú ý đến cách phát âm và cách sử dụng của các từ vựng đó. Bạn cũng nên học cách kết hợp các từ vựng với nhau để tạo thành các câu và đoạn văn hoàn chỉnh. Điều này sẽ giúp bạn sử dụng từ vựng tiếng Anh trong kinh doanh một cách tự nhiên và hiệu quả hơn.

Việc học từ vựng tiếng Anh trong kinh doanh là một quá trình lâu dài và đòi hỏi sự kiên trì. Tuy nhiên, nếu bạn học tập chăm chỉ và thường xuyên, bạn sẽ nhanh chóng nắm vững được vốn từ vựng tiếng Anh trong kinh doanh và sử dụng chúng một cách thành thạo trong công việc của mình.

Một số nguồn học từ vựng tiếng Anh trong kinh doanh hữu ích:

VI. Kết luận

Ngữ pháp tiếng Anh trong kinh doanh là một phần quan trọng của giao tiếp hiệu quả trong môi trường kinh doanh quốc tế. Bài viết này đã cung cấp một cái nhìn tổng quan về các khía cạnh chính của ngữ pháp tiếng Anh trong kinh doanh, bao gồm các thì, danh từ, động từ, tính từ, trạng từ, giới từ, liên từ, câu hỏi, câu trả lời, câu mệnh lệnh, câu cầu khiến, câu cảm thán, câu nghi vấn, câu bị động, câu chủ động, câu trực tiếp và câu gián tiếp. excelenglish hy vọng rằng bài viết này đã giúp bạn cải thiện kỹ năng ngữ pháp tiếng Anh trong kinh doanh của mình và giao tiếp hiệu quả hơn trong môi trường làm việc quốc tế.

Related Articles

Back to top button