Phát Âm Tiếng Anh

Phát Âm EA Trong Tiếng Anh Có Đơn Giản Như Bạn Nghĩ?

Bạn có từng gặp khó khăn trong việc phát âm ea trong tiếng anh? Bạn không đơn độc đâu! Âm này có thể gây thách thức cho cả người mới bắt đầu học tiếng Anh lẫn những người đã học tiếng Anh trong một thời gian dài. Trong bài viết này, Excel English sẽ hướng dẫn bạn cách phát âm ea trong tiếng Anh chuẩn nhất, giúp bạn cải thiện khả năng giao tiếp và phát âm của mình.

Phát Âm EA Trong Tiếng Anh Có Đơn Giản Như Bạn Nghĩ?
Phát Âm EA Trong Tiếng Anh Có Đơn Giản Như Bạn Nghĩ?

I. Phân biệt cách phát âm EA trong tiếng Anh

Trong tiếng Anh, cách phát âm EA sẽ phụ thuộc vào từng trường hợp cụ thể. Nếu phát âm không đúng, không chỉ gây khó hiểu mà còn ảnh hưởng đến khả năng giao tiếp của bạn. Hãy cùng Excel English khám phá cách phát âm EA trong tiếng Anh chuẩn nhất qua bài viết sau đây.

Các âm EA thường gặp

 • /eɪ/: Đây là âm EA phổ biến nhất, thường gặp trong các từ như “eat”, “meat”, “beat”, “seat”, “wheat”,…
 • /æ/: Âm EA này thường gặp trong các từ như “apple”, “bad”, “dad”, “cat”, “hat”,…
 • /ɑː/: Âm EA này thường gặp trong các từ như “car”, “far”, “start”, “park”, “dark”,…
 • /ɔː/: Âm EA này thường gặp trong các từ như “ball”, “call”, “fall”, “wall”, “tall”,…

Cách phát âm EA trong từng trường hợp

Để phát âm EA đúng, bạn cần chú ý đến các quy tắc sau:

 • Nếu EA đứng trước một phụ âm vô thanh (p, t, k, f, s, sh, ch, th), nó thường được phát âm là /eɪ/. Ví dụ: “eat”, “meat”, “beat”, “seat”, “wheat”,…
 • Nếu EA đứng trước một phụ âm hữu thanh (b, d, g, v, z, j, l, r, m, n, ng), nó thường được phát âm là /æ/. Ví dụ: “apple”, “bad”, “dad”, “cat”, “hat”,…
 • Nếu EA đứng trước một nguyên âm khác, nó thường được phát âm là /eɪ/. Ví dụ: “real”, “near”, “fear”, “hear”, “appear”,…
 • Nếu EA đứng cuối một từ, nó thường được phát âm là /eɪ/. Ví dụ: “sea”, “tea”, “bee”, “knee”, “tree”,…

Ví dụ về cách phát âm EA trong tiếng Anh

 • Eat: /iːt/
 • Meat: /miːt/
 • Beat: /biːt/
 • Seat: /siːt/
 • Wheat: /wiːt/
 • Apple: /æpəl/
 • Bad: /bæd/
 • Dad: /dæd/
 • Cat: /kæt/
 • Hat: /hæt/
 • Car: /kɑː/
 • Far: /fɑː/
 • Start: /stɑːt/
 • Park: /pɑːk/
 • Dark: /dɑːk/
 • Ball: /bɔːl/
 • Call: /kɔːl/
 • Fall: /fɔːl/
 • Wall: /wɔːl/
 • Tall: /tɔːl/

Cách luyện tập để phát âm EA tiếng Anh

Để luyện tập phát âm EA tiếng Anh chuẩn, bạn có thể áp dụng các phương pháp sau:

 • Nghe và bắt chước: Nghe các bản ghi âm của người bản ngữ phát âm các từ có chứa EA và cố gắng bắt chước theo. Bạn có thể tìm các bản ghi âm này trên internet hoặc trong các giáo trình học tiếng Anh.
 • Đọc to: Đọc to các từ có chứa EA nhiều lần. Khi đọc, hãy chú ý đến cách phát âm của mình và cố gắng phát âm đúng theo các quy tắc đã nêu ở trên.
 • Sử dụng các công cụ hỗ trợ: Có nhiều công cụ hỗ trợ học phát âm tiếng Anh có thể giúp bạn luyện tập phát âm EA. Một số công cụ phổ biến bao gồm:
  • Forvo: Đây là một trang web cung cấp các bản ghi âm của người bản ngữ phát âm các từ trong nhiều ngôn ngữ khác nhau, bao gồm cả tiếng Anh.
  • Howjsay: Đây là một trang web cung cấp các bản ghi âm của người bản ngữ phát âm các từ tiếng Anh.
  • Pronunciation Tutor: Đây là một phần mềm giúp bạn luyện tập phát âm tiếng Anh. Phần mềm này sẽ cung cấp cho bạn các bản ghi âm của người bản ngữ phát âm các từ tiếng Anh và bạn sẽ phải cố gắng phát âm theo.

Phân biệt cách phát âm EA trong tiếng Anh
Phân biệt cách phát âm EA trong tiếng Anh

II. Các âm EA thường gặp

Ngắn và sắc: bed, dead, led, leg, red, head.

 1. Là trọng âm chính:
  1. sea: biển.
  2. teacher: giáo viên.
  3. speak: nói.
  4. meat: thịt.
 2. Là trọng âm phụ:
  1. peaceful: hòa bình.
  2. increase: gia tăng.
  3. weak: yếu.
  4. reading: đang đọc.

III. Cách phát âm EA trong từng trường hợp

Theo như hướng dẫn trên, chúng ta đã có thể dễ dàng nhận ra cách phát âm của EA trong từng tình huống rồi đúng không nào. Hãy thực hành một vài ví dụ để xem bạn đã thực sự hiểu và có thể áp dụng được hay chưa nhé!

 • Great: Tuyệt vời – /greɪt/
 • Lead: dẫn đầu – /liːd/
 • Breath: hơi thở – /breθ/
 • Speak: nói – /spiːk/
 • Bread: bánh mì – /bred/
 • Teacher: giáo viên – /ˈtiː.tʃər/
 • Head: cái đầu – /hed/
 • Health: sức khỏe – /helθ/
 • Hear: nghe – /hɪər/
 • Heart: trái tim – /hɑːrt/

IV. Ví dụ về cách phát âm EA trong tiếng Anh

Để thuận tiện hơn, bạn hãy xem một số ví dụ từ vựng có chứa EA đọc như thế nào nhé!

 • Bear: /beər/
 • Wear: /weər/
 • Tear: /teer/
 • Read: /reed/
 • Bear: /beer/
 • Great: /greyt/
 • Bread: /bred/
 • Death: /deθ/
 • Leaf: /liːf/
 • Head: /hed/

V. Cách luyện tập để phát âm EA tiếng Anh

 1. Hãy đọc to cả từ để nghe thấy được âm trọng âm và âm phụ âm.
 2. Thực hành phát âm ở trước gương để xem khẩu hình miệng của mình có đúng chuẩn hay chưa.
 3. Ghi âm giọng đọc của mình và nghe lại, so sánh với giọng đọc chuẩn của người bản ngữ để tìm ra điểm khác biệt.
 4. Học thuộc lòng từng quy tắc và lấy ví dụ cho từng quy tắc.

VI. Cách phát âm EA trong từng trường hợp

Trong trường hợp này, EA được phát âm là /i:/

 • beaten (/ˈbiː��n/)
 • bearer (/ˈbeərər/)
 • eating (/ˈiːt��ŋ/)
 • feast (/fiːst/)
 • leader (/ˈliːdər/)

Trong trường hợp này, EA được phát âm là /a:/

 • beard (/bɪərd/)
 • break (/breɪk/)
 • great (/greɪt/)
 • steak (/steɪk/)
 • stead (/sted/)

Trong trường hợp này, EA được phát âm là /e/

 • already (/ɔːlˈred��/)
 • bread (/bred/)
 • breath (/breθ/)
 • dead (/ded/)
 • feather (/ˈfeðər/)

Ví dụ về cách phát âm EA trong tiếng Anh

 • The leader of the group made a speech. (Người lãnh đạo nhóm đã có một bài phát biểu.)
 • The teacher was eating an apple. (Giáo viên đang ăn một quả táo.)
 • There was a great fire in the forest. (Có một đám cháy lớn trong rừng.)
 • The bird is spreading its wings. (Con chim đang dang rộng đôi cánh.)
 • I am already tired. (Tôi đã mệt rồi.)

Cách phát âm EA trong từng trường hợp
Cách phát âm EA trong từng trường hợp

VII. Ví dụ về cách phát âm EA trong tiếng Anh

Trong tiếng Anh, cách phát âm EA sẽ phụ thuộc vào từng trường hợp cụ thể. Nếu phát âm không đúng, không chỉ gây khó hiểu mà còn ảnh hưởng đến khả năng giao tiếp của bạn. Hãy cùng Excel English khám phá cách phát âm EA trong tiếng Anh chuẩn nhất qua bài viết sau đây.

Cách phát âm EA trong từng trường hợp

1. EA phát âm là /eɪ/

 • great /greɪt/
 • break /breɪk/
 • steak /steɪk/
 • head /hed/
 • bread /bred/

2. EA phát âm là /æ/

 • apple /ˈæpəl/
 • cat /kæt/
 • hat /hæt/
 • map /mæp/
 • bag /bæg/

3. EA phát âm là /iː/

 • sea /siː/
 • team /tiːm/
 • meat /miːt/
 • beat /biːt/
 • seat /siːt/

4. EA phát âm là /ə/

 • bear /ber/
 • pear /per/
 • wear /wer/
 • tear /ter/
 • hear /her/

5. EA phát âm là /ɑː/

 • heart /hɑːrt/
 • earth /ɜːrθ/
 • learn /lɜːrn/
 • pearl /pɜːrl/
 • search /sɜːrtʃ/

Cách luyện tập để phát âm EA tiếng Anh

Để luyện tập phát âm EA tiếng Anh chuẩn, bạn có thể áp dụng một số phương pháp sau:

 • Nghe nhiều: Nghe các bài hát, xem phim, nghe đài hoặc podcast bằng tiếng Anh để làm quen với cách phát âm chuẩn của người bản xứ.
 • Đọc to: Đọc to các từ và câu có chứa âm EA để luyện tập cách phát âm của mình. Bạn có thể đọc theo các bài đọc mẫu hoặc tự tạo các câu của riêng mình.
 • Thu âm và nghe lại: Thu âm giọng nói của mình khi đang đọc các từ và câu có chứa âm EA. Sau đó, nghe lại bản thu âm để kiểm tra xem mình đã phát âm đúng chưa. Nếu phát âm chưa chuẩn, hãy luyện tập lại cho đến khi phát âm đúng.
 • Luyện tập với bạn bè hoặc giáo viên: Tìm một người bạn hoặc giáo viên tiếng Anh để luyện tập phát âm EA. Họ có thể giúp bạn nhận ra những lỗi sai trong cách phát âm của mình và hướng dẫn bạn cách phát âm đúng.

Trên đây là những thông tin về cách phát âm EA trong tiếng Anh. Hy vọng bài viết này sẽ giúp bạn cải thiện khả năng phát âm của mình và giao tiếp tiếng Anh tự tin hơn.

Ví dụ về cách phát âm EA trong tiếng Anh
Ví dụ về cách phát âm EA trong tiếng Anh

VIII. Cách đọc EA trong tiếng Anh chuẩn nhất

Có 6 cách phát âm EA trong tiếng Anh, tùy vào từng trường hợp cụ thể sẽ đọc khác nhau, khi kết hợp với phụ âm cũng khác nhau. Vậy cách đọc EA trong tiếng Anh như thế nào? Bài viết dưới đây sẽ hướng dẫn chi tiết cách phát âm, quy tắc đọc, giúp bạn đọc đúng được từ vựng tiếng Anh có chứa EA.

 • Âm /ei/ (/eɪ/): eat, seat, beach
 • Âm /eə/ (/ɪə/): pear, bear, appear
 • Âm /æ/ (/æ/): head, dead, bread
 • Âm /ɔː/ (/ɔː/): sea, speak, meat
 • Âm /ɑː/ (/ɑː/): heart, hearth, hearken
 • Âm /ɛər/ (/ɛə/): heard, learn, serve

IX. Cách phát âm EA trong tiếng Anh khi kết hợp với phụ âm

 • Trường hợp có chữ C trước EA: Trong trường hợp này, EA được phát âm là /iː/ (/iː/), ví dụ: cease, peace.
 • Trường hợp có chữ D hoặc T trước EA: Trong trường hợp này, EA được phát âm là /eə/ (/ɪə/), ví dụ: dead, appear, sweat.
 • Trường hợp có chữ G trước EA: Trong trường hợp này, EA được phát âm là /eɪ/ (/eɪ/), ví dụ: great, wear, gear.
 • Trường hợp có chữ M trước EA: Trong trường hợp này, EA được phát âm là /iː/ (/iː/) hoặc /eɪ/ (/eɪ/), ví dụ: meat, peace.
 • Trường hợp có chữ N trước EA: Trong trường hợp này, EA được phát âm là /eə/ (/ɪə/), ví dụ: bear, pear.
 • Trường hợp có chữ R trước EA: Trong trường hợp này, EA được phát âm là /ɛː/ (/ɛː/) và /ɑː/ (/ɑː), ví dụ: heart, bear.
 • Trường hợp có chữ Th trước EA: Trong trường hợp này, EA được phát âm là /eə/ (/ɪə/), ví dụ: leather.
Âm đọc Cách đọc ví dụ Thời gian
/ei/ leaf, bread, near 00:09
/eə/ heart, earth, learn 00:03
/æ/ head, dead, thread 00:08
/ɔː/ boat, goat, soap 00:07
/ɑː/ farm, dark, star 00:10
/ɛər/ fear, wear, dear 00:10

X. Cách luyện tập để phát âm EA tiếng Anh

Để rèn luyện cách phát âm EA tiếng Anh chuẩn xác, bạn có thể tham khảo một số phương pháp dưới đây:

 • Luyện phát âm trước một chiếc điện thoại hoặc máy tính, sau đó thu âm lại phần phát âm của mình, mục tiêu là nghe lại và so sánh với phiên bản chuẩn.
 • Luyện tập phát âm thật chậm cho đến khi bạn có thể phát ngon trúng âm một cách chính xác và chú ý nghe giọng đọc của người bản ngữ thật nhiều để bắt chước ngữ điệu, cách đọc của họ.
 • Luyện phát âm trôi chảy từng câu, với ngữ điệu giống người bản ngữ qua các bài luyện nói cơ bản.
 • Luyện tập đọc các mẫu câu, đoạn văn, bài báo, tin tức để thực hành và củng cố kỹ năng phát âm EA của mình.

Ngoài ra, bạn cũng có thể kết hợp với việc xem các bộ phim hoặc chương trình truyền hình bằng tiếng Anh để cải thiện hơn nữa khả năng phát âm tiếng Anh của mình.

Phiên âm Ví dụ Nghĩa tiếng Việt IPA
eat meat thịt /iːt/
eat seat ghế /siːt/
eat beat đánh /biːt/

Trên đây là một số hướng dẫn cách phát âm EA tiếng Anh chuẩn. Mong rằng bài viết này sẽ giúp ích cho bạn trong quá trình học tiếng Anh. Chúc bạn thành công!

 • Các âm EA thường gặp
 • Cách phát âm EA trong từng trường hợp
 • Ví dụ về cách phát âm EA trong tiếng Anh
 • Cách luyện tập để phát âm EA tiếng Anh

Cách luyện tập để phát âm EA tiếng Anh
Cách luyện tập để phát âm EA tiếng Anh

XI. Kết luận

Cách phát âm EA trong tiếng Anh phụ thuộc vào từng trường hợp cụ thể. Để phát âm chuẩn, bạn cần nắm rõ các quy tắc và luyện tập thường xuyên. Hy vọng bài viết này đã giúp bạn hiểu rõ hơn về cách phát âm EA trong tiếng Anh. Nếu bạn còn bất kỳ thắc mắc nào, hãy để lại bình luận bên dưới hoặc truy cập website Excel English để được giải đáp.

Related Articles

Back to top button