Phát Âm Tiếng Anh

Sự khác biệt giữa phát âm tiếng Anh Anh và tiếng Anh Mỹ

Bạn có muốn cải thiện khả năng Phát âm tiếng Anh Anh – Mỹ của mình không? Excelenglish sẽ cung cấp cho bạn những thông tin hữu ích về sự khác biệt giữa phát âm tiếng Anh Anh và tiếng Anh Mỹ. Bạn sẽ học được cách phát âm đúng các nguyên âm, phụ âm và những quy tắc phát âm khác nhau. Ngoài ra, bạn cũng sẽ biết được những trường hợp ngoại lệ và cách luyện tập để cải thiện khả năng phát âm của mình.

Đặc điểm Tiếng Anh Anh Tiếng Anh Mỹ
Nguyên âm /æ/ Phát âm như trong từ “cat” Phát âm như trong từ “hat”
Nguyên âm /ɑː/ Phát âm như trong từ “father” Phát âm như trong từ “cot”
Nguyên âm /ɔː/ Phát âm như trong từ “thought” Phát âm như trong từ “cot”
Phụ âm /r/ Phát âm rõ ràng Phát âm nhẹ hoặc không phát âm
Phụ âm /t/ Phát âm rõ ràng Phát âm nhẹ hoặc không phát âm
Phụ âm /d/ Phát âm rõ ràng Phát âm nhẹ hoặc không phát âm

I. So sánh phát âm tiếng Anh Anh – Mỹ

So sánh phát âm tiếng Anh Anh - Mỹ
So sánh phát âm tiếng Anh Anh – Mỹ

Để hiểu rõ hơn về sự khác biệt giữa hai cách phát âm này, ta cùng khám phá những điểm khác nhau trong nguyên âm, phụ âm và cách phát âm giữa tiếng Anh Anh và tiếng Anh Mỹ.

Về nguyên âm, có một số nguyên âm trong tiếng Anh Anh được phát âm khác biệt so với tiếng Anh Mỹ.

Nguyên âm Tiếng Anh Anh Tiếng Anh Mỹ Cách phát âm khác nhau
/æ/ Phát âm như trong từ “cat” Phát âm như trong từ “hat” Nguyên âm /æ/ trong tiếng Anh Anh được phát âm với cơ miệng rộng hơn, trong khi đó nguyên âm /æ/ trong tiếng Anh Mỹ được phát âm với cơ miệng hẹp hơn.
/ɑː/ Phát âm như trong từ “father” Phát âm như trong từ “cot” Nguyên âm /ɑː/ trong tiếng Anh Anh được phát âm với lưỡi kéo về phía sau và mở rộng, trong khi đó nguyên âm /ɑː/ trong tiếng Anh Mỹ được phát âm với lưỡi nằm ở vị trí trung tính trong miệng.
/ɔː/ Phát âm như trong từ “thought” Phát âm như trong từ “cot” Nguyên âm /ɔː/ trong tiếng Anh Anh được phát âm với môi tròn và kéo dài, trong khi đó nguyên âm /ɔː/ trong tiếng Anh Mỹ được phát âm với môi tròn và ngắn hơn.

Về phụ âm, có một số phụ âm trong tiếng Anh Anh được phát âm khác biệt so với tiếng Anh Mỹ.

Phụ âm Tiếng Anh Anh Tiếng Anh Mỹ Cách phát âm khác nhau
/r/ Phát âm rõ ràng Phát âm nhẹ hoặc không phát âm Phụ âm /r/ trong tiếng Anh Anh được phát âm rõ ràng ở cuối từ, trong khi đó phụ âm /r/ trong tiếng Anh Mỹ thường được phát âm nhẹ hoặc không phát âm ở cuối từ.
/t/ Phát âm rõ ràng Phát âm nhẹ hoặc không phát âm Phụ âm /t/ trong tiếng Anh Anh được phát âm rõ ràng ở cuối từ, trong khi đó phụ âm /t/ trong tiếng Anh Mỹ thường được phát âm nhẹ hoặc không phát âm ở cuối từ.
/d/ Phát âm rõ ràng Phát âm nhẹ hoặc không phát âm Phụ âm /d/ trong tiếng Anh Anh được phát âm rõ ràng ở cuối từ, trong khi đó phụ âm /d/ trong tiếng Anh Mỹ thường được phát âm nhẹ hoặc không phát âm ở cuối từ.

Về cách phát âm, có một số quy tắc phát âm trong tiếng Anh Anh khác biệt so với tiếng Anh Mỹ.

II. Đặc điểm phát âm tiếng Anh Anh

Đặc điểm phát âm tiếng Anh Anh
Đặc điểm phát âm tiếng Anh Anh

Phát âm tiếng Anh Anh là một trong những phương ngữ phổ biến nhất của tiếng Anh. Nó được nói bởi hơn 400 triệu người trên toàn thế giới. Phát âm tiếng Anh Anh có một số đặc điểm riêng biệt khiến nó khác với các phương ngữ khác của tiếng Anh. Có một số đặc điểm nổi bật trong phát âm tiếng Anh Anh, bao gồm:

Nguyên âm Anh

 • Nguyên âm /æ/ thường được phát âm rõ ràng và ngắn hơn so với nguyên âm /a/ trong tiếng Anh Mỹ.
 • Nguyên âm /ɑː/ thường được phát âm ngắn hơn so với nguyên âm /ɔː/ trong tiếng Anh Mỹ.
 • Nguyên âm /ɔː/ thường được phát âm giống như nguyên âm /uː/ trong tiếng Anh Mỹ.
 • Nguyên âm /ɪ/ thường được phát âm cao hơn và rõ ràng hơn so với nguyên âm /iː/ trong tiếng Anh Mỹ.
 • Nguyên âm /ɜː/ thường được phát âm dài hơn và rõ ràng hơn so với nguyên âm /ʌ/ trong tiếng Anh Mỹ.

Phụ âm Anh

 • Phụ âm /r/ thường được phát âm rõ ràng và rõ ràng hơn so với phụ âm /r/ trong tiếng Anh Mỹ.
 • Phụ âm /t/ và /d/ thường được phát âm rõ ràng và rõ ràng hơn so với phụ âm /t/ và /d/ trong tiếng Anh Mỹ.
 • Phụ âm /ʃ/ và /ʒ/ thường được phát âm nhẹ nhàng hơn so với phụ âm /ʃ/ và /ʒ/ trong tiếng Anh Mỹ.
 • Phụ âm /h/ thường được phát âm nhẹ hơn so với phụ âm /h/ trong tiếng Anh Mỹ.

Quy tắc phát âm tiếng Anh Anh khác

 • Trường âm thường được phát âm dài hơn so với nguyên âm ngắn.
 • Phụ âm thường được phát âm rõ ràng hơn ở đầu từ và cuối từ.
 • Một số từ có cách phát âm khác nhau tùy theo ngữ cảnh.
 • Một số từ có cách đánh vần khác nhau tùy theo ngữ cảnh.

Các mẹo nhỏ giúp cải thiện phát âm tiếng Anh hiệu quả

Những đặc điểm trên chỉ là một phần trong những điều cần lưu ý khi phát âm tiếng Anh Anh. Để phát âm tiếng Anh Anh chuẩn xác, bạn cần luyện tập thường xuyên và chú ý đến cách phát âm của những người bản xứ.

III. Đặc điểm phát âm tiếng Anh Mỹ

Đặc điểm phát âm tiếng Anh Mỹ
Đặc điểm phát âm tiếng Anh Mỹ

Phát âm tiếng Anh Mỹ có một số đặc điểm khác biệt so với phát âm tiếng Anh Anh. Những đặc điểm này có thể gây khó khăn cho người học tiếng Anh, đặc biệt là những người mới bắt đầu.

Một trong những đặc điểm nổi bật nhất của phát âm tiếng Anh Mỹ là việc lược bỏ âm /r/ ở cuối từ. Ví dụ, từ “car” trong tiếng Anh Anh được phát âm là /kɑːr/, trong khi trong tiếng Anh Mỹ được phát âm là /kɑː/. Điều này có thể gây khó khăn cho người học tiếng Anh, vì họ có thể không nhận ra rằng hai từ này là khác nhau.

 • Phát âm /æ/ trong tiếng Anh Mỹ thường rộng hơn so với trong tiếng Anh Anh.
 • Phát âm /ɑː/ trong tiếng Anh Mỹ thường ngắn hơn so với trong tiếng Anh Anh.
 • Phát âm /ɔː/ trong tiếng Anh Mỹ thường dài hơn so với trong tiếng Anh Anh.

Một đặc điểm khác của phát âm tiếng Anh Mỹ là việc sử dụng âm /ɑː/ thay cho âm /ɒ/ trong một số từ. Ví dụ, từ “dog” trong tiếng Anh Anh được phát âm là /dɒɡ/, trong khi trong tiếng Anh Mỹ được phát âm là /dɑːɡ/. Điều này cũng có thể gây khó khăn cho người học tiếng Anh, vì họ có thể không nhận ra rằng hai từ này là khác nhau.

Ngoài ra, phát âm tiếng Anh Mỹ còn có một số đặc điểm khác, chẳng hạn như việc sử dụng âm /ɛ/ thay cho âm /eɪ/ trong một số từ, việc sử dụng âm /ɪ/ thay cho âm /iː/ trong một số từ, và việc sử dụng âm /ʌ/ thay cho âm /ʊ/ trong một số từ. Những đặc điểm này có thể gây khó khăn cho người học tiếng Anh, nhưng nếu luyện tập thường xuyên, họ sẽ có thể phát âm tiếng Anh Mỹ một cách chính xác.

Để luyện tập phát âm tiếng Anh Mỹ, bạn có thể sử dụng một số phương pháp sau:

 • Nghe các bản ghi âm tiếng Anh Mỹ và cố gắng bắt chước cách phát âm của người bản xứ.
 • Đọc to các bài văn tiếng Anh Mỹ và chú ý đến cách phát âm của từng từ.
 • Sử dụng các phần mềm học tiếng Anh có chức năng luyện tập phát âm.
 • Tham gia các lớp học tiếng Anh có giáo viên bản xứ.

Nếu bạn luyện tập thường xuyên, bạn sẽ có thể cải thiện khả năng phát âm tiếng Anh Mỹ của mình và giao tiếp hiệu quả hơn với người bản xứ.

Bạn có thể tham khảo thêm các bài viết sau để biết thêm thông tin về phát âm tiếng Anh Mỹ:

IV. Tại sao nên học cách phát âm chuẩn giọng Anh Anh hoặc Anh Mỹ?

Tại sao nên học cách phát âm chuẩn giọng Anh Anh hoặc Anh Mỹ?
Tại sao nên học cách phát âm chuẩn giọng Anh Anh hoặc Anh Mỹ?

Việc học cách phát âm chuẩn giọng Anh Anh hoặc Anh Mỹ mang lại rất nhiều lợi ích. Đầu tiên, nó giúp bạn giao tiếp dễ dàng hơn với người bản xứ. Khi bạn phát âm chuẩn, người bản xứ sẽ dễ dàng hiểu được những gì bạn nói và họ cũng sẽ cảm thấy thoải mái hơn khi giao tiếp với bạn. Thứ hai, việc học cách phát âm chuẩn giọng Anh Anh hoặc Anh Mỹ giúp bạn nâng cao khả năng nghe hiểu. Khi bạn phát âm chuẩn, bạn sẽ dễ dàng nhận biết được các từ mà người bản xứ nói. Điều này giúp bạn cải thiện khả năng nghe hiểu và giao tiếp hiệu quả hơn. Thứ ba, việc học cách phát âm chuẩn giọng Anh Anh hoặc Anh Mỹ giúp bạn tự tin hơn khi giao tiếp. Khi bạn biết cách phát âm chuẩn, bạn sẽ cảm thấy tự tin hơn khi nói tiếng Anh. Điều này giúp bạn dễ dàng tham gia vào các cuộc trò chuyện và thể hiện bản thân tốt hơn.

V. Một số lợi ích của việc học cách phát âm chuẩn giọng Anh Anh hoặc Anh Mỹ:

Giao tiếp dễ dàng hơn với người bản xứ
Nâng cao khả năng nghe hiểu
Tự tin hơn khi giao tiếp

Ngoài ra, việc học cách phát âm chuẩn giọng Anh Anh hoặc Anh Mỹ còn giúp bạn mở ra nhiều cơ hội mới trong công việc và học tập. Ví dụ, nếu bạn có khả năng phát âm chuẩn giọng Anh Anh, bạn sẽ có nhiều cơ hội hơn để xin việc tại các công ty đa quốc gia hoặc làm việc trong môi trường quốc tế. Tương tự, nếu bạn có khả năng phát âm chuẩn giọng Anh Mỹ, bạn sẽ có nhiều cơ hội hơn để du học tại các trường đại học danh tiếng ở Mỹ hoặc làm việc tại các công ty công nghệ lớn ở Silicon Valley.

VI. Cách học phát âm chuẩn giọng Anh Anh hoặc Anh Mỹ

Cách học phát âm chuẩn giọng Anh Anh hoặc Anh Mỹ
Cách học phát âm chuẩn giọng Anh Anh hoặc Anh Mỹ

Để học phát âm chuẩn giọng Anh Anh hoặc Anh Mỹ, bạn có thể tham khảo một số phương pháp sau:

1. Nghe và bắt chước

Một trong những cách tốt nhất để học phát âm chuẩn là nghe và bắt chước. Bạn có thể nghe các bài hát, xem phim, chương trình truyền hình hoặc các bài phát biểu bằng tiếng Anh. Khi nghe, hãy chú ý đến cách phát âm của người bản xứ và cố gắng bắt chước họ. Bạn cũng có thể ghi âm giọng nói của mình và so sánh với giọng nói của người bản xứ để tìm ra điểm khác biệt và cải thiện dần dần.

2. Học bảng phiên âm quốc tế (IPA)

Bảng phiên âm quốc tế (IPA) là một hệ thống ký hiệu dùng để biểu diễn các âm thanh trong tiếng nói của con người. Học bảng IPA sẽ giúp bạn hiểu rõ hơn về cách phát âm của các từ tiếng Anh và cải thiện khả năng phát âm của mình.

3. Sử dụng các công cụ hỗ trợ

Có nhiều công cụ hỗ trợ học phát âm tiếng Anh có sẵn trên mạng. Bạn có thể sử dụng các công cụ này để luyện tập phát âm và nhận phản hồi về cách phát âm của mình.

4. Tham gia các lớp học phát âm

Nếu bạn muốn học phát âm chuẩn giọng Anh Anh hoặc Anh Mỹ một cách bài bản, bạn có thể tham gia các lớp học phát âm. Các lớp học này thường được giảng dạy bởi các giáo viên có kinh nghiệm và sẽ cung cấp cho bạn những hướng dẫn chi tiết về cách phát âm chuẩn.

5. Luyện tập thường xuyên

Để cải thiện khả năng phát âm, bạn cần luyện tập thường xuyên. Bạn có thể luyện tập bằng cách đọc to các bài văn, hát các bài hát tiếng Anh hoặc nói chuyện với người bản xứ. Càng luyện tập nhiều, khả năng phát âm của bạn sẽ càng tốt hơn.

Phương pháp Ưu điểm Nhược điểm
Nghe và bắt chước Giúp bạn học được cách phát âm chuẩn của người bản xứ Có thể mất nhiều thời gian để cải thiện khả năng phát âm
Học bảng phiên âm quốc tế (IPA) Giúp bạn hiểu rõ hơn về cách phát âm của các từ tiếng Anh Có thể khó học và nhớ
Sử dụng các công cụ hỗ trợ Giúp bạn luyện tập phát âm và nhận phản hồi về cách phát âm của mình Có thể không hiệu quả với tất cả mọi người
Tham gia các lớp học phát âm Được hướng dẫn chi tiết về cách phát âm chuẩn Có thể tốn kém và mất thời gian
Luyện tập thường xuyên Giúp bạn cải thiện khả năng phát âm nhanh chóng Có thể mất nhiều thời gian và công sức

Ngoài ra, bạn cũng có thể tham khảo một số mẹo sau để cải thiện khả năng phát âm của mình:

 • Nói chậm và rõ ràng.
 • Chú ý đến trọng âm của các từ.
 • Phát âm đúng các phụ âm cuối.
 • Nói với ngữ điệu tự nhiên.
 • Luyện tập nói chuyện với người bản xứ.

Với sự kiên trì và luyện tập thường xuyên, bạn sẽ có thể cải thiện khả năng phát âm tiếng Anh của mình và giao tiếp tự tin hơn.

Nếu bạn muốn tìm hiểu thêm về cách học phát âm tiếng Anh, bạn có thể tham khảo các bài viết sau:

VII. Kết luận

Sự khác biệt giữa phát âm tiếng Anh Anh và tiếng Anh Mỹ có thể khiến người học tiếng Anh gặp khó khăn trong quá trình giao tiếp. Tuy nhiên, nếu bạn nắm vững những kiến thức cơ bản về sự khác biệt này và luyện tập thường xuyên, bạn hoàn toàn có thể cải thiện khả năng phát âm của mình. Hãy kiên trì học tập và luyện tập, bạn sẽ nhanh chóng đạt được mục tiêu của mình.

Related Articles

Back to top button