Ngữ Pháp Tiếng Anh

25 chuyên đề ngữ pháp Tiếng Anh thông dụng nên biết để giao tiếp trôi chảy

25 chuyên đề ngữ pháp tiếng anh là tài liệu học tập vô cùng hữu ích giúp bạn nâng cao trình độ ngôn ngữ của mình. Tại Excelenglish, chúng tôi đã tổng hợp và biên soạn danh sách 25 chuyên đề ngữ pháp tiếng Anh quan trọng nhất, đi kèm với hướng dẫn chi tiết và dễ hiểu để bạn có thể nắm vững kiến thức và sử dụng tiếng Anh một cách chính xác, tự tin. Hãy cùng bắt đầu hành trình chinh phục ngữ pháp tiếng Anh ngay hôm nay!

25 chuyên đề ngữ pháp Tiếng Anh thông dụng nên biết để giao tiếp trôi chảy
25 chuyên đề ngữ pháp Tiếng Anh thông dụng nên biết để giao tiếp trôi chảy

I. 25 chuyên đề ngữ pháp tiếng Anh

Ngữ pháp là xương sống của một ngôn ngữ, và tiếng Anh cũng không phải là ngoại lệ. Nắm vững ngữ pháp sẽ giúp bạn sử dụng ngôn ngữ một cách chính xác, trôi chảy và tự tin hơn. Trong bài viết này, chúng tôi sẽ cung cấp cho bạn 25 chuyên đề ngữ pháp tiếng Anh quan trọng nhất, kèm theo cách học hiệu quả để bạn có thể nhanh chóng nâng cao trình độ ngôn ngữ của mình.

Danh sách 25 chuyên đề ngữ pháp tiếng Anh quan trọng

 1. Các thì trong tiếng Anh
 2. Động từ khuyết thiếu
 3. Động từ tobe
 4. Động từ khiếm khuyết
 5. Danh từ đếm được và không đếm được
 6. Tính từ sở hữu
 7. Đại từ nhân xưng
 8. Đại từ sở hữu
 9. Đại từ chỉ định
 10. Đại từ quan hệ
 11. Giới từ
 12. Liên từ
 13. Trạng từ
 14. Mệnh đề
 15. Câu điều kiện
 16. Câu gián tiếp
 17. Câu bị động
 18. Câu hỏi đuôi
 19. Câu cảm thán
 20. Câu mệnh lệnh
 21. Câu ước
 22. Câu tường thuật
 23. Câu rút gọn
 24. Câu nhấn mạnh
 25. Câu so sánh

Cách học 25 chủ đề ngữ pháp hiệu quả

 • Học theo trình tự: Bắt đầu từ những chủ đề cơ bản nhất và dần dần chuyển sang những chủ đề nâng cao hơn.
 • Học một cách chủ động: Đừng chỉ đọc lý thuyết suông, hãy cố gắng áp dụng những kiến thức đã học vào thực tế bằng cách làm bài tập, viết câu, nói chuyện với người bản xứ,…
 • Học thường xuyên: Đừng cố nhồi nhét quá nhiều kiến thức trong một thời gian ngắn, hãy học một cách đều đặn và thường xuyên để kiến thức được hấp thụ tốt hơn.
 • Tìm một người bạn học cùng: Học cùng bạn bè sẽ giúp bạn có thêm động lực và hứng thú học tập.
 • Sử dụng các tài liệu học tập phù hợp: Có rất nhiều tài liệu học tập ngữ pháp tiếng Anh khác nhau, hãy chọn những tài liệu phù hợp với trình độ và mục tiêu học tập của bạn.

Trên đây là 25 chuyên đề ngữ pháp tiếng Anh quan trọng nhất và cách học hiệu quả để bạn có thể nhanh chóng nâng cao trình độ ngôn ngữ của mình. Chúc bạn học tập thành công!

Bảng tóm tắt 25 chuyên đề ngữ pháp tiếng Anh
STT Chuyên đề Nội dung chính
1 Các thì trong tiếng Anh Hiện tại đơn, hiện tại tiếp diễn, hiện tại hoàn thành, quá khứ đơn, quá khứ tiếp diễn, quá khứ hoàn thành, tương lai đơn, tương lai tiếp diễn, tương lai hoàn thành
2 Động từ khuyết thiếu Can, could, may, might, must, shall, should, will, would
3 Động từ tobe Am, is, are, was, were, be, being, been
4 Động từ khiếm khuyết Do, does, did, have, has, had
5 Danh từ đếm được và không đếm được Danh từ đếm được có thể đếm được, danh từ không đếm được không thể đếm được
6 Tính từ sở hữu My, your, his, her, its, our, their
7 Đại từ nhân xưng I, you, he, she, it, we, they
8 Đại từ sở hữu Mine, yours, his, hers, its, ours, theirs
9 Đại từ chỉ định This, that, these, those
10 Đại từ quan hệ Who, which, that
11 Giới từ In, on, at, by, with, to, from, up, down, over, under
12 Liên từ And, but, or, so, because, although, however, therefore, moreover, furthermore
13 Trạng từ Very, much, too, enough, so, quite, rather, fairly, hardly, scarcely
14 Mệnh đề Mệnh đề chính, mệnh đề phụ
15 Câu điều kiện Câu điều kiện loại 1, câu điều kiện loại 2, câu điều kiện loại 3
16 Câu gián tiếp Câu gián tiếp陈述句, câu gián tiếp nghi vấn, câu gián tiếp mệnh lệnh
17 Câu bị động Câu bị động thì hiện tại đơn, câu bị động thì hiện tại tiếp diễn, câu bị động thì quá khứ đơn, câu bị động thì quá khứ tiếp diễn, câu bị động thì tương lai đơn, câu bị động thì tương lai tiếp diễn
18 Câu hỏi đuôi Câu hỏi đuôi肯定句, câu hỏi đuôi否定句
19 Câu cảm thán Câu cảm thán陈述句, câu cảm thán nghi vấn
20 Câu mệnh lệnh Câu mệnh lệnh肯定句, câu mệnh lệnh否定句
21 Câu ước Câu ước thì hiện tại, câu ước thì quá khứ
22 Câu tường thuật Câu tường thuật陈述句, câu tường thuật nghi vấn, câu tường thuật mệnh lệnh
23 Câu rút gọn Câu rút gọn chủ ngữ, câu rút gọn vị ngữ
24 Câu nhấn mạnh Câu nhấn mạnh bằng cách thêm “do”, câu nhấn mạnh bằng cách thêm “too”, câu nhấn mạnh bằng cách thêm “either”, câu nhấn mạnh bằng cách thêm “neither”
25 Câu so sánh Câu so sánh ngang bằng, câu so sánh hơn, câu so sánh nhất

Tài liệu tham khảo:

25 chuyên đề ngữ pháp tiếng Anh
25 chuyên đề ngữ pháp tiếng Anh

II. Ngữ pháp danh từ

Danh từ trong tiếng Anh là một từ dùng để chỉ người, địa điểm, sự vật, khái niệm hoặc hành động. Danh từ thường được chia thành hai loại chính: danh từ chung và danh từ riêng. Danh từ chung là những từ chỉ chung cho một nhóm người, địa điểm, sự vật, khái niệm hoặc hành động, còn danh từ riêng là những từ chỉ riêng cho một người, địa điểm, sự vật, khái niệm hoặc hành động cụ thể.

Danh từ trong tiếng Anh có thể được chia thành nhiều loại khác nhau, tùy thuộc vào chức năng và cách sử dụng của chúng trong câu. Sau đây là một số loại danh từ phổ biến:

 • Danh từ chung: Danh từ chung là những từ chỉ chung cho một nhóm người, địa điểm, sự vật, khái niệm hoặc hành động.
 • Danh từ riêng: Danh từ riêng là những từ chỉ riêng cho một người, địa điểm, sự vật, khái niệm hoặc hành động cụ thể.
 • Danh từ trừu tượng: Danh từ trừu tượng là những từ chỉ những khái niệm, ý tưởng hoặc cảm xúc không thể nhìn thấy hoặc sờ thấy.
 • Danh từ cụ thể: Danh từ cụ thể là những từ chỉ những người, địa điểm, sự vật hoặc hành động cụ thể, có thể nhìn thấy hoặc sờ thấy.
 • Danh từ đếm được: Danh từ đếm được là những từ có thể đếm được bằng số, chẳng hạn như “con chó”, “cái bàn”, “quyển sách”.
 • Danh từ không đếm được: Danh từ không đếm được là những từ không thể đếm được bằng số, chẳng hạn như “nước”, “gạo”, “bột mì”.

Danh từ trong tiếng Anh đóng một vai trò rất quan trọng trong việc diễn đạt ý nghĩa của câu. Danh từ thường được sử dụng làm chủ ngữ, tân ngữ, hoặc bổ ngữ trong câu. Ngoài ra, danh từ còn có thể được sử dụng làm tính từ hoặc trạng từ.

Loại danh từ Ví dụ
Danh từ chung con chó, cái bàn, quyển sách
Danh từ riêng Việt Nam, Hà Nội, Nguyễn Văn A
Danh từ trừu tượng tình yêu, hạnh phúc, nỗi buồn
Danh từ cụ thể con chó, cái bàn, quyển sách
Danh từ đếm được con chó, cái bàn, quyển sách
Danh từ không đếm được nước, gạo, bột mì

Việc sử dụng đúng các loại danh từ trong tiếng Anh rất quan trọng để đảm bảo câu văn diễn đạt đúng ý nghĩa. Nếu sử dụng sai loại danh từ, câu văn có thể trở nên mơ hồ hoặc thậm chí sai ngữ pháp. Do đó, người học tiếng Anh cần nắm rõ các loại danh từ và cách sử dụng của chúng để có thể sử dụng chúng một cách chính xác.

Ngoài ra, danh từ trong tiếng Anh còn có thể được chia thành các trường hợp khác nhau, tùy thuộc vào vị trí của chúng trong câu. Sau đây là một số trường hợp danh từ phổ biến:

 • Trường hợp chủ ngữ: Danh từ ở trường hợp chủ ngữ là danh từ dùng để chỉ người, địa điểm, sự vật hoặc hành động thực hiện hành động trong câu.
 • Trường hợp tân ngữ: Danh từ ở trường hợp tân ngữ là danh từ dùng để chỉ người, địa điểm, sự vật hoặc hành động chịu tác động của hành động trong câu.
 • Trường hợp sở hữu: Danh từ ở trường hợp sở hữu là danh từ dùng để chỉ người, địa điểm, sự vật hoặc hành động sở hữu một thứ gì đó.
 • Trường hợp gián tiếp: Danh từ ở trường hợp gián tiếp là danh từ dùng để chỉ người, địa điểm, sự vật hoặc hành động nhận được một thứ gì đó.

Việc sử dụng đúng các trường hợp danh từ trong tiếng Anh rất quan trọng để đảm bảo câu văn diễn đạt đúng ý nghĩa. Nếu sử dụng sai trường hợp danh từ, câu văn có thể trở nên mơ hồ hoặc thậm chí sai ngữ pháp. Do đó, người học tiếng Anh cần nắm rõ các trường hợp danh từ và cách sử dụng của chúng để có thể sử dụng chúng một cách chính xác.

Danh từ trong tiếng Anh là một phần rất quan trọng của ngôn ngữ, và việc sử dụng đúng các loại danh từ và trường hợp danh từ là rất quan trọng để đảm bảo câu văn diễn đạt đúng ý nghĩa. Người học tiếng Anh cần nắm rõ các loại danh từ và trường hợp danh từ để có thể sử dụng chúng một cách chính xác trong giao tiếp và viết lách.

Ngữ pháp danh từ
Ngữ pháp danh từ

III. Ngữ pháp động từ

Trong ngữ pháp tiếng Anh, động từ đóng vai trò trung tâm trong câu, thể hiện hành động, trạng thái hay sự tồn tại của chủ ngữ. Động từ có nhiều dạng khác nhau để phù hợp với thì, số lượng, ngôi và thể của chủ ngữ.

Động từ có thể được chia thành hai nhóm chính: động từ chính và động từ khuyết thiếu. Động từ chính là động từ thể hiện hành động hoặc trạng thái chính của chủ ngữ, trong khi động từ khuyết thiếu dùng để hỗ trợ động từ chính hoặc đóng vai trò là động từ liên kết.

Loại động từ Ví dụ Dịch nghĩa
Động từ chính walk (đi bộ), talk (nói chuyện), eat (ăn) (đi bộ), (nói chuyện), (ăn)
Động từ khuyết thiếu be (là), have (có), do (làm) (là), (có), (làm)

Động từ có thể được chia thành bốn thì chính: hiện tại, quá khứ, tương lai và hoàn thành. Thì của động từ cho biết thời gian xảy ra của hành động hoặc trạng thái được mô tả trong câu.

 • Thì hiện tại: dùng để mô tả hành động hoặc trạng thái đang xảy ra ở thời điểm hiện tại.
 • Thì quá khứ: dùng để mô tả hành động hoặc trạng thái đã xảy ra trong quá khứ.
 • Thì tương lai: dùng để mô tả hành động hoặc trạng thái sẽ xảy ra trong tương lai.
 • Thì hoàn thành: dùng để mô tả hành động hoặc trạng thái đã hoàn thành ở thời điểm hiện tại hoặc trong quá khứ.

Động từ cũng có thể được chia thành ba số lượng: số ít, số nhiều và số kép. Số lượng của động từ cho biết số lượng của chủ ngữ.

 • Số ít: dùng khi chủ ngữ là một.
 • Số nhiều: dùng khi chủ ngữ là hai hoặc nhiều.
 • Số kép: dùng khi chủ ngữ là hai.

Động từ cũng có thể được chia thành ba ngôi: ngôi thứ nhất, ngôi thứ hai và ngôi thứ ba. Ngôi của động từ cho biết người hoặc vật thực hiện hành động hoặc trạng thái được mô tả trong câu.

 • Ngôi thứ nhất: dùng khi chủ ngữ là người nói.
 • Ngôi thứ hai: dùng khi chủ ngữ là người nghe.
 • Ngôi thứ ba: dùng khi chủ ngữ là người hoặc vật khác.

Động từ cũng có thể được chia thành hai thể: thể chủ động và thể bị động. Thể của động từ cho biết vai trò của chủ ngữ trong câu.

 • Thể chủ động: dùng khi chủ ngữ là người hoặc vật thực hiện hành động.
 • Thể bị động: dùng khi chủ ngữ là người hoặc vật chịu tác động của hành động.

Ngữ pháp động từ trong tiếng Anh là một chủ đề khá phức tạp, nhưng nếu bạn nắm vững những kiến thức cơ bản, bạn sẽ có thể sử dụng động từ một cách chính xác và hiệu quả trong giao tiếp và viết.

Ngữ pháp động từ
Ngữ pháp động từ

IV. Ngữ pháp tính từ

Tính từ đóng vai trò quan trọng trong ngữ pháp tiếng Anh, giúp mô tả chi tiết và cung cấp thông tin thêm về danh từ hoặc đại từ trong câu. Sử dụng tính từ đúng cách không chỉ giúp câu văn trở nên phong phú hơn mà còn thể hiện trình độ tiếng Anh của người nói hoặc người viết. Trong bài viết này, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu một số thông tin cơ bản về tính từ trong tiếng Anh.

Vai trò của tính từ trong tiếng Anh

 • Mô tả danh từ hoặc đại từ: Tính từ được dùng để mô tả các đặc điểm, tính chất hoặc trạng thái của danh từ hoặc đại từ đứng trước nó, giúp người đọc hoặc người nghe hiểu rõ hơn về đối tượng được nhắc đến trong câu.
 • Phân loại danh từ hoặc đại từ: Một số tính từ có khả năng phân loại danh từ hoặc đại từ theo một nhóm hoặc loại cụ thể, giúp người đọc hoặc người nghe xác định rõ hơn về đối tượng được nhắc đến trong câu.
 • So sánh danh từ hoặc đại từ: Tính từ có thể được sử dụng để so sánh hai hoặc nhiều danh từ hoặc đại từ với nhau, giúp người đọc hoặc người nghe hiểu được sự khác biệt giữa các đối tượng được nhắc đến trong câu.

Các loại tính từ thường gặp trong tiếng Anh

Kiểu tính từ Ví dụ Ý nghĩa
Tính từ chỉ tính chất tall (cao), beautiful (đẹp), intelligent (thông minh) Mô tả tính chất hoặc đặc điểm của danh từ
Tính từ chỉ số lượng many (nhiều), few (ít), several (nhiều) Mô tả số lượng của danh từ
Tính từ chỉ sở hữu my (của tôi), your (của bạn), his (của anh ấy) Mô tả mối quan hệ sở hữu giữa danh từ và chủ sở hữu
Tính từ chỉ thứ tự first (đầu tiên), second (thứ hai), last (cuối cùng) Mô tả thứ tự hoặc vị trí của danh từ trong một danh sách hoặc dãy số
Tính từ chỉ nghi vấn what (gì), which (cái nào), whose (của ai) Được sử dụng để đặt câu hỏi về danh từ hoặc đại từ

Cách sử dụng tính từ trong câu

Tính từ thường được đặt trước danh từ hoặc đại từ mà nó mô tả, nhưng cũng có thể được đặt sau động từ “to be” hoặc động từ liên kết khác. Khi sử dụng tính từ, cần lưu ý đến một số điểm sau:

 • Tính từ có thể được sử dụng ở dạng đơn, so sánh hơn hoặc so sánh nhất, tùy thuộc vào ngữ cảnh của câu.
 • Khi sử dụng tính từ để so sánh hai hoặc nhiều danh từ hoặc đại từ với nhau, cần sử dụng các từ so sánh như “more” (hơn), “less” (ít hơn), “as…as” (tương đương với)…
 • Một số tính từ có thể được sử dụng cả ở dạng tính từ và danh từ, tùy thuộc vào ngữ cảnh của câu.

Một số ví dụ về tính từ trong câu

 • The tall boy is playing basketball. (Cậu bé cao đang chơi bóng rổ.)
 • We have many books in our library. (Chúng tôi có nhiều sách trong thư viện của mình.)
 • This is my favorite song. (Đây là bài hát yêu thích của tôi.)
 • She is the first student in the class. (Cô ấy là học sinh giỏi nhất trong lớp.)
 • What is your favorite color? (Màu sắc yêu thích của bạn là gì?)

Tóm lại, tính từ đóng một vai trò quan trọng trong ngữ pháp tiếng Anh và được sử dụng để mô tả chi tiết hơn về danh từ hoặc đại từ trong câu. Biết cách sử dụng tính từ đúng cách sẽ giúp người nói hoặc người viết thể hiện được trình độ tiếng Anh của mình và tạo nên những câu văn tiếng Anh phong phú và hấp dẫn hơn.

Ngữ pháp tính từ
Ngữ pháp tính từ

V. Ngữ pháp trạng từ

Trạng từ là một loại từ dùng để bổ nghĩa cho động từ, tính từ hoặc trạng từ khác, nhằm mục đích miêu tả thêm về cách thức, thời gian hoặc tình trạng xảy ra một hành động hay trạng thái nào đó.

Trạng từ có nhiều loại khác nhau, bao gồm:

 • Trạng từ chỉ cách thức:
 • Ví dụ:
  + He ran quickly. (Anh ấy chạy rất nhanh.)
  + She sang beautifully. (Cô ấy hát rất hay.)
 • Trạng từ chỉ thời gian:
 • Ví dụ:
  + He came home yesterday. (Anh ấy đã về nhà hôm qua.)
  + She will go to school tomorrow. (Cô ấy sẽ đến trường ngày mai.)
 • Trạng từ chỉ tình trạng:
 • Ví dụ:
  + He is very happy. (Anh ấy rất vui.)
  + She is quite intelligent. (Cô ấy thông minh lắm.)

  Trạng từ thường được đặt sau động từ, tính từ hoặc trạng từ khác mà nó bổ nghĩa, nhưng cũng có thể được đặt ở các vị trí khác trong câu để tạo thêm ngữ điệu.

Ngoài ra, trạng từ có thể được sử dụng để so sánh.

Ví dụ:
+ He runs faster than his brother. (Anh ấy chạy nhanh hơn em trai.)
+ She sings more beautifully than her friend. (Cô ấy hát hay hơn bạn mình.)

Khi sử dụng trạng từ để so sánh, trạng từ phải được đặt sau tính từ hoặc trạng từ mà nó bổ nghĩa.
Trạng từ đóng một vai trò quan trọng trong câu vì chúng giúp câu trở nên miêu tả hơn và dễ hiểu hơn. Do đó, khi sử dụng trạng từ, cần lưu ý đến vị trí và cách sử dụng chính xác để tránh những lỗi sai về ngữ pháp.

Ngữ pháp trạng từ
Ngữ pháp trạng từ

VI. Ngữ pháp liên từ

Liên từ là từ hoặc cụm từ dùng để kết nối các từ, cụm từ, hay mệnh đề lại với nhau. Liên từ có vai trò quan trọng trong việc tạo mạch lạc và thể hiện mối quan hệ giữa các ý trong câu hoặc giữa các câu trong đoạn văn.

Loại liên từ Ví dụ Ý nghĩa
Liên từ dùng để nối các từ, cụm từ đồng nghĩa và, cũng, nữa, thêm vào đó, hơn nữa Nối các yếu tố có nội dung tương đương nhau
Liên từ dùng để nối các từ, cụm từ trái nghĩa nhưng, tuy nhiên, mặc dù, dù rằng, song Nối các yếu tố có nội dung trái ngược nhau
Liên từ dùng để nối các từ, cụm từ có quan hệ nguyên nhân – kết quả vì, vì vậy, do đó, do vậy, nên Nối các yếu tố có mối quan hệ nhân quả
Liên từ dùng để nối các từ, cụm từ có quan hệ điều kiện – giả thiết nếu, nếu như, nếu không, trừ khi, giả sử Nối các yếu tố có mối quan hệ có điều kiện
Liên từ dùng để nối các từ, cụm từ có quan hệ mục đích để, để cho, nhằm Nối các yếu tố có nội dung thể hiện mục đích
Liên từ dùng để nối các từ, cụm từ có quan hệ so sánh hơn, kém, bằng, tương tự, giống như Nối các yếu tố có nội dung thể hiện sự so sánh
Liên từ dùng để nối các từ, cụm từ có quan hệ thời gian trước khi, sau khi, sau đó, sau này Nối các yếu tố có nội dung thể hiện mối quan hệ thời gian
Liên từ dùng để nối các từ, cụm từ có quan hệ liệt kê thứ nhất, thứ hai, thứ ba, cuối cùng Nối các yếu tố có nội dung thể hiện mối quan hệ liệt kê

Ngoài những loại liên từ thường gặp ở trên, còn có một số loại liên từ khác ít phổ biến hơn, chẳng hạn như liên từ dùng để nối các từ, cụm từ có quan hệ lựa chọn (hoặc, hoặc là), liên từ dùng để nối các từ, cụm từ có quan hệ nhượng bộ (mặc dù, mặc dầu), liên từ dùng để nối các từ, cụm từ có quan hệ tóm tắt (nói tóm lại, nói chung),…

 • Liên từ là một phần không thể thiếu trong tiếng Anh.
 • Chúng giúp kết nối các từ, cụm từ và câu lại với nhau để tạo thành một đoạn văn mạch lạc và dễ hiểu.
 • Có rất nhiều loại liên từ khác nhau, mỗi loại có một chức năng riêng.
 • Việc sử dụng liên từ đúng cách sẽ giúp bạn viết và nói tiếng Anh trôi chảy và tự nhiên hơn.

VII. Kết luận

Như vậy, chúng tôi đã cùng nhau tìm hiểu 25 chuyên đề ngữ pháp tiếng Anh quan trọng nhất. Hy vọng rằng qua bài viết này, bạn sẽ có thể nắm vững những kiến thức ngữ pháp cơ bản và nâng cao, giúp bạn giao tiếp tiếng Anh một cách chính xác, trôi chảy và tự tin hơn. Chúc bạn học tập thành công!

Related Articles

Back to top button