Ngữ Pháp Tiếng Anh

Tất tần tật ngữ pháp tiếng anh dễ hiểu, đủ bài, đủ kiến thức

Bạn có đang tìm kiếm một nguồn tài liệu toàn diện về ngữ pháp tiếng Anh? Tất tần tật ngữ pháp tiếng anh từ cơ bản đến nâng cao sẽ được trình bày chi tiết và dễ hiểu tại Excelenglish. Nắm vững ngữ pháp tiếng Anh là nền tảng quan trọng để bạn giao tiếp trôi chảy và đạt điểm cao trong các kỳ thi tiếng Anh. Hãy cùng chúng tôi khám phá thế giới ngữ pháp tiếng Anh ngay trong bài viết này!

Tất tần tật ngữ pháp tiếng anh dễ hiểu, đủ bài, đủ kiến thức
Tất tần tật ngữ pháp tiếng anh dễ hiểu, đủ bài, đủ kiến thức

I. Danh từ trong tiếng Anh

Danh từ là một từ dùng để chỉ người, địa điểm, sự vật, khái niệm hoặc hành động. Danh từ có thể là danh từ chung hoặc danh từ riêng. Danh từ chung là danh từ chỉ chung cho một loại người, địa điểm, sự vật, khái niệm hoặc hành động. Ví dụ: con chó, cái bàn, tình yêu. Danh từ riêng là danh từ chỉ riêng cho một người, địa điểm, sự vật, khái niệm hoặc hành động cụ thể. Ví dụ: Tèo, Hà Nội, Chiến tranh thế giới thứ hai.

Danh từ có thể đứng một mình hoặc đi kèm với các từ khác để tạo thành cụm danh từ. Cụm danh từ là một nhóm các từ bao gồm một danh từ và các từ khác đi kèm với danh từ đó. Ví dụ: con chó đen, cái bàn gỗ, tình yêu đích thực.

Danh từ có thể đóng nhiều vai trò khác nhau trong câu. Danh từ có thể là chủ ngữ, tân ngữ,宾语补足语, 定语,状语,补语. Ví dụ:

 • Con chó đang chạy. (Chủ ngữ)
 • Tôi yêu con chó của tôi. (Tân ngữ)
 • Con chó của tôi là một con chó thông minh. (宾语补足语)
 • Con chó đen đang chạy. (Định ngữ)
 • Con chó chạy rất nhanh. (状语)
 • Tôi là một người yêu chó. (补语)

Danh từ là một phần quan trọng của tiếng Anh. Danh từ được sử dụng để chỉ người, địa điểm, sự vật, khái niệm hoặc hành động. Danh từ có thể đứng một mình hoặc đi kèm với các từ khác để tạo thành cụm danh từ. Danh từ có thể đóng nhiều vai trò khác nhau trong câu.

Loại danh từ Ví dụ
Danh từ chung con chó, cái bàn, tình yêu
Danh từ riêng Tèo, Hà Nội, Chiến tranh thế giới thứ hai
Cụm danh từ con chó đen, cái bàn gỗ, tình yêu đích thực
Danh từ làm chủ ngữ Con chó đang chạy.
Danh từ làm tân ngữ Tôi yêu con chó của tôi.
Danh từ làm 宾语补足语 Con chó của tôi là một con chó thông minh.
Danh từ làm định ngữ Con chó đen đang chạy.
Danh từ làm 状语 Con chó chạy rất nhanh.
Danh từ làm 补语 Tôi là một người yêu chó.

Danh từ là một phần quan trọng của tiếng Anh. Danh từ được sử dụng để chỉ người, địa điểm, sự vật, khái niệm hoặc hành động. Danh từ có thể đứng một mình hoặc đi kèm với các từ khác để tạo thành cụm danh từ. Danh từ có thể đóng nhiều vai trò khác nhau trong câu.

Để học tốt danh từ trong tiếng Anh, bạn cần phải học thuộc các loại danh từ, cách sử dụng danh từ và các quy tắc về danh từ. Bạn cũng cần phải luyện tập sử dụng danh từ trong các tình huống khác nhau. Bạn có thể luyện tập bằng cách đọc sách, báo, xem phim, nghe nhạc và nói chuyện với người bản xứ.

Danh từ là một phần quan trọng của tiếng Anh. Danh từ được sử dụng để chỉ người, địa điểm, sự vật, khái niệm hoặc hành động. Danh từ có thể đứng một mình hoặc đi kèm với các từ khác để tạo thành cụm danh từ. Danh từ có thể đóng nhiều vai trò khác nhau trong câu. Để học tốt danh từ trong tiếng Anh, bạn cần phải học thuộc các loại danh từ, cách sử dụng danh từ và các quy tắc về danh từ. Bạn cũng cần phải luyện tập sử dụng danh từ trong các tình huống khác nhau.

II. Động từ tiếng Anh

Tất tần tật ngữ pháp tiếng Anh từ cơ bản đến nâng cao, được trình bày một cách chi tiết và dễ hiểu. excelenglish sẽ giúp bạn nắm vững ngữ pháp tiếng Anh một cách nhanh chóng và hiệu quả.
Không bỏ lỡ bài viết này nếu bạn muốn cải thiện trình độ ngữ pháp tiếng Anh của mình!

Động từ tiếng Anh là một trong những phần quan trọng nhất của ngữ pháp tiếng Anh. Động từ được chia thành nhiều loại khác nhau, mỗi loại có chức năng và cách sử dụng riêng. Trong bài viết này, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu các loại động từ tiếng Anh phổ biến nhất và cách sử dụng chúng.

Các loại động từ tiếng Anh phổ biến nhất

 • Động từ chính (Main verbs): Động từ chính là động từ thể hiện hành động hoặc trạng thái chính của chủ ngữ trong câu. Ví dụ: go, eat, sleep.
 • Động từ khuyết thiếu (Auxiliary verbs): Động từ khuyết thiếu là động từ được sử dụng cùng với động từ chính để tạo thành thì, thể hoặc ngữ khí của câu. Ví dụ: be, have, do.
 • Động từ nối (Linking verbs): Động từ nối là động từ được sử dụng để nối chủ ngữ với một danh từ hoặc tính từ. Ví dụ: be, seem, appear.
 • Động từ hành động (Action verbs): Động từ hành động là động từ thể hiện một hành động cụ thể. Ví dụ: run, jump, swim.
 • Động từ trạng thái (State verbs): Động từ trạng thái là động từ thể hiện một trạng thái hoặc tình cảm. Ví dụ: be, feel, think.
 • Động từ chuyển động (Motion verbs): Động từ chuyển động là động từ thể hiện sự di chuyển từ nơi này đến nơi khác. Ví dụ: go, come, walk.
 • Động từ nhận thức (Perception verbs): Động từ nhận thức là động từ thể hiện một hành động nhận thức. Ví dụ: see, hear, smell.
 • Động từ sở hữu (Possessive verbs): Động từ sở hữu là động từ thể hiện mối quan hệ sở hữu giữa chủ ngữ và một danh từ khác. Ví dụ: have, own, possess.
 • Động từ giao tiếp (Communicative verbs): Động từ giao tiếp là động từ thể hiện một hành động giao tiếp. Ví dụ: say, tell, ask.
 • Động từ gây ảnh hưởng (Causative verbs): Động từ gây ảnh hưởng là động từ thể hiện một hành động gây ra một kết quả. Ví dụ: make, let, cause.

Cách sử dụng động từ tiếng Anh

Khi sử dụng động từ tiếng Anh, cần lưu ý đến các yếu tố sau:

 • Thì của động từ: Thì của động từ phải phù hợp với thời gian của câu.
 • Thể của động từ: Thể của động từ phải phù hợp với ngữ cảnh của câu.
 • Số của động từ: Số của động từ phải phù hợp với số của chủ ngữ.
 • Ngữ khí của động từ: Ngữ khí của động từ phải phù hợp với mục đích của câu.

Ngoài ra, khi sử dụng động từ tiếng Anh còn có một số quy tắc cần lưu ý. Ví dụ:

 • Động từ to be phải được chia theo chủ ngữ.
 • Động từ khuyết thiếu phải được sử dụng cùng với động từ chính.
 • Động từ nối phải được sử dụng để nối chủ ngữ với một danh từ hoặc tính từ.
 • Động từ hành động phải được sử dụng để thể hiện một hành động cụ thể.
 • Động từ trạng thái phải được sử dụng để thể hiện một trạng thái hoặc tình cảm.

Trên đây là một số thông tin cơ bản về động từ tiếng Anh. Để sử dụng thành thạo động từ tiếng Anh, bạn cần thường xuyên luyện tập và áp dụng các kiến thức đã học vào thực tế.

Bảng tóm tắt các loại động từ tiếng Anh
Loại động từ Ví dụ Chức năng
Động từ chính go, eat, sleep Thể hiện hành động hoặc trạng thái chính của chủ ngữ trong câu.
Động từ khuyết thiếu be, have, do Được sử dụng cùng với động từ chính để tạo thành thì, thể hoặc ngữ khí của câu.
Động từ nối be, seem, appear Được sử dụng để nối chủ ngữ với một danh từ hoặc tính từ.
Động từ hành động run, jump, swim Thể hiện một hành động cụ thể.
Động từ trạng thái be, feel, think Thể hiện một trạng thái hoặc tình cảm.
Động từ chuyển động go, come, walk Thể hiện sự di chuyển từ nơi này đến nơi khác.
Động từ nhận thức see, hear, smell Thể hiện một hành động nhận thức.
Động từ sở hữu have, own, possess Thể hiện mối quan hệ sở hữu giữa chủ ngữ và một danh từ khác.
Động từ giao tiếp say, tell, ask Thể hiện một hành động giao tiếp.
Động từ gây ảnh hưởng make, let, cause Thể hiện một hành động gây ra một kết quả.

Động từ tiếng Anh
Động từ tiếng Anh

III. Tính từ tiếng Anh

Tính từ trong tiếng Anh là một loại từ được dùng để mô tả hoặc thêm thông tin về danh từ hoặc đại từ. Tính từ có thể đứng trước hoặc sau danh từ mà nó bổ nghĩa. Có nhiều loại tính từ khác nhau trong tiếng Anh, tùy thuộc vào chức năng và cách sử dụng của chúng.

 • Tính từ chỉ chất lượng: Là loại tính từ phổ biến nhất, được dùng để mô tả chất lượng hoặc đặc điểm của danh từ.
 • Tính từ chỉ số lượng: Được dùng để mô tả số lượng hoặc mức độ của danh từ.
 • Tính từ chỉ sở hữu: Được sử dụng để biểu thị quyền sở hữu hoặc mối quan hệ sở hữu của danh từ.
 • Tính từ chỉ định: Loại tính từ này được dùng để xác định hoặc chỉ ra danh từ cụ thể.
 • Tính từ nghi vấn: Được dùng để đặt câu hỏi về danh từ.
 • Tính từ cảm thán: Loại tính từ này được dùng để bày tỏ cảm xúc hoặc thái độ.

Một số lưu ý khi sử dụng tính từ trong tiếng Anh:

 • Tính từ thường đứng trước danh từ mà nó bổ nghĩa, nhưng cũng có thể đứng sau danh từ trong một số trường hợp.
 • Tính từ có thể được sử dụng ở dạng so sánh hoặc so sánh hơn.
 • Tính từ có thể được sử dụng ở dạng bất định, xác định hoặc sở hữu.
 • Tính từ có thể được sử dụng một mình hoặc kết hợp với các tính từ hoặc đại từ khác để tạo thành cụm tính từ.
 • Các dạng khác của tính từ là trạng từ (adverb) và phó từ (certain determiners).

Ví dụ về cách sử dụng tính từ trong tiếng Anh:

IV. Danh từ

V. Tính từ

Cô ấy xinh đẹp
Họ thông minh

Tính từ tiếng Anh đóng một vai trò quan trọng trong việc xây dựng cấu trúc câu và truyền tải thông tin. Hiểu và sử dụng đúng tính từ sẽ giúp bạn giao tiếp hiệu quả hơn bằng tiếng Anh.

Tính từ tiếng Anh
Tính từ tiếng Anh

VI. Trạng từ tiếng Anh

Trạng từ là một từ hoặc cụm từ dùng để bổ nghĩa cho động từ, tính từ hoặc trạng từ khác, cung cấp thông tin thêm về cách thức, thời gian, địa điểm, tần suất, mức độ… của sự việc hoặc hành động.
.Trạng từ tiếng Anh cũng có thể được sử dụng để nhấn mạnh một câu hoặc để nêu quan điểm của người nói về sự việc hoặc hành động được đề cập.

Các loại trạng từ tiếng Anh

Có nhiều loại trạng từ khác nhau, được phân loại dựa trên chức năng và vị trí sử dụng. Dưới đây là một số loại trạng từ phổ biến trong tiếng Anh:

 • Trạng từ chỉ cách thức (adverbs of manner): Trạng từ này mô tả cách thức, phương tiện hoặc trạng thái mà một hành động hoặc sự kiện diễn ra, như slowly (chậm rãi), carefully (cẩn thận), anxiously (lo lắng).
 • Trạng từ chỉ thời gian (adverbs of time): Trạng từ này cung cấp thông tin về thời điểm, thời lượng hoặc tần suất của một hành động hoặc sự kiện nào đó, như immediately (ngay lập tức), recently (gần đây), always (luôn luôn).
 • Trạng từ chỉ nơi chốn (adverbs of place): Trạng từ này mô tả địa điểm hoặc hướng của một hành động hoặc sự việc, như here (ở đây), there (ở đó), everywhere (mọi nơi), inside (bên trong), outside (bên ngoài).
 • Trạng từ chỉ mức độ (adverbs of degree): Trạng từ này cho biết mức độ hoặc cường độ của một hành động hoặc tính chất nào đó, như very (rất), much (rất nhiều), too (quá), enough (đủ).
 • Trạng từ khẳng định (affirmative adverbs): Trạng từ này thường được sử dụng để xác nhận, đồng ý hoặc nhấn mạnh một phát biểu, như yes (có), sure (chắc chắn), of course (tất nhiên).
 • Trạng từ phủ định (negative adverbs): Trạng từ này được dùng để phủ định hoặc bác bỏ một hành động hoặc sự kiện nào đó, như no (không), not (không), never (không bao giờ).
 • Trạng từ nghi vấn (interrogative adverbs): Trạng từ này được sử dụng trong câu hỏi để yêu cầu thông tin hoặc để tìm kiếm sự xác nhận, như how (như thế nào), when (khi nào), where (ở đâu), why (tại sao).

Vị trí của trạng từ trong câu

Vị trí của trạng từ trong câu phụ thuộc vào loại trạng từ và chức năng của nó trong câu. Dưới đây là một số vị trí phổ biến của trạng từ trong câu:

 • Trạng từ chỉ cách thức thường được đặt sau động từ, tính từ, hoặc trạng từ khác mà nó bổ nghĩa, như:

He walked slowly to the park. (Anh ta đi bộ đến công viên một cách chậm rãi.)

She is very beautiful. (Cô ấy rất xinh đẹp.)

We should act carefully in this situation. (Chúng ta nên hành động cẩn thận trong tình huống này.)

 • Trạng từ chỉ thời gian thường được đặt ở đầu câu, giữa chủ ngữ và động từ, hoặc ở cuối câu, như:

Yesterday, I went to the movies. (Hôm qua, tôi đã đi xem phim.)

I will be back tomorrow. (Tôi sẽ quay lại vào ngày mai.)

The meeting will start at 9 o’clock. (Cuộc họp sẽ bắt đầu lúc 9 giờ.)

 • Trạng từ chỉ nơi chốn thường được đặt sau động từ, trong trường hợp trạng từ bổ nghĩa cho động từ, như:

She lives in London. (Cô ấy sống ở London.)

The car was parked outside the house. (Chiếc xe được đỗ bên ngoài ngôi nhà.)

 • Trạng từ chỉ mức độ thường được đặt trước tính từ, trạng từ, hoặc động từ mà nó bổ nghĩa, như:

She is very intelligent. (Cô ấy rất thông minh.)

He spoke too loudly. (Anh ấy nói quá to.)

 • Trạng từ khẳng định và phủ định thường được sử dụng linh hoạt trong câu, vị trí của chúng có thể thay đổi tùy theo ngữ cảnh và mục đích của người nói, như:

Yes, I agree with you. (Đúng vậy, tôi đồng ý với bạn.)

Certainly, we can help you with that. (Chắc chắn, chúng tôi có thể giúp bạn điều đó.)

No, I don’t think so. (Không, tôi không nghĩ vậy.)

 • Trạng từ nghi vấn thường được đặt ở đầu câu hoặc trước động từ mà nó bổ nghĩa, như:

When will you be back? (Khi nào bạn sẽ quay lại?)

Why did you do that? (Tại sao bạn lại làm như vậy?)

How can I help you? (Tôi có thể giúp gì bạn?)

Những lưu ý khi sử dụng trạng từ tiếng Anh

Khi sử dụng trạng từ trong tiếng Anh, cần lưu ý một số điểm sau:

 • Trạng từ có thể được sử dụng một mình hoặc kết hợp với nhau để bổ nghĩa cho động từ, tính từ hoặc trạng từ khác, tạo nên các cụm trạng từ phong phú và đa dạng, như: very slowly (rất chậm rãi), extremely carefully (cực kỳ cẩn thận), too much (quá nhiều).
 • Trạng từ có thể được sử dụng để nhấn mạnh một câu hoặc để nêu quan điểm của người nói về sự việc hoặc hành động được đề cập, ví dụ: He is absolutely right. (Anh ấy hoàn toàn đúng.)
 • Trạng từ có thể được sử dụng để điều chỉnh mức độ hoặc cường độ của một hành động hoặc tính chất nào đó, ví dụ: She speaks English very fluently. (Cô ấy nói tiếng Anh rất trôi chảy.)
 • Trạng từ có thể được sử dụng để liên kết các câu hoặc các thành phần trong câu với nhau, tạo nên sự liền mạch và mạch lạc cho câu văn, ví dụ: However, I think we should consider other options. (Tuy nhiên, tôi nghĩ chúng ta nên cân nhắc các lựa chọn khác.)

Trạng từ là một phần quan trọng trong ngữ pháp tiếng Anh, giúp cung cấp thêm thông tin và sắc thái cho câu văn, làm cho câu văn trở nên rõ ràng, chính xác và sinh động hơn.

Trạng từ tiếng Anh
Trạng từ tiếng Anh

VII. Các thành phần liên kết

Các thành phần liên kết là những từ hoặc cụm từ được sử dụng để kết nối các từ, cụm từ, mệnh đề hoặc câu với nhau. Chúng đóng vai trò quan trọng trong việc tạo ra sự mạch lạc và liền mạch cho văn bản. Trong tiếng Anh, có nhiều loại thành phần liên kết khác nhau, mỗi loại có chức năng riêng.

Một số loại thành phần liên kết thường gặp bao gồm:

 • Liên từ: Liên từ là những từ dùng để nối các từ, cụm từ, mệnh đề hoặc câu có cùng chức năng ngữ pháp với nhau. Ví dụ: and (và), but (nhưng), or (hoặc), so (vì vậy), because (bởi vì), although (mặc dù), however (tuy nhiên), therefore (do đó), etc.
 • Trợ từ: Trợ từ là những từ dùng để bổ sung thêm thông tin hoặc nhấn mạnh cho một từ, cụm từ hoặc câu nào đó. Ví dụ: also (cũng), too (cũng), even (thậm chí), only (chỉ), just (chỉ), merely (chỉ), etc.
 • Giới từ: Giới từ là những từ dùng để chỉ mối quan hệ giữa các từ, cụm từ hoặc mệnh đề với nhau. Ví dụ: on (trên), in (trong), at (tại), to (đến), from (từ), by (bởi), with (với), etc.
 • Động từ khuyết thiếu: Động từ khuyết thiếu là những động từ được sử dụng để bổ sung thêm thông tin hoặc nhấn mạnh cho một động từ chính nào đó. Ví dụ: can (có thể), could (có thể), may (có thể), might (có thể), will (sẽ), would (sẽ), shall (sẽ), should (nên), etc.
 • Trạng từ: Trạng từ là những từ dùng để bổ sung thêm thông tin hoặc nhấn mạnh cho một tính từ, động từ hoặc trạng từ nào đó. Ví dụ: very (rất), much (rất), quite (khá), rather (khá), too (quá), enough (đủ), etc.

Các thành phần liên kết đóng vai trò quan trọng trong việc tạo ra sự mạch lạc và liền mạch cho văn bản. Khi sử dụng các thành phần liên kết một cách hợp lý, bạn có thể giúp người đọc dễ dàng hiểu được nội dung mà bạn muốn truyền tải.

Bảng tóm tắt các loại thành phần liên kết
Loại thành phần liên kết Chức năng Ví dụ
Liên từ Nối các từ, cụm từ, mệnh đề hoặc câu có cùng chức năng ngữ pháp với nhau and (và), but (nhưng), or (hoặc), so (vì vậy), because (bởi vì), although (mặc dù), however (tuy nhiên), therefore (do đó), etc.
Trợ từ Bổ sung thêm thông tin hoặc nhấn mạnh cho một từ, cụm từ hoặc câu nào đó also (cũng), too (cũng), even (thậm chí), only (chỉ), just (chỉ), merely (chỉ), etc.
Giới từ Chỉ mối quan hệ giữa các từ, cụm từ hoặc mệnh đề với nhau on (trên), in (trong), at (tại), to (đến), from (từ), by (bởi), with (với), etc.
Động từ khuyết thiếu Bổ sung thêm thông tin hoặc nhấn mạnh cho một động từ chính nào đó can (có thể), could (có thể), may (có thể), might (có thể), will (sẽ), would (sẽ), shall (sẽ), should (nên), etc.
Trạng từ Bổ sung thêm thông tin hoặc nhấn mạnh cho một tính từ, động từ hoặc trạng từ nào đó very (rất), much (rất), quite (khá), rather (khá), too (quá), enough (đủ), etc.

Ngoài ra, còn có một số loại thành phần liên kết khác, chẳng hạn như:

 • Đại từ quan hệ: Đại từ quan hệ là những đại từ dùng để liên kết một mệnh đề với một danh từ hoặc cụm danh từ trước đó. Ví dụ: who (ai), which (mà), that (mà), etc.
 • Mạo từ: Mạo từ là những từ dùng để xác định danh từ hoặc cụm danh từ. Ví dụ: the (cái), a (một), an (một), etc.
 • Số từ: Số từ là những từ dùng để chỉ số lượng hoặc thứ tự của danh từ hoặc cụm danh từ. Ví dụ: one (một), two (hai), three (ba), etc.

Các thành phần liên kết là một phần không thể thiếu trong tiếng Anh. Khi sử dụng các thành phần liên kết một cách hợp lý, bạn có thể giúp người đọc dễ dàng hiểu được nội dung mà bạn muốn truyền tải.

Các thành phần liên kết
Các thành phần liên kết

VIII. Kết luận

Trên đây là tất tần tật ngữ pháp tiếng Anh từ cơ bản đến nâng cao. Hy vọng bài viết này đã giúp bạn có cái nhìn tổng quan về ngữ pháp tiếng Anh và cách sử dụng chúng trong giao tiếp hàng ngày. Hãy thường xuyên luyện tập và áp dụng những kiến thức ngữ pháp này vào trong quá trình học tập và giao tiếp để nâng cao trình độ tiếng Anh của mình nhé!

Related Articles

Back to top button