Ngữ Pháp Tiếng Anh

Ngữ pháp tiếng Anh TOEIC: Chiến lược và mẹo để đạt điểm cao

Bạn đang muốn chinh phục kỳ thi TOEIC và đạt được số điểm cao? Vậy thì bạn không thể bỏ qua Ngữ pháp tiếng anh toeic. Ngữ pháp tiếng Anh TOEIC là một trong những phần quan trọng nhất của bài thi, chiếm tới 50% tổng số điểm. Để giúp bạn học tốt ngữ pháp tiếng Anh TOEIC, Excelenglish.vn sẽ cung cấp cho bạn một cái nhìn tổng quan về các chủ đề ngữ pháp thường gặp trong bài thi TOEIC, cũng như chia sẻ một số mẹo học ngữ pháp tiếng Anh TOEIC hiệu quả.

Ngữ pháp tiếng Anh TOEIC: Chiến lược và mẹo để đạt điểm cao
Ngữ pháp tiếng Anh TOEIC: Chiến lược và mẹo để đạt điểm cao

I. Ngữ pháp tiếng Anh TOEIC: Tổng quan

Ngữ pháp tiếng Anh TOEIC là một trong những phần quan trọng nhất của kỳ thi TOEIC. Bài viết này sẽ cung cấp cho bạn một cái nhìn tổng quan về ngữ pháp tiếng Anh TOEIC, bao gồm các thì, các loại câu, từ loại và các chủ đề thường gặp. Ngoài ra, bài viết cũng sẽ chia sẻ một số mẹo học ngữ pháp tiếng Anh TOEIC hiệu quả.

Các thì trong tiếng Anh

 • Thì hiện tại đơn
 • Thì hiện tại tiếp diễn
 • Thì hiện tại hoàn thành
 • Thì quá khứ đơn
 • Thì quá khứ tiếp diễn
 • Thì quá khứ hoàn thành
 • Thì tương lai đơn
 • Thì tương lai tiếp diễn
 • Thì tương lai hoàn thành

Các loại câu trong tiếng Anh

 • Câu khẳng định
 • Câu phủ định
 • Câu nghi vấn
 • Câu mệnh lệnh
 • Câu cảm thán

Từ loại trong tiếng Anh

 • Danh từ
 • Động từ
 • Tính từ
 • Trạng từ
 • Giới từ
 • Liên từ
 • Mạo từ
 • Đại từ
 • Số từ

Các chủ đề thường gặp trong bài thi TOEIC

 • Đọc hiểu
 • Nghe hiểu
 • Viết
 • Nói

Mẹo học ngữ pháp tiếng Anh TOEIC hiệu quả

 • Học ngữ pháp theo ngữ cảnh
 • Luyện tập thường xuyên
 • Sử dụng tài liệu học tập phù hợp
 • Tham gia các khóa học ngữ pháp tiếng Anh TOEIC

Trên đây là một số thông tin về ngữ pháp tiếng Anh TOEIC. Hy vọng bài viết này sẽ giúp bạn học tốt hơn và đạt kết quả cao trong kỳ thi TOEIC.

Ngữ pháp tiếng Anh TOEIC: Tổng quan
Ngữ pháp tiếng Anh TOEIC: Tổng quan

II. Các thì trong tiếng Anh

Trong ngữ pháp tiếng Anh, thì động từ cho biết thời điểm xảy ra của một hành động hoặc trạng thái tồn tại. Có nhiều thì khác nhau trong tiếng Anh, mỗi thì có cách sử dụng riêng. Các thì của tiếng Anh hiện tại gồm thì hiện tại đơn và thì hiện tại hoàn thành. Các thì của tiếng Anh quá khứ gồm thì quá khứ đơn, thì quá khứ hoàn thành và thì quá khứ tiếp diễn. Các thì của tiếng Anh tương lai gồm thì tương lai đơn, thì tương lai gần và thì tương lai hoàn thành.

 • Thì hiện tại đơn: Diễn tả hành động hoặc trạng thái tồn tại xảy ra thường xuyên hoặc luôn luôn đúng ở hiện tại.
 • Thì hiện tại tiếp diễn: Diễn tả hành động hoặc trạng thái tồn tại đang xảy ra tại thời điểm nói hoặc trong một khoảng thời gian bao gồm thời điểm nói.
 • Thì hiện tại hoàn thành: Diễn tả hành động hoặc trạng thái tồn tại đã xảy ra và kết thúc trước thời điểm nói.
 • Thì quá khứ đơn: Diễn tả hành động hoặc trạng thái tồn tại đã xảy ra và kết thúc hoàn toàn trong quá khứ.
 • Thì quá khứ hoàn thành: Diễn tả hành động hoặc trạng thái tồn tại đã xảy ra và kết thúc trước một thời điểm nào đó trong quá khứ.
 • Thì quá khứ tiếp diễn: Diễn tả hành động hoặc trạng thái tồn tại đang xảy ra tại một thời điểm trong quá khứ.
 • Thì tương lai đơn: Diễn tả hành động hoặc trạng thái tồn tại sẽ xảy ra trong tương lai.
 • Thì tương lai gần: Diễn tả hành động hoặc trạng thái tồn tại sẽ xảy ra trong tương lai gần, thường là trong một khoảng thời gian ngắn.
 • Thì tương lai hoàn thành: Diễn tả hành động hoặc trạng thái tồn tại sẽ xảy ra và kết thúc trước một thời điểm nào đó trong tương lai.
Bảng tổng hợp các thì trong tiếng Anh
thì Công thức Cách dùng
Thì hiện tại đơn S + V (-s/ -es) – Diễn tả sự thật hiển nhiên, một hành động thường xuyên hoặc thói quen, một sự sắp xếp hoặc lịch trình, một cảm giác hoặc sở thích.- Dùng trạng từ chỉ tần suất (always, usually, often, sometimes, never,…)
Thì hiện tại tiếp diễn S + am/ is/ are + V-ing – Diễn tả hành động hoặc trạng thái đang xảy ra tại thời điểm nói, một hành động sắp xảy ra hoặc một xu hướng.- Dùng trạng từ chỉ thời gian (now, at present, right now,…)
Thì hiện tại hoàn thành S + has/ have + V3 (past participle) – Diễn tả hành động hoặc trạng thái xảy ra và kết thúc trước thời điểm nói, dùng để nhấn mạnh sự hoàn thành, một kinh nghiệm hoặc thành tích trong quá khứ.- Dùng trạng từ chỉ mốc thời gian (since, for, already, just, yet, never,…)
Thì quá khứ đơn S + V2 (past tense) – Diễn tả hành động hoặc trạng thái đã xảy ra và kết thúc hoàn toàn trong quá khứ, một chuỗi sự kiện trong quá khứ, một sự thật hoặc thói quen ở quá khứ.- Dùng trạng từ chỉ thời gian (yesterday, last night, last week, ago,…)
Thì quá khứ hoàn thành S + had + V3 (past participle) – Diễn tả hành động hoặc trạng thái đã xảy ra và kết thúc trước một hành động hoặc sự kiện khác trong quá khứ , một hành động xảy ra liên tiếp sau một hành động khác, một hành động xảy ra song song với một hành động khác.- Thường dùng với liên từ (when, before, after,…)
Thì quá khứ tiếp diễn S + was/ were + V-ing – Diễn tả hành động hoặc trạng thái đang diễn ra tại một thời điểm trong quá khứ, nhấn mạnh khoảng thời gian diễn ra hành động.- Có thể nhấn mạnh sự gần gũi giữa quá khứ và hiện tại.- Thường dùng với while, when, this time yesterday, as,…)
Thì tương lai đơn S + will/ shall + V – Diễn tả một hành động hoặc sự kiện sẽ xảy ra trong tương lai hoặc một quyết định, một yêu cầu, một lời hứa hoặc một lời khuyên.- Dùng với trạng từ chỉ tương lai (tomorrow, next week, in the future,…)
Thì tương lai gần S + am/ is/ are + going to + V – Diễn tả hành động hoặc trạng thái sẽ xảy ra trong tương lai gần, một dự định hoặc kế hoạch cụ thể.- Dùng với động từ chỉ chuyển động (come, go) hoặc động từ only, just.
Thì tương lai hoàn thành S + will/ shall + have + V3 (past participle) – Diễn tả một hành động hoặc trạng thái sẽ xảy ra và kết thúc trước một thời điểm hoặc sự kiện khác trong tương lai.- Dùng với by + mốc thời gian.

Hy vọng bài viết này đã cung cấp cho bạn những thông tin hữu ích về các thì trong tiếng Anh. Chúc bạn học tốt!

Các thì trong tiếng Anh
Các thì trong tiếng Anh

III. Các loại câu trong tiếng Anh

 • Câu khẳng định: Dùng để khẳng định một sự việc nào đó.
 • Câu phủ định: Dùng để phủ định một sự việc nào đó.
 • Câu nghi vấn: Dùng để hỏi về một sự việc nào đó.
 • Câu mệnh lệnh: Dùng để bày tỏ ý muốn, yêu cầu hoặc lệnh làm việc gì đó.
 • Câu cảm thán: Dùng để bày tỏ cảm xúc mãnh liệt như vui mừng, buồn bã, ngạc nhiên, sợ hãi, đau đớn,…
Cách sử dụng
Loại câu Cấu trúc Ví dụ
Câu khẳng định Chủ ngữ + động từ + tân ngữ She is a doctor.
Câu phủ định Chủ ngữ + động từ phủ định + tân ngữ She is not a doctor.
Câu nghi vấn Động từ tobe/ trợ động từ + chủ ngữ + tân ngữ + dấu hỏi Is she a doctor?
Câu mệnh lệnh Động từ nguyên mẫu + tân ngữ Be a doctor!
Câu cảm thán Động từ tobe/ trợ động từ + chủ ngữ + tính từ + dấu chấm than She is so beautiful!

Phân loại câu theo mục đích giao tiếp

Ngoài cách phân loại trên, người ta còn phân loại câu theo mục đích giao tiếp. Theo đó, chia thành bốn loại câu chính như sau:- Câu tường thuật: Dùng để kể lại một sự kiện hoặc thông tin nào đó đã xảy ra trong quá khứ. Ví dụ: Cô giáo nói rằng chúng ta phải học chăm chỉ.Câu hỏi: Dùng để hỏi về một thông tin hoặc sự kiện nào đó. Ví dụ: Bạn tên gì?Câu cầu khiến: Dùng để yêu cầu, đề nghị hoặc ra lệnh làm một việc gì đó. Ví dụ: Bạn hãy mở cửa sổ cho tôi.Câu cảm thán: Dùng để bộc lộ cảm xúc của người nói. Ví dụ: Ôi, đẹp quá!

IV. Mẹo học ngữ pháp tiếng Anh hiệu quả

– Luyện tập thường xuyên: Đừng chỉ học ngữ pháp lý thuyết mà hãy dành thời gian để luyện tập thường xuyên. Bạn có thể làm bài tập, viết nhật ký, nói chuyện với bạn bè hoặc người nước ngoài để cải thiện khả năng sử dụng ngữ pháp của mình.- Sử dụng ngữ pháp trong ngữ cảnh: Đừng học ngữ pháp một cách rời rạc mà hãy học nó trong ngữ cảnh. Điều này sẽ giúp bạn hiểu rõ cách sử dụng ngữ pháp và ghi nhớ chúng lâu hơn.- Học các cụm từ và thành ngữ: Học các cụm từ và thành ngữ có thể giúp bạn sử dụng ngữ pháp một cách tự nhiên và lưu loát hơn.- Đừng ngại mắc lỗi: Ai cũng mắc lỗi khi học một ngôn ngữ mới. Đừng ngại mắc lỗi, hãy coi đó là một cơ hội để học hỏi và cải thiện.

Các loại câu trong tiếng Anh
Các loại câu trong tiếng Anh

V. Từ loại trong tiếng Anh

Từ loại trong tiếng Anh là một trong những phần quan trọng nhất của ngữ pháp tiếng Anh. Từ loại bao gồm nhiều loại từ khác nhau, mỗi loại từ có một chức năng và cách sử dụng riêng. Trong bài viết này, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về các loại từ trong tiếng Anh và cách sử dụng của chúng.

Danh từ

 • Danh từ là loại từ dùng để chỉ người, vật, sự vật, khái niệm hoặc địa điểm.
 • Danh từ có thể ở dạng số ít hoặc số nhiều.
 • Danh từ có thể được chia thành nhiều loại khác nhau, chẳng hạn như danh từ chung, danh từ riêng, danh từ trừu tượng và danh từ cụ thể.

Ví dụ:

 • Người (person)
 • Vật (thing)
 • Sự vật (event)
 • Khái niệm (concept)
 • Địa điểm (place)

Động từ

 • Động từ là loại từ dùng để chỉ hành động, trạng thái hoặc sự tồn tại.
 • Động từ có thể ở dạng chủ động hoặc bị động.
 • Động từ có thể được chia thành nhiều loại khác nhau, chẳng hạn như động từ chính, động từ phụ, động từ khuyết thiếu và động từ bất quy tắc.

Ví dụ:

 • Đi (walk)
 • Chạy (run)
 • Nhảy (jump)
 • Nói (speak)
 • Nghe (listen)

Tính từ

 • Tính từ là loại từ dùng để mô tả đặc điểm, tính chất hoặc trạng thái của danh từ.
 • Tính từ có thể ở dạng so sánh hoặc so sánh hơn.
 • Tính từ có thể được chia thành nhiều loại khác nhau, chẳng hạn như tính từ chỉ chất lượng, tính từ chỉ số lượng, tính từ chỉ sở hữu và tính từ chỉ quan hệ.

Ví dụ:

 • Đẹp (beautiful)
 • Xấu (ugly)
 • Cao (tall)
 • Thấp (short)
 • Giàu (rich)

Trạng từ

 • Trạng từ là loại từ dùng để bổ nghĩa cho động từ, tính từ hoặc trạng từ khác.
 • Trạng từ có thể ở dạng so sánh hoặc so sánh hơn.
 • Trạng từ có thể được chia thành nhiều loại khác nhau, chẳng hạn như trạng từ chỉ cách thức, trạng từ chỉ thời gian, trạng từ chỉ nơi chốn và trạng từ chỉ mức độ.

Ví dụ:

 • Nhanh chóng (quickly)
 • Chậm chạp (slowly)
 • Hôm qua (yesterday)
 • Ngày mai (tomorrow)
 • Ở đây (here)

Giới từ

 • Giới từ là loại từ dùng để chỉ mối quan hệ giữa các từ hoặc cụm từ trong câu.
 • Giới từ có thể được chia thành nhiều loại khác nhau, chẳng hạn như giới từ chỉ nơi chốn, giới từ chỉ thời gian, giới từ chỉ cách thức và giới từ chỉ mục đích.

Ví dụ:

 • Trên (on)
 • Dưới (under)
 • Trong (in)
 • Ngoài (out)
 • Trước (before)

Liên từ

 • Liên từ là loại từ dùng để nối các từ, cụm từ hoặc mệnh đề trong câu.
 • Liên từ có thể được chia thành nhiều loại khác nhau, chẳng hạn như liên từ phối hợp, liên từ tương phản, liên từ nguyên nhân và liên từ kết quả.

Ví dụ:

 • Và (and)
 • Hoặc (or)
 • Nhưng (but)
 • Vì (because)
 • Nên (so)

Mạo từ

 • Mạo từ là loại từ dùng để xác định danh từ.
 • Mạo từ có thể được chia thành hai loại chính, đó là mạo từ xác định và mạo từ không xác định.

Ví dụ:

 • The (xác định)
 • A/An (không xác định)

Đại từ

 • Đại từ là loại từ dùng để thay thế danh từ.
 • Đại từ có thể được chia thành nhiều loại khác nhau, chẳng hạn như đại từ nhân xưng, đại từ sở hữu, đại từ chỉ định và đại từ nghi vấn.

Ví dụ:

 • Tôi (I)
 • Bạn (you)
 • Anh ấy (he)
 • Cô ấy (she)
 • Nó (it)

Số từ

 • Số từ là loại từ dùng để chỉ số lượng.
 • Số từ có thể được chia thành hai loại chính, đó là số từ cơ bản và số từ thứ tự.

Ví dụ:

 • Một (one)
 • Hai (two)
 • Ba (three)
 • Bốn (four)
 • Năm (five)

Từ loại trong tiếng Anh
Từ loại trong tiếng Anh

VI. Ngữ pháp tiếng Anh TOEIC: Các chủ đề thường gặp

Bài thi TOEIC là một trong những bài kiểm tra tiếng Anh quốc tế, được sử dụng để đánh giá trình độ tiếng Anh của những người không phải là người bản ngữ. Ngữ pháp tiếng Anh TOEIC bao gồm nhiều chủ đề khác nhau, từ các thì, các loại câu, từ loại cho đến các chủ đề thường gặp trong bài thi TOEIC. Trong bài viết này, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về ngữ pháp tiếng Anh TOEIC, bao gồm các thì, các loại câu, từ loại và các chủ đề thường gặp trong bài thi TOEIC.

Danh sách các chủ đề thường gặp trong bài thi TOEIC
Các thì
 • Hiện tại đơn
 • Hiện tại tiếp diễn
 • Hiện tại hoàn thành
 • Quá khứ đơn
Các loại câu
 • Câu khẳng định
 • Câu phủ định
 • Câu nghi vấn
 • Câu mệnh lệnh
Từ loại
 • Danh từ
 • Động từ
 • Tính từ
 • Trạng từ
Các chủ đề thường gặp
 • Đọc hiểu
 • Nghe hiểu
 • Viết
 • Nói

Mẹo học ngữ pháp tiếng Anh TOEIC hiệu quả

 • Học ngữ pháp theo ngữ cảnh
 • Luyện tập thường xuyên
 • Sử dụng tài liệu học tập phù hợp
 • Tham gia các khóa học ngữ pháp tiếng Anh TOEIC

VII. Mẹo học ngữ pháp tiếng Anh TOEIC hiệu quả

Ngữ pháp tiếng Anh TOEIC là một trong những phần quan trọng nhất của kỳ thi TOEIC. Kỳ thi TOEIC là một bài kiểm tra tiếng Anh quốc tế, được sử dụng để đánh giá trình độ tiếng Anh của những người không phải là người bản ngữ. Ngữ pháp tiếng Anh TOEIC bao gồm nhiều chủ đề khác nhau, từ các thì, các loại câu, từ loại cho đến các chủ đề thường gặp trong bài thi TOEIC. Trong bài viết này, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về ngữ pháp tiếng Anh TOEIC một cách tổng quan và chia sẻ một số mẹo học ngữ pháp tiếng Anh TOEIC hiệu quả.

 • Học ngữ pháp theo ngữ cảnh
 • Luyện tập thường xuyên
 • Sử dụng tài liệu học tập phù hợp
 • Tham gia các khóa học ngữ pháp tiếng Anh TOEIC

Học ngữ pháp tiếng Anh TOEIC theo ngữ cảnh là một cách học hiệu quả, giúp bạn ghi nhớ ngữ pháp một cách tự nhiên và dễ dàng hơn. Bạn có thể học ngữ pháp tiếng Anh TOEIC thông qua các bài đọc, bài nghe, bài viết và bài nói. Khi học ngữ pháp tiếng Anh TOEIC theo ngữ cảnh, bạn sẽ thấy cách sử dụng ngữ pháp trong các tình huống thực tế, giúp bạn hiểu rõ hơn về cách sử dụng ngữ pháp.

Luyện tập thường xuyên là một cách học ngữ pháp tiếng Anh TOEIC hiệu quả. Bạn có thể luyện tập ngữ pháp tiếng Anh TOEIC thông qua các bài tập trắc nghiệm, các bài tập điền từ vào chỗ trống và các bài tập viết. Khi luyện tập ngữ pháp tiếng Anh TOEIC thường xuyên, bạn sẽ củng cố kiến thức ngữ pháp của mình và nâng cao khả năng sử dụng ngữ pháp trong các tình huống thực tế.

Sử dụng tài liệu học tập phù hợp là một cách học ngữ pháp tiếng Anh TOEIC hiệu quả. Có nhiều tài liệu học tập ngữ pháp tiếng Anh TOEIC khác nhau, chẳng hạn như sách giáo khoa, sách bài tập, tài liệu trực tuyến và các ứng dụng học tập. Khi lựa chọn tài liệu học tập ngữ pháp tiếng Anh TOEIC, bạn nên chú ý đến trình độ tiếng Anh của mình và mục tiêu học tập của mình. Bạn cũng nên chọn tài liệu học tập ngữ pháp tiếng Anh TOEIC có nhiều bài tập thực hành và có đáp án để bạn có thể kiểm tra lại kết quả học tập của mình.

Sách Tác giả Nhà xuất bản
Ngữ pháp tiếng Anh TOEIC Nguyễn Văn A Nhà xuất bản Đại học Sư phạm
Ngữ pháp tiếng Anh TOEIC nâng cao Nguyễn Thị B Nhà xuất bản Tổng hợp TP.HCM
1000 bài tập ngữ pháp tiếng Anh TOEIC Trần Văn C Nhà xuất bản Lao động

Tham gia các khóa học ngữ pháp tiếng Anh TOEIC là một cách học ngữ pháp tiếng Anh TOEIC hiệu quả. Có nhiều trung tâm Anh ngữ và các tổ chức giáo dục khác nhau cung cấp các khóa học ngữ pháp tiếng Anh TOEIC. Khi tham gia các khóa học ngữ pháp tiếng Anh TOEIC, bạn sẽ được học ngữ pháp tiếng Anh TOEIC một cách hệ thống và bài bản. Bạn cũng sẽ có cơ hội luyện tập ngữ pháp tiếng Anh TOEIC với các bạn học khác và được giáo viên hướng dẫn và giải đáp thắc mắc.

Trên đây là một số mẹo học ngữ pháp tiếng Anh TOEIC hiệu quả. Hy vọng rằng những mẹo học ngữ pháp tiếng Anh TOEIC này sẽ giúp bạn học ngữ pháp tiếng Anh TOEIC một cách nhanh chóng và hiệu quả, đạt được điểm cao trong bài thi TOEIC và sử dụng tiếng Anh một cách thành thạo trong công việc và cuộc sống.

Mẹo học ngữ pháp tiếng Anh TOEIC hiệu quả
Mẹo học ngữ pháp tiếng Anh TOEIC hiệu quả

VIII. Kết luận

Ngữ pháp tiếng Anh TOEIC là một phần quan trọng của kỳ thi TOEIC. Để đạt được điểm cao trong kỳ thi TOEIC, bạn cần phải nắm vững ngữ pháp tiếng Anh TOEIC. Trong bài viết này, chúng ta đã cùng tìm hiểu về ngữ pháp tiếng Anh TOEIC một cách tổng quan và chia sẻ một số mẹo học ngữ pháp tiếng Anh TOEIC hiệu quả. Hy vọng rằng bài viết này sẽ giúp bạn học tốt ngữ pháp tiếng Anh TOEIC và đạt được điểm cao trong kỳ thi TOEIC.

Related Articles

Back to top button