Ngữ Pháp Tiếng Anh

Sổ tay ngữ pháp tiếng Anh – Tổng hợp kiến thức ngữ pháp từ cơ bản đến nâng cao

Bạn đang tìm kiếm một cuốn Sổ tay ngữ pháp tiếng anh toàn diện để nâng cao kỹ năng ngôn ngữ của mình? Hãy cùng khám phá “Sổ tay ngữ pháp tiếng Anh” từ Excelenglish – cuốn cẩm nang hữu ích dành cho người học tiếng Anh ở mọi trình độ. Với hướng dẫn chi tiết về các chủ đề ngữ pháp cơ bản, cuốn sổ tay này sẽ giúp bạn nắm vững nền tảng ngữ pháp và sử dụng tiếng Anh một cách chính xác, tự tin.

Sổ tay ngữ pháp tiếng Anh - Tổng hợp kiến thức ngữ pháp từ cơ bản đến nâng cao
Sổ tay ngữ pháp tiếng Anh – Tổng hợp kiến thức ngữ pháp từ cơ bản đến nâng cao

I. Sổ tay ngữ pháp tiếng Anh: Hướng dẫn toàn diện cho người học

Sổ tay ngữ pháp tiếng Anh là tài liệu không thể thiếu đối với những người học tiếng Anh. Nó cung cấp hướng dẫn chi tiết về các chủ đề ngữ pháp cơ bản, giúp người học nắm vững nền tảng ngữ pháp và sử dụng tiếng Anh một cách chính xác. Trong bài viết này, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về các chủ đề ngữ pháp tiếng Anh cơ bản, các thì trong tiếng Anh, danh từ và đại từ, tính từ và trạng từ, giới từ và liên từ, câu hỏi và câu trả lời, cách sử dụng dấu câu, những lỗi ngữ pháp tiếng Anh thường gặp và mẹo học ngữ pháp hiệu quả. Mời các bạn cùng theo dõi.

Các chủ đề ngữ pháp tiếng Anh cơ bản

 • Danh từ và đại từ
 • Tính từ và trạng từ
 • Giới từ và liên từ
 • Câu hỏi và câu trả lời
 • Cách sử dụng dấu câu

Các thì trong tiếng Anh

 • Hiện tại đơn
 • Hiện tại tiếp diễn
 • Hiện tại hoàn thành
 • Quá khứ đơn
 • Quá khứ tiếp diễn
 • Quá khứ hoàn thành
 • Tương lai đơn
 • Tương lai tiếp diễn
 • Tương lai hoàn thành

Danh từ và đại từ

 • Danh từ là từ dùng để chỉ người, sự vật, địa điểm, khái niệm…
 • Đại từ là từ dùng để thay thế danh từ.

Tính từ và trạng từ

 • Tính từ là từ dùng để mô tả danh từ.
 • Trạng từ là từ dùng để mô tả động từ, tính từ hoặc trạng từ khác.

Giới từ và liên từ

 • Giới từ là từ dùng để chỉ mối quan hệ giữa các từ hoặc cụm từ.
 • Liên từ là từ dùng để nối các từ, cụm từ hoặc câu.

Câu hỏi và câu trả lời

 • Câu hỏi là câu dùng để hỏi thông tin.
 • Câu trả lời là câu dùng để trả lời câu hỏi.

Cách sử dụng dấu câu

 • Dấu chấm (.) được dùng để kết thúc câu.
 • Dấu phẩy (,) được dùng để ngăn cách các từ, cụm từ hoặc câu.
 • Dấu chấm hỏi (?) được dùng để kết thúc câu hỏi.
 • Dấu chấm than (!) được dùng để kết thúc câu cảm thán.
 • Dấu ngoặc đơn () được dùng để bao quanh thông tin bổ sung.
 • Dấu ngoặc kép (“”) được dùng để bao quanh lời nói trực tiếp.

Những lỗi ngữ pháp tiếng Anh thường gặp

 • Sử dụng sai thì.
 • Sử dụng sai danh từ số ít và số nhiều.
 • Sử dụng sai tính từ và trạng từ.
 • Sử dụng sai giới từ.
 • Sử dụng sai liên từ.

Mẹo học ngữ pháp hiệu quả

 • Học ngữ pháp một cách có hệ thống.
 • Luyện tập thường xuyên.
 • Đọc nhiều sách báo tiếng Anh.
 • Xem nhiều phim và chương trình truyền hình tiếng Anh.
 • Nghe nhiều nhạc tiếng Anh.

II. Các chủ đề ngữ pháp tiếng Anh cơ bản

Ngữ pháp tiếng Anh là một hệ thống các quy tắc chi phối cách sử dụng từ, cụm từ và câu trong tiếng Anh. Ngữ pháp tiếng Anh có thể phức tạp, nhưng nó cũng rất logic. Nếu bạn hiểu các quy tắc cơ bản, bạn có thể sử dụng tiếng Anh một cách chính xác và trôi chảy.

Một số chủ đề ngữ pháp tiếng Anh cơ bản bao gồm:

 • Các thì trong tiếng Anh
 • Danh từ và đại từ
 • Tính từ và trạng từ
 • Giới từ và liên từ
 • Câu hỏi và câu trả lời
 • Cách sử dụng dấu câu
 • Những lỗi ngữ pháp tiếng Anh thường gặp

Đây chỉ là một số chủ đề ngữ pháp tiếng Anh cơ bản. Để học ngữ pháp tiếng Anh một cách toàn diện, bạn cần phải học nhiều hơn nữa. Tuy nhiên, nếu bạn nắm vững những kiến thức cơ bản này, bạn sẽ có một nền tảng vững chắc để học lên các cấp độ cao hơn.

Các thì trong tiếng Anh

Các thì trong tiếng Anh được sử dụng để chỉ thời gian của một hành động hoặc sự kiện. Có ba thì chính trong tiếng Anh: thì hiện tại, thì quá khứ và thì tương lai. Mỗi thì có nhiều thì khác nhau, được sử dụng trong các tình huống khác nhau.

Các thì trong tiếng Anh
Thì Công thức Ví dụ
Thì hiện tại đơn S + V (s/es) I go to school every day.
Thì hiện tại tiếp diễn S + am/is/are + V-ing I am studying English now.
Thì hiện tại hoàn thành S + have/has + V3 I have studied English for 5 years.
Thì quá khứ đơn S + V2/ed I went to school yesterday.
Thì quá khứ tiếp diễn S + was/were + V-ing I was studying English when you called.
Thì quá khứ hoàn thành S + had + V3 I had studied English for 5 years before I moved to the US.
Thì tương lai đơn S + will + V I will go to school tomorrow.
Thì tương lai tiếp diễn S + will be + V-ing I will be studying English tomorrow at this time.
Thì tương lai hoàn thành S + will have + V3 I will have studied English for 5 years by the end of next year.

Danh từ và đại từ

Danh từ là những từ dùng để chỉ người, vật, địa điểm, sự vật hoặc khái niệm. Đại từ là những từ dùng để thay thế danh từ. Danh từ và đại từ có thể ở dạng số ít hoặc số nhiều.

Danh từ và đại từ
Danh từ Đại từ
Person He, she, it, they
Thing It
Place Here, there
Idea That

Tính từ và trạng từ

Tính từ là những từ dùng để mô tả danh từ. Trạng từ là những từ dùng để mô tả động từ, tính từ hoặc trạng từ khác. Tính từ và trạng từ có thể ở dạng so sánh hoặc so sánh hơn.

Tính từ và trạng từ
Tính từ Trạng từ
Big Quickly
Small Slowly
Good Well
Bad Badly

Giới từ và liên từ

Giới từ là những từ dùng để chỉ mối quan hệ giữa các từ hoặc cụm từ trong câu. Liên từ là những từ dùng để nối các từ, cụm từ hoặc câu lại với nhau. Giới từ và liên từ có thể ở dạng đơn hoặc kép.

Giới từ và liên từ
Giới từ Liên từ
On And
In But
At Or
To So

Câu hỏi và câu trả lời

Câu hỏi là những câu dùng để hỏi thông tin. Câu trả lời là những câu dùng để trả lời câu hỏi. Câu hỏi và câu trả lời có thể ở dạng câu hỏi mở hoặc câu hỏi đóng.

Câu hỏi và câu trả lời
Câu hỏi Câu trả lời
What is your name? My name is John.
Where do you live? I live in New York City.
What do you do for a living? I am a doctor.
Do you have any children? Yes, I have two children.

Cách sử dụng dấu câu

Dấu câu là những ký hiệu dùng để phân chia câu thành các phần và để biểu thị ngữ điệu của câu. Các dấu câu chính trong tiếng Anh bao gồm dấu chấm, dấu phẩy, dấu chấm hỏi, dấu chấm than, dấu ngoặc đơn, dấu ngoặc kép và dấu gạch ngang.

Cách sử dụng dấu câu
Dấu câu Cách sử dụng
Dấu chấm Dùng để kết thúc câu trần thuật hoặc câu mệnh lệnh.
Dấu phẩy Dùng để phân chia các từ, cụm từ hoặc câu trong một câu phức.
Dấu chấm hỏi Dùng để kết thúc câu hỏi.
Dấu chấm than Dùng để kết thúc câu cảm thán.
Dấu ngoặc đơn Dùng để bao quanh thông tin bổ sung hoặc giải thích.
Dấu ngoặc kép Dùng để bao quanh lời nói trực tiếp hoặc trích dẫn.
Dấu gạch ngang Dùng để nối hai từ hoặc cụm từ lại với nhau.

Những lỗi ngữ pháp tiếng Anh thường gặp

Có một số lỗi ngữ pháp tiếng Anh thường gặp mà người học tiếng Anh mắc phải. Những lỗi này bao gồm:

 • Sử dụng sai thì
 • Sử dụng sai danh từ và đại từ
 • Sử dụng sai tính từ và trạng từ
 • Sử dụng sai giới từ và liên từ
 • Sử dụng sai dấu câu

Để tránh mắc những lỗi này, bạn cần phải học ngữ pháp tiếng Anh một cách cẩn thận và luyện tập thường xuyên. Bạn cũng có thể sử dụng các công cụ kiểm tra ngữ pháp để giúp bạn phát hiện và sửa lỗi.

Các chủ đề ngữ pháp tiếng Anh cơ bản
Các chủ đề ngữ pháp tiếng Anh cơ bản

III. Các thì trong tiếng Anh

Trong ngữ pháp tiếng Anh, thì là một phạm trù ngữ pháp chỉ thời gian diễn ra của sự việc, hành động được nói đến trong câu. Có ba loại thì chính trong tiếng Anh: thì hiện tại, thì quá khứ và thì tương lai. Mỗi loại thì lại được chia thành nhiều thì khác nhau, tùy thuộc vào cách thức diễn đạt thời gian của sự việc, hành động.

Bảng dưới đây tóm tắt các thì trong tiếng Anh:

Loại thì Tên thì Cách sử dụng
Thì hiện tại Thì hiện tại đơn Diễn tả sự việc, hành động diễn ra thường xuyên, lặp đi lặp lại hoặc một sự thật hiển nhiên.
Thì hiện tại tiếp diễn Diễn tả sự việc, hành động đang diễn ra tại thời điểm nói.
Thì hiện tại hoàn thành Diễn tả sự việc, hành động đã hoàn thành trước thời điểm nói.
Thì hiện tại hoàn thành tiếp diễn Diễn tả sự việc, hành động đã bắt đầu trước thời điểm nói và vẫn đang tiếp diễn cho đến thời điểm nói.
Thì quá khứ Thì quá khứ đơn Diễn tả sự việc, hành động đã xảy ra và kết thúc trong quá khứ.
Thì quá khứ tiếp diễn Diễn tả sự việc, hành động đang diễn ra tại một thời điểm cụ thể trong quá khứ.
Thì quá khứ hoàn thành Diễn tả sự việc, hành động đã hoàn thành trước một thời điểm cụ thể trong quá khứ.
Thì quá khứ hoàn thành tiếp diễn Diễn tả sự việc, hành động đã bắt đầu trước một thời điểm cụ thể trong quá khứ và vẫn đang tiếp diễn cho đến thời điểm đó.
Thì tương lai Thì tương lai đơn Diễn tả sự việc, hành động sẽ xảy ra trong tương lai.
Thì tương lai tiếp diễn Diễn tả sự việc, hành động sẽ đang diễn ra tại một thời điểm cụ thể trong tương lai.
Thì tương lai hoàn thành Diễn tả sự việc, hành động sẽ hoàn thành trước một thời điểm cụ thể trong tương lai.
Thì tương lai hoàn thành tiếp diễn Diễn tả sự việc, hành động sẽ bắt đầu trước một thời điểm cụ thể trong tương lai và vẫn đang tiếp diễn cho đến thời điểm đó.

Ngoài ra, trong tiếng Anh còn có một số thì đặc biệt khác, chẳng hạn như thì mệnh lệnh, thì ước, thì giả định, v.v.

Việc sử dụng đúng các thì trong tiếng Anh là rất quan trọng để diễn đạt chính xác thời gian diễn ra của sự việc, hành động. Nếu sử dụng sai thì, câu có thể trở nên mơ hồ hoặc thậm chí sai nghĩa.

IV. Danh sách các thì trong tiếng Anh

 • Thì hiện tại đơn
 • Thì hiện tại tiếp diễn
 • Thì hiện tại hoàn thành
 • Thì hiện tại hoàn thành tiếp diễn
 • Thì quá khứ đơn
 • Thì quá khứ tiếp diễn
 • Thì quá khứ hoàn thành
 • Thì quá khứ hoàn thành tiếp diễn
 • Thì tương lai đơn
 • Thì tương lai tiếp diễn
 • Thì tương lai hoàn thành
 • Thì tương lai hoàn thành tiếp diễn
 • Thì mệnh lệnh
 • Thì ước
 • Thì giả định

V. Mẹo học các thì trong tiếng Anh

 • Học thuộc các công thức thì.
 • Luyện tập sử dụng các thì trong câu.
 • Đọc nhiều sách, báo, truyện bằng tiếng Anh.
 • Xem nhiều phim, chương trình truyền hình bằng tiếng Anh.
 • Nghe nhiều nhạc tiếng Anh.
 • Giao tiếp với người bản xứ hoặc người nói tiếng Anh lưu loát.

Với sự kiên trì và luyện tập thường xuyên, bạn sẽ có thể sử dụng thành thạo các thì trong tiếng Anh và giao tiếp lưu loát hơn.

VI. Danh từ và đại từ

Danh từ là từ dùng để chỉ người, vật, sự việc, khái niệm, hiện tượng, trạng thái. Đại từ là từ dùng để thay thế danh từ. Danh từ và đại từ là hai loại từ loại cơ bản trong tiếng Anh. Danh từ có thể được chia thành danh từ chung và danh từ riêng. Danh từ chung là danh từ chỉ chung cho một loại người, vật, sự việc, khái niệm, hiện tượng, trạng thái. Danh từ riêng là danh từ chỉ riêng cho một người, vật, sự việc, khái niệm, hiện tượng, trạng thái cụ thể. Đại từ có thể được chia thành đại từ nhân xưng, đại từ sở hữu, đại từ chỉ định, đại từ nghi vấn, đại từ quan hệ và đại từ bất định.

Loại danh từ Ví dụ
Danh từ chung Người, vật, sự việc, khái niệm, hiện tượng, trạng thái
Danh từ riêng Hà Nội, Việt Nam, Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Quốc gia Hà Nội
Loại đại từ Ví dụ
Đại từ nhân xưng I, you, he, she, it, we, they
Đại từ sở hữu My, your, his, her, its, our, their
Đại từ chỉ định This, that, these, those
Đại từ nghi vấn Who, what, when, where, why, how
Đại từ quan hệ Who, which, that
Đại từ bất định Some, any, no, every, each, all

Danh từ và đại từ là hai loại từ loại cơ bản trong tiếng Anh. Chúng đóng vai trò quan trọng trong việc tạo nên câu và diễn đạt ý nghĩa. Danh từ dùng để chỉ người, vật, sự việc, khái niệm, hiện tượng, trạng thái. Đại từ dùng để thay thế danh từ. Danh từ và đại từ có thể được chia thành nhiều loại khác nhau. Mỗi loại danh từ và đại từ có cách sử dụng riêng. Để sử dụng danh từ và đại từ đúng cách, người học cần nắm vững các kiến thức cơ bản về hai loại từ loại này.

 • Danh từ là từ dùng để chỉ người, vật, sự việc, khái niệm, hiện tượng, trạng thái.
 • Đại từ là từ dùng để thay thế danh từ.
 • Danh từ có thể được chia thành danh từ chung và danh từ riêng.
 • Đại từ có thể được chia thành đại từ nhân xưng, đại từ sở hữu, đại từ chỉ định, đại từ nghi vấn, đại từ quan hệ và đại từ bất định.
 • Danh từ và đại từ đóng vai trò quan trọng trong việc tạo nên câu và diễn đạt ý nghĩa.
 • Để sử dụng danh từ và đại từ đúng cách, người học cần nắm vững các kiến thức cơ bản về hai loại từ loại này.

Danh từ và đại từ là hai loại từ loại cơ bản trong tiếng Anh. Chúng đóng vai trò quan trọng trong việc tạo nên câu và diễn đạt ý nghĩa. Danh từ dùng để chỉ người, vật, sự việc, khái niệm, hiện tượng, trạng thái. Đại từ dùng để thay thế danh từ. Danh từ và đại từ có thể được chia thành nhiều loại khác nhau. Mỗi loại danh từ và đại từ có cách sử dụng riêng. Để sử dụng danh từ và đại từ đúng cách, người học cần nắm vững các kiến thức cơ bản về hai loại từ loại này.

Danh từ và đại từ
Danh từ và đại từ

VII. Tính từ và trạng từ

Tính từ (adjective) và trạng từ (adverb) là hai loại từ phổ biến trong tiếng Anh, được sử dụng để mô tả đặc điểm, tính chất của danh từ, đại từ hoặc trạng từ khác trong câu. Tính từ thường đi trước danh từ hoặc đại từ, trong khi trạng từ thường đi trước động từ, tính từ hoặc trạng từ khác.

1. Tính từ

Tính từ là những từ miêu tả đặc điểm, phẩm chất, tính chất của danh từ hoặc đại từ. Tính từ có thể đứng trước hoặc sau danh từ hoặc đại từ mà chúng miêu tả.

Ví dụ:

 • The tall tree (Cái cây cao)
 • The beautiful girl (Cô gái xinh đẹp)
 • The old man (Ông già)

Tính từ cũng có thể được dùng để so sánh, khi đó chúng sẽ có ba dạng: so sánh ngang bằng, so sánh hơn và so sánh nhất.

Ví dụ:

 • He is as tall as his brother. (Anh ấy cao bằng anh trai của mình.)
 • She is taller than me. (Cô ấy cao hơn tôi.)
 • He is the tallest person in the class. (Anh ấy là người cao nhất trong lớp.)

2. Trạng từ

Trạng từ là những từ miêu tả cách thức, thời gian, nơi chốn hoặc mức độ của động từ, tính từ hoặc trạng từ khác. Trạng từ thường đứng trước động từ, tính từ hoặc trạng từ mà chúng miêu tả.

Ví dụ:

 • He ran quickly. (Anh ấy chạy nhanh.)
 • She spoke loudly. (Cô ấy nói to.)
 • She arrived home late. (Cô ấy về nhà muộn.)

Trạng từ cũng có thể được dùng để so sánh, khi đó chúng sẽ có ba dạng: so sánh ngang bằng, so sánh hơn và so sánh nhất.

Ví dụ:

 • He runs as quickly as his brother. (Anh ấy chạy nhanh bằng anh trai của mình.)
 • She runs faster than me. (Cô ấy chạy nhanh hơn tôi.)
 • He is the fastest runner in the class. (Anh ấy là người chạy nhanh nhất trong lớp.)

3. Bảng so sánh tính từ và trạng từ

Tính từ Trạng từ
Miêu tả đặc điểm, phẩm chất, tính chất của danh từ hoặc đại từ Miêu tả cách thức, thời gian, nơi chốn hoặc mức độ của động từ, tính từ hoặc trạng từ khác
Có thể đứng trước hoặc sau danh từ hoặc đại từ mà chúng miêu tả Thường đứng trước động từ, tính từ hoặc trạng từ mà chúng miêu tả
Có thể được dùng để so sánh (so sánh ngang bằng, so sánh hơn, so sánh nhất) Có thể được dùng để so sánh (so sánh ngang bằng, so sánh hơn, so sánh nhất)

4. Một số lưu ý khi sử dụng tính từ và trạng từ

 • Tính từ và trạng từ phải phù hợp với nhau về mặt ngữ pháp. Ví dụ, nếu động từ là động từ chỉ hành động, thì trạng từ phải là trạng từ chỉ cách thức. Tương tự, nếu danh từ là danh từ chỉ người, thì tính từ phải là tính từ chỉ đặc điểm của người.
 • Khi sử dụng tính từ và trạng từ để so sánh, cần chú ý đến các quy tắc so sánh. Ví dụ, tính từ hoặc trạng từ một âm tiết thường được so sánh bằng cách thêm đuôi -er hoặc -est. Tính từ hoặc trạng từ có hai âm tiết trở lên thường được so sánh bằng cách thêm các từ more hoặc most.
 • Tính từ và trạng từ có thể được kết hợp với nhau để tạo thành cụm tính từ hoặc cụm trạng từ. Cụm tính từ hoặc cụm trạng từ đứng trước danh từ hoặc động từ mà chúng miêu tả.

Tính từ và trạng từ
Tính từ và trạng từ

VIII. Giới từ và liên từ

Giới từ và liên từ là hai loại từ chức quan trọng trong tiếng Anh. Giới từ được dùng để chỉ mối quan hệ giữa các từ, cụm từ hoặc mệnh đề trong câu. Liên từ được dùng để nối các từ, cụm từ hoặc mệnh đề lại với nhau.

Có nhiều loại giới từ khác nhau, mỗi loại có chức năng riêng. Một số giới từ thông dụng bao gồm:

 • Of: chỉ sự sở hữu, nguồn gốc, nguyên nhân, chủ đề, v.v.
 • To: chỉ hướng đến, mục đích, người nhận, v.v.
 • From: chỉ hướng đi, nguồn gốc, nguyên nhân, v.v.
 • By: chỉ phương tiện, tác nhân, cách thức, v.v.
 • With: chỉ sự đi kèm, công cụ, phương tiện, v.v.
 • At: chỉ nơi chốn, thời gian, v.v.
 • In: chỉ nơi chốn, thời gian, trạng thái, v.v.
 • On: chỉ nơi chốn, thời gian, trạng thái, v.v.

Có nhiều loại liên từ khác nhau, mỗi loại có chức năng riêng. Một số liên từ thông dụng bao gồm:

 • And: nối hai từ, cụm từ hoặc mệnh đề có nghĩa tương đương.
 • But: nối hai từ, cụm từ hoặc mệnh đề có nghĩa trái ngược nhau.
 • Or: nối hai từ, cụm từ hoặc mệnh đề có nghĩa lựa chọn.
 • Because: nối hai mệnh đề, trong đó mệnh đề thứ hai giải thích lý do cho mệnh đề thứ nhất.
 • So: nối hai mệnh đề, trong đó mệnh đề thứ hai là kết quả của mệnh đề thứ nhất.
 • Although: nối hai mệnh đề, trong đó mệnh đề thứ hai trái ngược với mệnh đề thứ nhất.
 • However: nối hai mệnh đề, trong đó mệnh đề thứ hai trái ngược với mệnh đề thứ nhất.
 • Therefore: nối hai mệnh đề, trong đó mệnh đề thứ hai là kết luận của mệnh đề thứ nhất.

Giới từ và liên từ là hai loại từ chức quan trọng trong tiếng Anh. Việc sử dụng đúng giới từ và liên từ sẽ giúp câu văn trở nên mạch lạc và dễ hiểu hơn.

Bảng tóm tắt các loại giới từ và liên từ
Loại từ Chức năng Ví dụ
Giới từ Chỉ mối quan hệ giữa các từ, cụm từ hoặc mệnh đề trong câu. The book is on the table. (Quyển sách ở trên bàn.)
Liên từ Nối các từ, cụm từ hoặc mệnh đề lại với nhau. I went to the store and bought some milk. (Tôi đã đến cửa hàng và mua một ít sữa.)

Giới từ và liên từ là hai loại từ chức quan trọng trong tiếng Anh. Việc sử dụng đúng giới từ và liên từ sẽ giúp câu văn trở nên mạch lạc và dễ hiểu hơn.

Dưới đây là một số mẹo để sử dụng giới từ và liên từ đúng cách:

 • Học thuộc các loại giới từ và liên từ thông dụng.
 • Tìm hiểu chức năng của từng loại giới từ và liên từ.
 • Luyện tập sử dụng giới từ và liên từ trong câu.
 • Đọc nhiều sách báo và tài liệu tiếng Anh để học cách sử dụng giới từ và liên từ một cách tự nhiên.

Việc sử dụng đúng giới từ và liên từ sẽ giúp bạn cải thiện đáng kể khả năng viết tiếng Anh của mình. Hãy dành thời gian để học hỏi và luyện tập để sử dụng thành thạo hai loại từ chức quan trọng này.

Giới từ và liên từ
Giới từ và liên từ

IX. Câu hỏi và câu trả lời

Câu hỏi và câu trả lời là một phần quan trọng của ngữ pháp tiếng Anh. Chúng được sử dụng để trao đổi thông tin, đưa ra yêu cầu và trả lời câu hỏi. Có nhiều loại câu hỏi và câu trả lời khác nhau, mỗi loại có cấu trúc và cách sử dụng riêng.

Dưới đây là một số loại câu hỏi và câu trả lời phổ biến:

 • Câu hỏi Yes/No: Đây là loại câu hỏi đơn giản nhất, chỉ cần trả lời “có” hoặc “không”. Ví dụ:
 • Are you a student? (Bạn là học sinh không?)
 • Yes, I am. (Vâng, tôi là học sinh.)
 • No, I’m not. (Không, tôi không phải học sinh.)
 • Câu hỏi Wh-: Đây là loại câu hỏi sử dụng các từ để hỏi như “who” (ai), “what” (cái gì), “where” (ở đâu), “when” (khi nào), “why” (tại sao), “how” (như thế nào). Ví dụ:
 • Who is your favorite singer? (Ca sĩ yêu thích của bạn là ai?)
 • My favorite singer is Taylor Swift. (Ca sĩ yêu thích của tôi là Taylor Swift.)
 • What is your favorite food? (Món ăn yêu thích của bạn là gì?)
 • My favorite food is pizza. (Món ăn yêu thích của tôi là pizza.)
 • Câu hỏi Tag: Đây là loại câu hỏi được thêm vào cuối một câu khẳng định hoặc phủ định để xác nhận thông tin. Ví dụ:
 • You’re a student, aren’t you? (Bạn là học sinh, đúng không?)
 • Yes, I am. (Vâng, tôi là học sinh.)
 • You don’t like pizza, do you? (Bạn không thích pizza, đúng không?)
 • No, I don’t. (Không, tôi không thích.)
 • Câu hỏi mở: Đây là loại câu hỏi không có câu trả lời cố định, người trả lời có thể trả lời theo ý mình. Ví dụ:
 • What do you think about the new movie? (Bạn nghĩ gì về bộ phim mới?)
 • (Trả lời tùy theo ý kiến của người trả lời.)
 • What are your plans for the weekend? (Bạn có kế hoạch gì cho cuối tuần này?)
 • (Trả lời tùy theo kế hoạch của người trả lời.)

Trên đây là một số loại câu hỏi và câu trả lời phổ biến trong tiếng Anh. Để sử dụng thành thạo câu hỏi và câu trả lời, bạn cần luyện tập thường xuyên và chú ý đến ngữ cảnh sử dụng.

Bảng tóm tắt các loại câu hỏi và câu trả lời
Loại câu hỏi Cấu trúc Ví dụ
Câu hỏi Yes/No Câu hỏi + chủ ngữ + động từ + không? Are you a student? (Bạn là học sinh không?)
Câu hỏi Wh- Wh- + trợ động từ + chủ ngữ + động từ + …? Who is your favorite singer? (Ca sĩ yêu thích của bạn là ai?)
Câu hỏi Tag Câu khẳng định/phủ định + , không? You’re a student, aren’t you? (Bạn là học sinh, đúng không?)
Câu hỏi mở Câu hỏi + chủ ngữ + động từ + …? What do you think about the new movie? (Bạn nghĩ gì về bộ phim mới?)

Một số mẹo để sử dụng câu hỏi và câu trả lời hiệu quả:

 • Sử dụng câu hỏi để thu thập thông tin, làm rõ vấn đề hoặc xác nhận thông tin.
 • Sử dụng câu trả lời để cung cấp thông tin, giải thích vấn đề hoặc xác nhận thông tin.
 • Chú ý đến ngữ cảnh sử dụng câu hỏi và câu trả lời để sử dụng đúng loại câu hỏi và câu trả lời phù hợp.
 • Luyện tập thường xuyên để sử dụng câu hỏi và câu trả lời thành thạo.

Câu hỏi và câu trả lời
Câu hỏi và câu trả lời

X. Cách sử dụng dấu câu

Dấu câu là những ký hiệu dùng để đánh dấu ranh giới giữa các đơn vị cú pháp trong câu, giúp người đọc hiểu được ý nghĩa của câu một cách chính xác. Trong tiếng Anh, có nhiều loại dấu câu khác nhau, mỗi loại có chức năng riêng. Dưới đây là một số loại dấu câu thường dùng trong tiếng Anh:

 • Dấu chấm (.)
 • Dấu phẩy (,)
 • Dấu chấm phẩy (;)
 • Dấu hai chấm (:)
 • Dấu hỏi (?)
 • Dấu than (!)
 • Dấu ngoặc đơn ()
 • Dấu ngoặc kép (“”)
 • Dấu gạch ngang (-)
 • Dấu gạch nối (-)

Mỗi loại dấu câu có cách sử dụng riêng. Dưới đây là một số quy tắc sử dụng dấu câu trong tiếng Anh:

 • Dấu chấm được dùng để kết thúc một câu trần thuật hoặc câu mệnh lệnh.
 • Dấu phẩy được dùng để ngăn cách các thành phần trong câu, chẳng hạn như chủ ngữ và vị ngữ, động từ và tân ngữ, tính từ và danh từ.
 • Dấu chấm phẩy được dùng để ngăn cách các mệnh đề trong câu phức.
 • Dấu hai chấm được dùng để giới thiệu một lời giải thích, một ví dụ hoặc một trích dẫn.
 • Dấu hỏi được dùng để kết thúc một câu hỏi.
 • Dấu than được dùng để kết thúc một câu cảm thán.
 • Dấu ngoặc đơn được dùng để bao quanh một thông tin bổ sung hoặc một lời giải thích.
 • Dấu ngoặc kép được dùng để bao quanh một trích dẫn hoặc một lời nói trực tiếp.
 • Dấu gạch ngang được dùng để ngăn cách hai từ hoặc hai cụm từ có liên quan chặt chẽ với nhau.
 • Dấu gạch nối được dùng để nối hai từ hoặc hai cụm từ thành một từ ghép.

Việc sử dụng dấu câu đúng cách sẽ giúp câu văn trở nên rõ ràng và dễ hiểu hơn. Do đó, bạn cần nắm vững các quy tắc sử dụng dấu câu trong tiếng Anh để có thể viết tiếng Anh một cách chính xác.

Bảng tóm tắt cách sử dụng dấu câu trong tiếng Anh
Dấu câu Cách sử dụng
Dấu chấm (.) Kết thúc một câu trần thuật hoặc câu mệnh lệnh.
Dấu phẩy (,) Ngăn cách các thành phần trong câu.
Dấu chấm phẩy (;) Ngăn cách các mệnh đề trong câu phức.
Dấu hai chấm (:) Giới thiệu một lời giải thích, một ví dụ hoặc một trích dẫn.
Dấu hỏi (?) Kết thúc một câu hỏi.
Dấu than (!) Kết thúc một câu cảm thán.
Dấu ngoặc đơn () Bao quanh một thông tin bổ sung hoặc một lời giải thích.
Dấu ngoặc kép (“”) Bao quanh một trích dẫn hoặc một lời nói trực tiếp.
Dấu gạch ngang (-) Ngăn cách hai từ hoặc hai cụm từ có liên quan chặt chẽ với nhau.
Dấu gạch nối (-) Nối hai từ hoặc hai cụm từ thành một từ ghép.

Ngoài ra, bạn cũng cần lưu ý một số điểm sau khi sử dụng dấu câu trong tiếng Anh:

 • Không dùng dấu câu ở cuối tiêu đề.
 • Không dùng dấu câu ở cuối dòng địa chỉ.
 • Không dùng dấu câu ở cuối dòng ngày tháng.
 • Không dùng dấu câu ở cuối dòng chữ ký.

Hy vọng rằng những thông tin trên sẽ giúp bạn sử dụng dấu câu trong tiếng Anh một cách chính xác.

Cách sử dụng dấu câu
Cách sử dụng dấu câu

XI. Những lỗi ngữ pháp tiếng Anh thường gặp

Trong quá trình học tiếng Anh, chắc hẳn bạn đã từng mắc phải một số lỗi ngữ pháp. Những lỗi này có thể khiến người nghe hoặc người đọc hiểu sai ý của bạn, hoặc thậm chí khiến câu nói của bạn trở nên vô nghĩa. Trong bài viết này, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu một số lỗi ngữ pháp tiếng Anh thường gặp và cách sửa chúng.

1. Sử dụng sai thì

Một trong những lỗi ngữ pháp tiếng Anh thường gặp nhất là sử dụng sai thì. Tiếng Anh có nhiều thì khác nhau, mỗi thì có cách sử dụng riêng. Nếu bạn sử dụng sai thì, câu nói của bạn có thể trở nên vô nghĩa hoặc khó hiểu. Ví dụ:

 • Sai: I go to the store yesterday. (Tôi đã đi cửa hàng ngày hôm qua.)
 • Đúng: I went to the store yesterday. (Tôi đã đi cửa hàng ngày hôm qua.)

Trong ví dụ trên, câu sai sử dụng thì hiện tại đơn (go) để diễn tả một hành động đã xảy ra trong quá khứ. Câu đúng sử dụng thì quá khứ đơn (went) để diễn tả một hành động đã xảy ra trong quá khứ.

2. Sử dụng sai giới từ

Giới từ là những từ được sử dụng để chỉ mối quan hệ giữa các từ hoặc cụm từ trong câu. Tiếng Anh có nhiều giới từ khác nhau, mỗi giới từ có cách sử dụng riêng. Nếu bạn sử dụng sai giới từ, câu nói của bạn có thể trở nên vô nghĩa hoặc khó hiểu. Ví dụ:

 • Sai: I went to the store on my car. (Tôi đã đi đến cửa hàng trên chiếc xe của tôi.)
 • Đúng: I went to the store in my car. (Tôi đã đi đến cửa hàng trong chiếc xe của tôi.)

Trong ví dụ trên, câu sai sử dụng giới từ “on” để chỉ mối quan hệ giữa “I” và “car”. Câu đúng sử dụng giới từ “in” để chỉ mối quan hệ giữa “I” và “car”.

3. Sử dụng sai mạo từ

Mạo từ là những từ được sử dụng để chỉ định danh từ. Tiếng Anh có hai mạo từ là “a” và “the”. Mạo từ “a” được sử dụng để chỉ một danh từ bất kỳ, trong khi mạo từ “the” được sử dụng để chỉ một danh từ cụ thể. Nếu bạn sử dụng sai mạo từ, câu nói của bạn có thể trở nên vô nghĩa hoặc khó hiểu. Ví dụ:

 • Sai: I have a dog. (Tôi có một con chó.)
 • Đúng: I have the dog. (Tôi có con chó đó.)

Trong ví dụ trên, câu sai sử dụng mạo từ “a” để chỉ danh từ “dog”. Câu đúng sử dụng mạo từ “the” để chỉ danh từ “dog” cụ thể.

4. Sử dụng sai động từ

Động từ là những từ được sử dụng để diễn tả hành động hoặc trạng thái. Tiếng Anh có nhiều động từ khác nhau, mỗi động từ có cách sử dụng riêng. Nếu bạn sử dụng sai động từ, câu nói của bạn có thể trở nên vô nghĩa hoặc khó hiểu. Ví dụ:

 • Sai: I see the movie yesterday. (Tôi đã xem bộ phim ngày hôm qua.)
 • Đúng: I saw the movie yesterday. (Tôi đã xem bộ phim ngày hôm qua.)

Trong ví dụ trên, câu sai sử dụng động từ “see” ở thì hiện tại đơn để diễn tả một hành động đã xảy ra trong quá khứ. Câu đúng sử dụng động từ “saw” ở thì quá khứ đơn để diễn tả một hành động đã xảy ra trong quá khứ.

5. Sử dụng sai tính từ

Tính từ là những từ được sử dụng để mô tả danh từ. Tiếng Anh có nhiều tính từ khác nhau, mỗi tính từ có cách sử dụng riêng. Nếu bạn sử dụng sai tính từ, câu nói của bạn có thể trở nên vô nghĩa hoặc khó hiểu. Ví dụ:

 • Sai: The dog is beautiful. (Con chó đẹp.)
 • Đúng: The dog is handsome. (Con chó đẹp trai.)

Trong ví dụ trên, câu sai sử dụng tính từ “beautiful” để mô tả danh từ “dog”. Câu đúng sử dụng tính từ “handsome” để mô tả danh từ “dog”.

Trên đây là một số lỗi ngữ pháp tiếng Anh thường gặp. Nếu bạn muốn cải thiện khả năng viết tiếng Anh của mình, bạn cần phải chú ý đến những lỗi này và tránh mắc phải chúng. Bạn có thể luyện tập viết tiếng Anh thường xuyên để cải thiện khả năng viết của mình.

Bảng tóm tắt các lỗi ngữ pháp tiếng Anh thường gặp
Lỗi Ví dụ Sửa chữa
Sử dụng sai thì I go to the store yesterday. I went to the store yesterday.
Sử dụng sai giới từ I went to the store on my car. I went to the store in my car.
Sử dụng sai mạo từ I have a dog. I have the dog.
Sử dụng sai động từ I see the movie yesterday. I saw the movie yesterday.
Sử dụng sai tính từ The dog is beautiful. The dog is handsome.

Lưu ý: Những lỗi ngữ pháp tiếng Anh thường gặp này chỉ là một phần nhỏ trong số rất nhiều lỗi ngữ pháp khác. Để cải thiện khả năng viết tiếng Anh của mình, bạn cần phải chú ý đến tất cả các lỗi ngữ pháp và tránh mắc phải chúng.

Những lỗi ngữ pháp tiếng Anh thường gặp
Những lỗi ngữ pháp tiếng Anh thường gặp

XII. Mẹo học ngữ pháp tiếng Anh hiệu quả

Để học ngữ pháp tiếng Anh hiệu quả, bạn có thể áp dụng một số mẹo sau:

 • Học ngữ pháp theo chủ đề: Thay vì học ngữ pháp một cách rời rạc, hãy học theo từng chủ đề để dễ dàng nắm bắt và ghi nhớ.
 • Sử dụng tài liệu học tập phù hợp: Có rất nhiều tài liệu học tập ngữ pháp tiếng Anh khác nhau, hãy lựa chọn tài liệu phù hợp với trình độ và mục tiêu học tập của bạn.
 • Thực hành thường xuyên: Để nhớ lâu và sử dụng thành thạo ngữ pháp tiếng Anh, bạn cần thực hành thường xuyên. Bạn có thể làm bài tập, viết câu, hoặc nói chuyện với người bản xứ để rèn luyện ngữ pháp.
 • Đừng ngại mắc lỗi: Khi học ngữ pháp tiếng Anh, bạn sẽ không tránh khỏi việc mắc lỗi. Tuy nhiên, đừng quá lo lắng về điều này. Hãy coi những lỗi sai là cơ hội để học hỏi và cải thiện.
 • Kiên trì và nỗ lực: Học ngữ pháp tiếng Anh là một quá trình lâu dài và đòi hỏi sự kiên trì và nỗ lực. Đừng nản lòng nếu bạn không thấy kết quả ngay lập tức. Hãy tiếp tục học tập và thực hành, bạn sẽ đạt được mục tiêu của mình.

Ngoài ra, bạn cũng có thể tham gia các khóa học ngữ pháp tiếng Anh trực tuyến hoặc tại các trung tâm ngoại ngữ để được hướng dẫn và hỗ trợ từ giáo viên.

Trên đây là một số mẹo giúp bạn học ngữ pháp tiếng Anh hiệu quả. Chúc bạn học tập thành công!

XIII. Kết luận

Như vậy, chúng ta đã cùng nhau tìm hiểu về các chủ đề ngữ pháp tiếng Anh cơ bản, các thì trong tiếng Anh, danh từ và đại từ, tính từ và trạng từ, giới từ và liên từ, câu hỏi và câu trả lời, cách sử dụng dấu câu, những lỗi ngữ pháp tiếng Anh thường gặp và mẹo học ngữ pháp hiệu quả. Hy vọng rằng, bài viết này đã cung cấp cho các bạn những kiến thức ngữ pháp tiếng Anh cần thiết để giao tiếp và sử dụng tiếng Anh một cách chính xác. Chúc các bạn học tiếng Anh thành công!

Related Articles

Back to top button