Ngữ Pháp Tiếng Anh

Tổng ôn ngữ pháp tiếng Anh: Nắm vững kiến thức, chinh phục mọi bài thi

Nếu bạn đang tìm kiếm một nguồn tài liệu toàn diện để Tổng ôn ngữ pháp tiếng anh, thì Excelenglish chính là địa chỉ dành cho bạn. Với bài viết này, chúng tôi sẽ cung cấp cho bạn một cái nhìn tổng quan về tất cả các chủ điểm ngữ pháp quan trọng, từ các thì đến các loại câu, từ các dạng câu hỏi đến các loại từ, từ các cụm từ và giới từ đến các thành ngữ và tục ngữ. Hãy cùng bắt đầu hành trình chinh phục ngữ pháp tiếng Anh ngay hôm nay!

Tổng ôn ngữ pháp tiếng Anh: Nắm vững kiến thức, chinh phục mọi bài thi
Tổng ôn ngữ pháp tiếng Anh: Nắm vững kiến thức, chinh phục mọi bài thi

I. Tổng quan về ngữ pháp tiếng Anh

Ngữ pháp tiếng Anh là một trong những phần quan trọng nhất của việc học tiếng Anh. Nó giúp bạn hiểu được cách thức hoạt động của ngôn ngữ và cách sử dụng các từ, cụm từ và câu một cách chính xác. Nếu bạn muốn giao tiếp hiệu quả bằng tiếng Anh, bạn cần phải có một nền tảng ngữ pháp vững chắc. Bài viết này sẽ cung cấp cho bạn một tổng quan toàn diện về ngữ pháp tiếng Anh, từ các thì đến các loại câu, từ các dạng câu hỏi đến các loại từ, từ các cụm từ và giới từ đến các thành ngữ và tục ngữ. Với bài viết này, bạn sẽ có thể nắm vững ngữ pháp tiếng Anh một cách toàn diện và tự tin giao tiếp bằng tiếng Anh trong mọi tình huống.

STT Tên phần Nội dung
1 Các thì Tiếng Anh có 12 thì (3 thì hiện tại, 3 thì quá khứ, 3 thì tương lai và 3 thì hoàn thành). Mỗi thì có cấu trúc và cách sử dụng riêng. Việc nắm vững các thì giúp bạn có thể diễn đạt các hành động, sự kiện xảy ra ở các thời điểm khác nhau.
2 Các loại câu Tiếng Anh có 4 loại câu chính: câu trần thuật, câu nghi vấn, câu mệnh lệnh và câu cảm thán. Mỗi loại câu có cấu trúc và cách sử dụng riêng. Việc nắm vững các loại câu giúp bạn có thể diễn đạt các thông tin, câu hỏi, yêu cầu và cảm xúc một cách chính xác.
3 Các dạng câu hỏi Tiếng Anh có 2 dạng câu hỏi chính: câu hỏi đóng và câu hỏi mở. Câu hỏi đóng là câu hỏi có câu trả lời có/không. Câu hỏi mở là câu hỏi không có câu trả lời có/không. Việc nắm vững các dạng câu hỏi giúp bạn có thể đặt câu hỏi để hỏi thông tin hoặc yêu cầu người khác làm gì đó.

Các loại từ trong tiếng Anh

 • Danh từ: Danh từ là từ dùng để chỉ người, vật, sự vật, địa điểm, khái niệm hoặc cảm xúc.
 • Động từ: Động từ là từ dùng để diễn tả hành động, trạng thái hoặc sự tồn tại của người, vật, sự vật.
 • Tính từ: Tính từ là từ dùng để miêu tả đặc điểm, tính chất hoặc trạng thái của người, vật, sự vật.
 • Trạng từ: Trạng từ là từ dùng để miêu tả cách thức, thời gian, địa điểm hoặc mức độ của hành động, trạng thái hoặc sự tồn tại của người, vật, sự vật.
 • Giới từ: Giới từ là từ dùng để chỉ mối quan hệ giữa các từ, cụm từ hoặc câu.
 • Liên từ: Liên từ là từ dùng để nối các từ, cụm từ hoặc câu.

Các cụm từ và giới từ trong tiếng Anh

STT Cụm từ Ý nghĩa
1 Danh từ sở hữu Cụm từ danh từ sở hữu dùng để chỉ sự sở hữu của một người, vật, sự vật đối với một người, vật, sự vật khác.
2 Mệnh đề quan hệ Mệnh đề quan hệ là một cụm từ dùng để cung cấp thêm thông tin về một danh từ hoặc cụm danh từ.
3 Cụm động từ Cụm động từ là một nhóm các từ bao gồm một động từ chính và một hoặc nhiều động từ khác. Cụm động từ có thể diễn tả hành động, trạng thái hoặc sự tồn tại của người, vật, sự vật.

Các thành ngữ và tục ngữ trong tiếng Anh

 • A bird in the hand is worth two in the bush: Một con chim trong tay còn hơn hai con chim trong bụi rậm.
 • A penny saved is a penny earned: Tiết kiệm một xu cũng là kiếm được một xu.
 • Don’t put all your eggs in one basket: Đừng để hết trứng vào một giỏ.
 • Early to bed and early to rise makes a man healthy, wealthy and wise: Đi ngủ sớm và dậy sớm khiến con người khỏe mạnh, giàu có và khôn ngoan.
 • The best things in life are free: Những điều tốt đẹp nhất trong cuộc sống là miễn phí.

Tổng quan về ngữ pháp tiếng Anh
Tổng quan về ngữ pháp tiếng Anh

II. Giới thiệu

Ngữ pháp tiếng Anh là một trong những phần quan trọng nhất của việc học tiếng Anh. Nó giúp bạn hiểu được cách thức hoạt động của ngôn ngữ và cách sử dụng các từ, cụm từ và câu một cách chính xác. Nếu bạn muốn giao tiếp hiệu quả bằng tiếng Anh, bạn cần phải có một nền tảng ngữ pháp vững chắc. Bài viết này sẽ cung cấp cho bạn một tổng quan toàn diện về ngữ pháp tiếng Anh, từ các thì đến các loại câu, từ các dạng câu hỏi đến các loại từ, từ các cụm từ và giới từ đến các thành ngữ và tục ngữ. Với bài viết này, bạn sẽ có thể nắm vững ngữ pháp tiếng Anh một cách toàn diện và tự tin giao tiếp bằng tiếng Anh trong mọi tình huống.

III. Các thì trong tiếng Anh

Trong tiếng Anh có 12 thì, chia đều cho 4 thì chính: hiện tại, tương lai, quá khứ và hoàn thành. Mỗi thì chính lại chia thành 3 loại chính: đơn, tiếp diễn và hoàn thành. Ví dụ, thì hiện tại đơn dùng để diễn tả hành động, sự việc diễn ra thường xuyên, lặp đi lặp lại ở hiện tại. Thì hiện tại tiếp diễn dùng để diễn tả hành động, sự việc đang diễn ra tại thời điểm nói. Thì hiện tại hoàn thành dùng để diễn tả hành động, sự việc đã diễn ra và kết thúc trước thời điểm nói.

IV. Các loại câu trong tiếng Anh

Trong tiếng Anh có 4 loại câu chính: câu trần thuật, câu nghi vấn, câu mệnh lệnh và câu cảm thán. Câu trần thuật dùng để đưa ra thông tin, sự kiện. Câu nghi vấn dùng để hỏi thông tin. Câu mệnh lệnh dùng để ra lệnh, yêu cầu. Câu cảm thán dùng để bộc lộ cảm xúc.

V. Các dạng câu hỏi trong tiếng Anh

Trong tiếng Anh có 2 dạng câu hỏi chính: câu hỏi Yes/No và câu hỏi Wh-. Câu hỏi Yes/No dùng để hỏi về thông tin có/không. Câu hỏi Wh- dùng để hỏi về thông tin cụ thể, chẳng hạn như ai, cái gì, khi nào, ở đâu, tại sao.

VI. Các loại từ trong tiếng Anh

Trong tiếng Anh có 8 loại từ chính: danh từ, động từ, tính từ, trạng từ, đại từ, giới từ, liên từ và thán từ. Danh từ dùng để chỉ người, sự vật, địa điểm, khái niệm. Động từ dùng để chỉ hành động, sự việc. Tính từ dùng để mô tả danh từ. Trạng từ dùng để mô tả động từ, tính từ hoặc trạng từ khác. Đại từ dùng để thay thế danh từ. Giới từ dùng để chỉ mối quan hệ giữa các từ trong câu. Liên từ dùng để nối các từ, cụm từ hoặc mệnh đề. Thán từ dùng để bộc lộ cảm xúc.

VII. Các cụm từ và giới từ trong tiếng Anh

Trong tiếng Anh có rất nhiều cụm từ và giới từ được sử dụng phổ biến. Cụm từ là một nhóm các từ đi cùng nhau để tạo thành một đơn vị có ý nghĩa. Giới từ là một từ dùng để chỉ mối quan hệ giữa các từ hoặc cụm từ trong câu. Ví dụ, cụm từ “in the morning” có nghĩa là “vào buổi sáng”. Giới từ “on” dùng để chỉ vị trí của một vật trên một bề mặt.

VIII. Các thành ngữ và tục ngữ trong tiếng Anh

Trong tiếng Anh có rất nhiều thành ngữ và tục ngữ được sử dụng phổ biến. Thành ngữ là một cụm từ cố định, có nghĩa bóng. Tục ngữ là một câu nói ngắn gọn, hàm chứa một bài học hoặc lời khuyên. Ví dụ, thành ngữ “a piece of cake” có nghĩa là “một chuyện dễ dàng”. Tục ngữ “A penny saved is a penny earned” có nghĩa là “tiết kiệm là cách để kiếm tiền”.

Các thì trong tiếng Anh
thì Công thức Cách dùng
Hiện tại đơn S + V (s/es) Diễn tả hành động, sự việc diễn ra thường xuyên, lặp đi lặp lại ở hiện tại.
Hiện tại tiếp diễn S + am/is/are + V-ing Diễn tả hành động, sự việc đang diễn ra tại thời điểm nói.
Hiện tại hoàn thành S + has/have + V3 Diễn tả hành động, sự việc đã diễn ra và kết thúc trước thời điểm nói.
Quá khứ đơn S + V2 (ed) Diễn tả hành động, sự việc đã diễn ra và kết thúc trong quá khứ.
Quá khứ tiếp diễn S + was/were + V-ing Diễn tả hành động, sự việc đang diễn ra tại một thời điểm trong quá khứ.
Quá khứ hoàn thành S + had + V3 Diễn tả hành động, sự việc đã diễn ra và kết thúc trước một thời điểm trong quá khứ.
Tương lai đơn S + will + V Diễn tả hành động, sự việc sẽ diễn ra trong tương lai.
Tương lai tiếp diễn S + will be + V-ing Diễn tả hành động, sự việc sẽ đang diễn ra tại một thời điểm trong tương lai.
Tương lai hoàn thành S + will have + V3 Diễn tả hành động, sự việc sẽ diễn ra và kết thúc trước một thời điểm trong tương lai.
 • Danh từ là một từ dùng để chỉ người, sự vật, địa điểm, khái niệm.
 • Có 3 loại danh từ chính: danh từ chung, danh từ riêng và danh từ trừu tượng.
 • Danh từ chung là danh từ chỉ chung cho một loại người, sự vật, địa điểm, khái niệm.
 • Danh từ riêng là danh từ chỉ riêng cho một người, sự vật, địa điểm, khái niệm cụ thể.
 • Danh từ trừu tượng là danh từ chỉ một khái niệm, một trạng thái.

Các thì trong tiếng Anh
Các thì trong tiếng Anh

IX. Các loại câu trong tiếng Anh

Trong tiếng Anh, có bốn loại câu chính: câu trần thuật, câu nghi vấn, câu mệnh lệnh và câu cảm thán. Mỗi loại câu có cấu trúc và chức năng khác nhau.

 • Câu trần thuật: Câu trần thuật là loại câu phổ biến nhất trong tiếng Anh. Câu trần thuật dùng để đưa ra một thông tin hoặc sự kiện. Câu trần thuật thường có cấu trúc chủ ngữ – động từ – tân ngữ.
 • Câu nghi vấn: Câu nghi vấn là loại câu dùng để hỏi một câu hỏi. Câu nghi vấn thường có cấu trúc đảo ngữ, với động từ đứng trước chủ ngữ. Câu nghi vấn thường kết thúc bằng dấu hỏi chấm.
 • Câu mệnh lệnh: Câu mệnh lệnh là loại câu dùng để ra lệnh, yêu cầu hoặc đề nghị ai đó làm gì. Câu mệnh lệnh thường có cấu trúc động từ – chủ ngữ – tân ngữ. Câu mệnh lệnh thường kết thúc bằng dấu chấm than.
 • Câu cảm thán: Câu cảm thán là loại câu dùng để bày tỏ cảm xúc mạnh mẽ, chẳng hạn như ngạc nhiên, vui mừng, buồn bã hoặc tức giận. Câu cảm thán thường có cấu trúc đảo ngữ, với động từ đứng trước chủ ngữ. Câu cảm thán thường kết thúc bằng dấu chấm than.
Bảng tóm tắt các loại câu trong tiếng Anh
Loại câu Cấu trúc Chức năng
Câu trần thuật Chủ ngữ – động từ – tân ngữ Đưa ra một thông tin hoặc sự kiện
Câu nghi vấn Đảo ngữ, động từ đứng trước chủ ngữ Hỏi một câu hỏi
Câu mệnh lệnh Động từ – chủ ngữ – tân ngữ Ra lệnh, yêu cầu hoặc đề nghị ai đó làm gì
Câu cảm thán Đảo ngữ, động từ đứng trước chủ ngữ Bày tỏ cảm xúc mạnh mẽ

Ngoài bốn loại câu chính này, còn có một số loại câu khác ít phổ biến hơn, chẳng hạn như câu cầu khiến, câu phủ định và câu rút gọn. Câu cầu khiến là loại câu dùng để yêu cầu ai đó làm gì. Câu phủ định là loại câu dùng để phủ định một thông tin hoặc sự kiện. Câu rút gọn là loại câu thiếu một hoặc nhiều thành phần câu, nhưng vẫn có thể hiểu được ý nghĩa.

Việc sử dụng đúng các loại câu trong tiếng Anh là rất quan trọng để giao tiếp hiệu quả. Nếu bạn sử dụng sai loại câu, bạn có thể khiến người nghe hiểu nhầm ý của bạn.

Các loại câu trong tiếng Anh
Các loại câu trong tiếng Anh

X. Các dạng câu hỏi trong tiếng Anh

Trong tiếng Anh, có nhiều dạng câu hỏi khác nhau, mỗi dạng câu hỏi lại có cấu trúc và cách sử dụng riêng. Dưới đây là một số dạng câu hỏi phổ biến nhất trong tiếng Anh:

 • Câu hỏi Yes/No: Đây là dạng câu hỏi đơn giản nhất, chỉ cần trả lời “Yes” (có) hoặc “No” (không). Cấu trúc của câu hỏi Yes/No thường là:
  • Do/Does + chủ ngữ + động từ + …?
  • Is/Am/Are + chủ ngữ + …?
  • Have/Has + chủ ngữ + …?
  • Can/Could/May + chủ ngữ + …?
 • Câu hỏi Wh-question: Đây là dạng câu hỏi bắt đầu bằng một từ hỏi như who (ai), what (cái gì), where (ở đâu), when (khi nào), why (tại sao), how (như thế nào), … Cấu trúc của câu hỏi Wh-question thường là:
  • Wh-word + trợ động từ + chủ ngữ + động từ + …?
 • Câu hỏi Tag question: Đây là dạng câu hỏi được thêm vào cuối một câu khẳng định hoặc phủ định để xác nhận lại thông tin. Cấu trúc của câu hỏi Tag question thường là:
  • Câu khẳng định + , don’t you?
  • Câu phủ định + , do you?
 • Câu hỏi Alternative question: Đây là dạng câu hỏi đưa ra hai hoặc nhiều lựa chọn để người trả lời lựa chọn một đáp án. Cấu trúc của câu hỏi Alternative question thường là:
  • Either + A + or + B + , …?
  • Whether + A + or + B + , …?
 • Câu hỏi Rhetorical question: Đây là dạng câu hỏi không yêu cầu trả lời, thường được sử dụng để nhấn mạnh hoặc khẳng định một điều gì đó. Cấu trúc của câu hỏi Rhetorical question thường là:
  • Câu hỏi Yes/No + , right?
  • Câu hỏi Yes/No + , don’t you think?

Trên đây là một số dạng câu hỏi phổ biến nhất trong tiếng Anh. Việc nắm vững các dạng câu hỏi này sẽ giúp bạn giao tiếp hiệu quả hơn trong tiếng Anh.

Bảng tóm tắt các dạng câu hỏi trong tiếng Anh
Dạng câu hỏi Cấu trúc Ví dụ
Câu hỏi Yes/No Do/Does + chủ ngữ + động từ + …?
Is/Am/Are + chủ ngữ + …?
Have/Has + chủ ngữ + …?
Can/Could/May + chủ ngữ + …?
Do you like coffee?
Is he a doctor?
Has she been to London?
Can you speak English?
Câu hỏi Wh-question Wh-word + trợ động từ + chủ ngữ + động từ + …? Who is the president of the United States?
What is the capital of Vietnam?
Where do you live?
When did you graduate from university?
Câu hỏi Tag question Câu khẳng định + , don’t you?
Câu phủ định + , do you?
You like coffee, don’t you?
He is a doctor, isn’t he?
She hasn’t been to London, has she?
You can’t speak English, can you?
Câu hỏi Alternative question Either + A + or + B + , …?
Whether + A + or + B + , …?
Do you want tea or coffee?
Would you like to go to the movies or the park?
Should I buy a new car or a used car?
Câu hỏi Rhetorical question Câu hỏi Yes/No + , right?
Câu hỏi Yes/No + , don’t you think?
You’re not going to quit, right?
You’re not going to give up, are you?

Các dạng câu hỏi trong tiếng Anh
Các dạng câu hỏi trong tiếng Anh

XI. Các loại từ trong tiếng Anh

Trong tiếng Anh, có nhiều loại từ khác nhau, mỗi loại từ có chức năng và cách sử dụng riêng. Việc nắm vững các loại từ trong tiếng Anh sẽ giúp bạn sử dụng ngôn ngữ này một cách chính xác và hiệu quả hơn. Trong bài viết này, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về các loại từ trong tiếng Anh, bao gồm danh từ, động từ, tính từ, trạng từ, giới từ, liên từ, mạo từ và đại từ.

Danh từ

Danh từ là loại từ dùng để chỉ người, vật, sự vật, địa điểm, khái niệm hoặc hành động. Danh từ có thể ở dạng số ít hoặc số nhiều, và có thể được chia thành nhiều loại khác nhau, chẳng hạn như danh từ chung, danh từ riêng, danh từ trừu tượng và danh từ cụ thể.

 • Danh từ chung: Danh từ chung là loại danh từ chỉ chung cho một nhóm người, vật, sự vật, địa điểm hoặc khái niệm. Ví dụ: book (sách), table (bàn), dog (chó), city (thành phố), love (tình yêu).
 • Danh từ riêng: Danh từ riêng là loại danh từ chỉ riêng cho một người, vật, sự vật, địa điểm hoặc khái niệm cụ thể. Ví dụ: John (John), London (London), Eiffel Tower (Tháp Eiffel), Mona Lisa (Mona Lisa).
 • Danh từ trừu tượng: Danh từ trừu tượng là loại danh từ chỉ những khái niệm hoặc ý tưởng trừu tượng. Ví dụ: love (tình yêu), happiness (hạnh phúc), freedom (tự do), justice (công lý).
 • Danh từ cụ thể: Danh từ cụ thể là loại danh từ chỉ những người, vật, sự vật hoặc địa điểm cụ thể. Ví dụ: book (sách), table (bàn), dog (chó), city (thành phố).

Động từ

Động từ là loại từ dùng để chỉ hành động, trạng thái hoặc sự tồn tại. Động từ có thể ở dạng chủ động hoặc bị động, và có thể được chia thành nhiều loại khác nhau, chẳng hạn như động từ chính, động từ phụ, động từ khuyết thiếu và động từ bất quy tắc.

 • Động từ chính: Động từ chính là loại động từ có thể đứng một mình trong câu và thể hiện hành động, trạng thái hoặc sự tồn tại của chủ ngữ. Ví dụ: read (đọc), write (viết), speak (nói), walk (đi), sleep (ngủ).
 • Động từ phụ: Động từ phụ là loại động từ không thể đứng một mình trong câu và phải đi kèm với một động từ chính. Ví dụ: can (có thể), could (có thể), may (có thể), might (có thể), should (nên), would (sẽ).
 • Động từ khuyết thiếu: Động từ khuyết thiếu là loại động từ được sử dụng để thể hiện thì, thức hoặc ngữ khí của câu. Ví dụ: be (là), have (có), do (làm).
 • Động từ bất quy tắc: Động từ bất quy tắc là loại động từ có dạng quá khứ và quá khứ phân từ không tuân theo quy tắc chung. Ví dụ: go (đi) – went (đã đi) – gone (đã đi), come (đến) – came (đã đến) – come (đã đến), see (nhìn thấy) – saw (đã nhìn thấy) – seen (đã nhìn thấy).

Tính từ

Tính từ là loại từ dùng để mô tả hoặc chỉ ra đặc điểm, tính chất hoặc trạng thái của danh từ hoặc đại từ. Tính từ có thể ở dạng so sánh hoặc so sánh hơn, và có thể được chia thành nhiều loại khác nhau, chẳng hạn như tính từ chỉ chất lượng, tính từ chỉ số lượng, tính từ chỉ sở hữu và tính từ chỉ quan hệ.

 • Tính từ chỉ chất lượng: Tính từ chỉ chất lượng là loại tính từ dùng để mô tả hoặc chỉ ra đặc điểm, tính chất hoặc trạng thái của danh từ hoặc đại từ. Ví dụ: beautiful (đẹp), ugly (xấu), big (lớn), small (nhỏ), happy (hạnh phúc), sad (buồn).
 • Tính từ chỉ số lượng: Tính từ chỉ số lượng là loại tính từ dùng để chỉ ra số lượng của danh từ hoặc đại từ. Ví dụ: one (một), two (hai), three (ba), four (bốn), five (năm).
 • Tính từ chỉ sở hữu: Tính từ chỉ sở hữu là loại tính từ dùng để chỉ ra mối quan hệ sở hữu giữa danh từ hoặc đại từ với một danh từ khác. Ví dụ: my (của tôi), your (của bạn), his (của anh ấy), her (của cô ấy), its (của nó), our (của chúng ta), their (của họ).
 • Tính từ chỉ quan hệ: Tính từ chỉ quan hệ là loại tính từ dùng để chỉ ra mối quan hệ giữa danh từ hoặc đại từ với một danh từ khác. Ví dụ: the (cái), a (một), an (một), this (này), that (kia), these (những này), those (những kia).

Trạng từ

Trạng từ là loại từ dùng để bổ nghĩa cho động từ, tính từ hoặc trạng từ khác. Trạng từ có thể ở dạng so sánh hoặc so sánh hơn, và có thể được chia thành nhiều loại khác nhau, chẳng hạn như trạng từ chỉ cách thức, trạng từ chỉ nơi chốn, trạng từ chỉ thời gian và trạng từ chỉ tần suất.

 • Trạng từ chỉ cách thức: Trạng từ chỉ cách thức là loại trạng từ dùng để mô tả hoặc chỉ ra cách thức thực hiện hành động hoặc trạng thái của động từ, tính từ hoặc trạng từ khác. Ví dụ: quickly (nhanh chóng), slowly (chậm rãi), carefully (cẩn thận), carelessly (cẩu thả).
 • Trạng từ chỉ nơi chốn: Trạng từ chỉ nơi chốn là loại trạng từ dùng để chỉ ra nơi chốn xảy ra hành động hoặc trạng thái của động từ, tính từ hoặc trạng từ khác. Ví dụ: here (ở đây), there (ở đó), everywhere (mọi nơi), nowhere (không nơi nào).
 • Trạng từ chỉ thời gian: Trạng từ chỉ thời gian là loại trạng từ dùng để chỉ ra thời gian xảy ra hành động hoặc trạng thái của động từ, tính từ hoặc trạng từ khác. Ví dụ: now (bây giờ), then (sau đó), soon (sớm), later (sau).
 • Trạng từ chỉ tần suất: Trạng từ chỉ tần suất là loại trạng từ dùng để chỉ ra tần suất xảy ra hành động hoặc trạng thái của động từ, tính từ hoặc trạng từ khác. Ví dụ: always (luôn luôn), sometimes (thỉnh thoảng), never (không bao giờ).

Giới từ

Giới từ là loại từ dùng để chỉ ra mối quan hệ giữa các từ hoặc cụm từ trong câu. Giới từ có thể được chia thành nhiều loại khác nhau, chẳng hạn như giới từ chỉ nơi chốn, giới từ chỉ thời gian, giới từ chỉ nguyên nhân và giới từ chỉ mục đích.

 • Giới từ chỉ nơi chốn: Giới từ chỉ nơi chốn là loại giới từ dùng để chỉ ra mối quan hệ về nơi chốn giữa các từ hoặc cụm từ trong câu. Ví dụ: in (trong), on (trên), at (tại), by (bên cạnh), near (gần), far (xa).
 • Giới từ chỉ thời gian: Giới từ chỉ thời gian là loại giới từ dùng để chỉ ra mối quan hệ về thời gian giữa các từ hoặc cụm từ trong câu. Ví dụ: before (trước), after (sau), during (trong), since (từ khi), until (cho đến).
 • Giới từ chỉ nguyên nhân: Giới từ chỉ nguyên nhân là loại giới từ dùng để chỉ ra mối quan hệ về nguyên nhân giữa các từ hoặc cụm từ trong câu. Ví dụ: because (bởi vì), because of (bởi vì), due to (do).
 • Giới từ chỉ mục đích: Giới từ chỉ mục đích là loại giới từ dùng để chỉ ra mối quan hệ về mục đích giữa các từ hoặc cụm từ trong câu. Ví dụ: for (để), in order to (để), so as to (để).

Liên từ

Liên từ là loại từ dùng để nối các từ, cụm từ hoặc mệnh đề trong câu. Liên từ có thể được chia thành nhiều loại khác nhau, chẳng hạn như liên từ phối hợp, liên từ tương phản, liên từ nguyên nhân và liên từ kết quả.

 • Liên từ phối hợp: Liên từ phối hợp là loại liên từ dùng để nối các từ, cụm từ hoặc mệnh đề có cùng chức năng ngữ pháp trong câu. Ví dụ: and (và), but (nhưng), or (hoặc), nor (không), so (vì vậy).
 • Liên từ tương phản: Liên từ tương phản là loại liên từ dùng để nối các từ, cụm từ hoặc mệnh đề có nghĩa trái ngược nhau trong câu. Ví dụ: but (nhưng), however (tuy nhiên), yet (tuy nhiên), nevertheless (tuy nhiên).
 • Liên từ nguyên nhân: Liên từ nguyên nhân là loại liên từ dùng để nối các từ, cụm từ hoặc mệnh đề chỉ nguyên nhân với các từ, cụm từ hoặc mệnh đề chỉ kết quả trong câu. Ví dụ: because (bởi vì), because of (bởi vì), since (vì).
 • Liên từ kết quả: Liên từ kết quả là loại liên từ dùng để nối các từ, cụm từ hoặc mệnh đề chỉ nguyên nhân với các từ, cụm từ hoặc mệnh đề chỉ kết quả trong câu. Ví dụ: so (vì vậy), therefore (do đó), consequently (do đó).

Đại từ

Đại từ là loại từ dùng để thay thế cho danh từ hoặc cụm danh từ trong câu. Đại từ có thể được chia thành nhiều loại khác nhau, chẳng hạn như đại từ nhân xưng, đại từ sở hữu, đại từ chỉ định, đại từ nghi vấn và đại từ bất định.

 • Đại từ nhân xưng: Đại từ nhân xưng là loại đại từ dùng để chỉ người hoặc vật đang được nói đến trong câu. Ví dụ: I (tôi), you (bạn), he (anh ấy), she (cô ấy), it (nó), we (chúng tôi), they (họ).
 • Đại từ sở hữu: Đại từ sở hữu là loại đại từ dùng để chỉ mối quan hệ sở hữu giữa danh từ hoặc cụm danh từ với một danh từ khác. Ví dụ: my (của tôi), your (của bạn), his (của anh ấy), her (của cô ấy), its (của nó), our (của chúng ta), their (của họ).
 • Đại từ chỉ định: Đại từ chỉ định là loại đại từ dùng để chỉ ra một danh từ hoặc cụm danh từ cụ thể trong câu. Ví dụ: this (này), that (kia), these (những này), those (những kia).
 • Đại từ nghi vấn: Đại từ nghi vấn là loại đại từ dùng để hỏi về một danh từ hoặc cụm danh từ cụ thể trong câu. Ví dụ: who (ai), what (cái gì), where (ở đâu), when (khi nào), why (tại sao), how (như thế nào).
 • Đại từ bất định: Đại từ bất định là loại đại từ dùng để chỉ một danh từ hoặc cụm danh từ không xác định trong câu. Ví dụ: some (một số), any (bất kỳ), all (tất cả), no (không), none (không có).

Các loại từ trong tiếng Anh
Các loại từ trong tiếng Anh

XII. Các cụm từ và giới từ trong tiếng Anh

Trong tiếng Anh, cụm từ và giới từ đóng vai trò quan trọng trong việc kết nối các từ, cụm từ và mệnh đề trong câu, tạo nên sự mạch lạc và rõ ràng cho câu nói. Việc nắm rõ cách sử dụng và ý nghĩa của các cụm từ và giới từ sẽ giúp bạn nâng cao khả năng giao tiếp và viết tiếng Anh của mình.

Cụm từ Giới từ Ý nghĩa
at the end of on vào cuối của
at the beginning of at vào đầu của
in the middle of in ở giữa của
next to to bên cạnh
opposite to opposite đối diện với
in front of in front of ở phía trước của
behind behind ở phía sau của
above above ở trên
below below ở dưới
over over trên

Cách sử dụng giới từ trong tiếng Anh

 • Giới từ thường được đặt trước danh từ, đại từ hoặc cụm danh từ để chỉ mối quan hệ giữa các từ này với các từ khác trong câu.
 • Giới từ có thể đứng trước tính từ hoặc trạng từ để chỉ mức độ hoặc phạm vi của tính chất hoặc hành động được mô tả bởi tính từ hoặc trạng từ đó.
 • Giới từ có thể đứng trước động từ để chỉ hướng hoặc mục đích của hành động được mô tả bởi động từ đó.

Việc sử dụng giới từ đúng cách sẽ giúp bạn cải thiện đáng kể khả năng giao tiếp và viết tiếng Anh của mình. Hãy dành thời gian để học tập và ghi nhớ các giới từ thông dụng, cũng như cách sử dụng của chúng. Bạn có thể tìm thấy nhiều tài liệu và bài học về giới từ trên internet hoặc trong các sách giáo khoa tiếng Anh.

Ví dụ về việc sử dụng giới từ trong tiếng Anh

 • The book is on the table.
 • I live in a big house.
 • She works at a bank.
 • The cat is under the bed.
 • I’m going to the park.
 • She is coming from school.
 • He is sitting next to me.
 • The store is opposite the park.
 • The mountain is above the sea.
 • The valley is below the mountain.

Hy vọng rằng bài viết này đã giúp bạn hiểu rõ hơn về cách sử dụng các cụm từ và giới từ trong tiếng Anh. Hãy tiếp tục học tập và rèn luyện để nâng cao khả năng giao tiếp và viết tiếng Anh của bạn nhé!

Các cụm từ và giới từ trong tiếng Anh
Các cụm từ và giới từ trong tiếng Anh

XIII. Các thành ngữ và tục ngữ trong tiếng Anh

Thành ngữ và tục ngữ là một phần quan trọng của bất kỳ ngôn ngữ nào, và tiếng Anh cũng không ngoại lệ. Chúng có thể giúp bạn diễn đạt ý tưởng của mình một cách ngắn gọn và súc tích, đồng thời thêm gia vị cho bài viết hoặc bài nói của bạn. Trong bài viết này, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu một số thành ngữ và tục ngữ phổ biến trong tiếng Anh, cũng như cách sử dụng chúng.

Thành ngữ Ý nghĩa Ví dụ
A piece of cake Một điều dễ dàng That test was a piece of cake. (Bài kiểm tra đó thật dễ dàng.)
A penny for your thoughts Bạn đang nghĩ gì vậy? A penny for your thoughts. You seem distracted. (Bạn đang nghĩ gì vậy? Bạn có vẻ mất tập trung.)
Actions speak louder than words Hành động quan trọng hơn lời nói Actions speak louder than words. Don’t just talk about it, do it. (Hành động quan trọng hơn lời nói. Đừng chỉ nói suông, hãy hành động.)

Ngoài ra, còn có một số thành ngữ và tục ngữ khác cũng rất phổ biến trong tiếng Anh, chẳng hạn như:

 • All bark and no bite (Nói nhiều mà không làm)
 • At the end of the day (Cuối cùng thì)
 • Beat around the bush (Nói vòng vo)
 • Better late than never (Thà muộn còn hơn không)
 • Birds of a feather flock together (Những người giống nhau thường tụ tập với nhau)

Những thành ngữ và tục ngữ này có thể được sử dụng trong nhiều tình huống khác nhau, tùy thuộc vào ngữ cảnh. Tuy nhiên, bạn cần lưu ý rằng một số thành ngữ và tục ngữ có thể có ý nghĩa khác nhau tùy thuộc vào vùng miền hoặc quốc gia. Do đó, trước khi sử dụng một thành ngữ hoặc tục ngữ nào đó, bạn nên tìm hiểu kỹ về ý nghĩa của nó để tránh gây hiểu lầm.

XIV. Kết luận

Tóm lại, ngữ pháp tiếng Anh là một hệ thống các quy tắc chi phối cách sử dụng các từ, cụm từ và câu trong tiếng Anh. Nắm vững ngữ pháp tiếng Anh sẽ giúp bạn giao tiếp hiệu quả và chính xác hơn. Bài viết này đã cung cấp cho bạn một tổng quan toàn diện về ngữ pháp tiếng Anh, từ các thì đến các loại câu, từ các dạng câu hỏi đến các loại từ, từ các cụm từ và giới từ đến các thành ngữ và tục ngữ. Hy vọng rằng với những kiến thức này, bạn sẽ có thể tự tin sử dụng tiếng Anh trong mọi tình huống.

Related Articles

Back to top button