Ngữ Pháp Tiếng Anh

Ngữ pháp tiếng Anh lớp 6 sách mới: Giải thích chi tiết, dễ hiểu

Ngữ pháp tiếng anh lớp 6 sách mới là tài liệu tham khảo và học tập hữu ích giúp học sinh củng cố và nâng cao kiến thức ngữ pháp tiếng Anh cơ bản. Với nội dung đầy đủ, chi tiết và các bài tập thực hành phong phú, ngữ pháp tiếng Anh lớp 6 sách mới sẽ hỗ trợ học sinh trong quá trình học tập và chuẩn bị cho các kỳ thi quan trọng. Truy cập ngay Excelenglish.com để tải tài liệu miễn phí và tìm hiểu thêm các kiến thức tiếng Anh bổ ích khác.

Ngữ pháp tiếng Anh lớp 6 sách mới: Giải thích chi tiết, dễ hiểu
Ngữ pháp tiếng Anh lớp 6 sách mới: Giải thích chi tiết, dễ hiểu

I. Ngữ pháp tiếng Anh lớp 6 sách mới: Tổng quan

Ngữ pháp tiếng Anh lớp 6 sách mới đầy đủ và chi tiết, giúp học sinh nắm vững kiến thức ngữ pháp tiếng Anh lớp 6. Với nội dung đầy đủ, chi tiết và các bài tập thực hành phong phú, học sinh sẽ nhanh chóng nâng cao trình độ tiếng Anh của mình. Trong bài viết này, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về các nội dung chính của ngữ pháp tiếng Anh lớp 6 sách mới.

Các thì trong ngữ pháp tiếng Anh lớp 6

 • Thì hiện tại đơn
 • Thì hiện tại tiếp diễn
 • Thì hiện tại hoàn thành
 • Thì quá khứ đơn
 • Thì quá khứ tiếp diễn
 • Thì quá khứ hoàn thành
 • Thì tương lai đơn
 • Thì tương lai tiếp diễn
 • Thì tương lai hoàn thành

Các loại câu trong ngữ pháp tiếng Anh lớp 6

 • Câu khẳng định
 • Câu phủ định
 • Câu nghi vấn
 • Câu mệnh lệnh
 • Câu cảm thán

Các loại từ trong ngữ pháp tiếng Anh lớp 6

 • Danh từ
 • Động từ
 • Tính từ
 • Trạng từ
 • Giới từ
 • Liên từ
 • Mạo từ
 • Đại từ
 • Số từ

Cách sử dụng ngữ pháp tiếng Anh lớp 6

 • Cách sử dụng thì trong ngữ pháp tiếng Anh lớp 6
 • Cách sử dụng các loại câu trong ngữ pháp tiếng Anh lớp 6
 • Cách sử dụng các loại từ trong ngữ pháp tiếng Anh lớp 6

Bài tập ngữ pháp tiếng Anh lớp 6

 • Bài tập về thì trong ngữ pháp tiếng Anh lớp 6
 • Bài tập về các loại câu trong ngữ pháp tiếng Anh lớp 6
 • Bài tập về các loại từ trong ngữ pháp tiếng Anh lớp 6

Ngữ pháp tiếng Anh lớp 6 sách mới: Tổng quan
Ngữ pháp tiếng Anh lớp 6 sách mới: Tổng quan

II. Các thì trong ngữ pháp tiếng Anh lớp 6

Ngữ pháp tiếng Anh lớp 6 bao gồm nhiều nội dung quan trọng, trong đó có các thì. Các thì trong tiếng Anh giúp người học diễn tả thời điểm và trạng thái của hành động, sự việc. Trong bài viết này, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về các thì trong ngữ pháp tiếng Anh lớp 6.

 • Thì hiện tại đơn (Present simple tense): Thì hiện tại đơn dùng để diễn tả sự việc, hành động xảy ra thường xuyên hoặc lặp đi lặp lại ở hiện tại.
 • Thì hiện tại tiếp diễn (Present continuous tense): Thì hiện tại tiếp diễn dùng để diễn tả sự việc, hành động đang xảy ra tại thời điểm nói.
 • Thì hiện tại hoàn thành (Present perfect tense): Thì hiện tại hoàn thành dùng để diễn tả sự việc, hành động đã hoàn thành trước thời điểm nói.
 • Thì quá khứ đơn (Past simple tense): Thì quá khứ đơn dùng để diễn tả sự việc, hành động đã xảy ra và kết thúc trong quá khứ.
 • Thì quá khứ tiếp diễn (Past continuous tense): Thì quá khứ tiếp diễn dùng để diễn tả sự việc, hành động đang xảy ra tại một thời điểm nào đó trong quá khứ.
 • Thì quá khứ hoàn thành (Past perfect tense): Thì quá khứ hoàn thành dùng để diễn tả sự việc, hành động đã hoàn thành trước một thời điểm nào đó trong quá khứ.
 • Thì tương lai đơn (Future simple tense): Thì tương lai đơn dùng để diễn tả sự việc, hành động sẽ xảy ra trong tương lai.
 • Thì tương lai tiếp diễn (Future continuous tense): Thì tương lai tiếp diễn dùng để diễn tả sự việc, hành động sẽ đang diễn ra tại một thời điểm nào đó trong tương lai.
 • Thì tương lai hoàn thành (Future perfect tense): Thì tương lai hoàn thành dùng để diễn tả sự việc, hành động sẽ hoàn thành trước một thời điểm nào đó trong tương lai.

Cách sử dụng các thì trong ngữ pháp tiếng Anh lớp 6

 • Thì hiện tại đơn (Present simple tense): Thì hiện tại đơn được sử dụng khi diễn tả sự việc, hành động xảy ra thường xuyên hoặc lặp đi lặp lại ở hiện tại. Ví dụ: I go to school every day. (Tôi đi học mỗi ngày.)
 • Thì hiện tại tiếp diễn (Present continuous tense): Thì hiện tại tiếp diễn được sử dụng khi diễn tả sự việc, hành động đang xảy ra tại thời điểm nói. Ví dụ: I am studying English now. (Tôi đang học tiếng Anh bây giờ.)
 • Thì hiện tại hoàn thành (Present perfect tense): Thì hiện tại hoàn thành được sử dụng khi diễn tả sự việc, hành động đã hoàn thành trước thời điểm nói. Ví dụ: I have finished my homework. (Tôi đã hoàn thành bài tập về nhà.)
 • Thì quá khứ đơn (Past simple tense): Thì quá khứ đơn được sử dụng khi diễn tả sự việc, hành động đã xảy ra và kết thúc trong quá khứ. Ví dụ: I went to the cinema yesterday. (Tôi đã đi xem phim vào hôm qua.)
 • Thì quá khứ tiếp diễn (Past continuous tense): Thì quá khứ tiếp diễn được sử dụng khi diễn tả sự việc, hành động đang xảy ra tại một thời điểm nào đó trong quá khứ. Ví dụ: I was watching TV when you called. (Tôi đang xem TV khi bạn gọi.)
 • Thì quá khứ hoàn thành (Past perfect tense): Thì quá khứ hoàn thành được sử dụng khi diễn tả sự việc, hành động đã hoàn thành trước một thời điểm nào đó trong quá khứ. Ví dụ: I had finished my homework before I went to bed. (Tôi đã hoàn thành bài tập về nhà trước khi đi ngủ.)
 • Thì tương lai đơn (Future simple tense): Thì tương lai đơn được sử dụng khi diễn tả sự việc, hành động sẽ xảy ra trong tương lai. Ví dụ: I will go to the party tomorrow. (Tôi sẽ đi dự tiệc vào ngày mai.)
 • Thì tương lai tiếp diễn (Future continuous tense): Thì tương lai tiếp diễn được sử dụng khi diễn tả sự việc, hành động sẽ đang diễn ra tại một thời điểm nào đó trong tương lai. Ví dụ: I will be studying English at this time next year. (Tôi sẽ đang học tiếng Anh vào thời điểm này năm sau.)
 • Thì tương lai hoàn thành (Future perfect tense): Thì tương lai hoàn thành được sử dụng khi diễn tả sự việc, hành động sẽ hoàn thành trước một thời điểm nào đó trong tương lai. Ví dụ: I will have finished my homework by the time you come back. (Tôi sẽ hoàn thành bài tập về nhà trước khi bạn quay lại.)

Các thì trong ngữ pháp tiếng Anh lớp 6
Các thì trong ngữ pháp tiếng Anh lớp 6

III. Các loại câu trong ngữ pháp tiếng Anh lớp 6

Trong ngữ pháp tiếng Anh lớp 6, ta có thể chia các loại câu thành 4 loại chính:

 • Câu khẳng định
 • Câu phủ định
 • Câu nghi vấn
 • Câu mệnh lệnh

1. Câu khẳng định

Cấu trúc:
S + V + O
S + V + C
S + am/is/are + N/Adj
Ví dụ:
– Peter is a doctor.
– The sun is shining.
– This book is interesting.

2. Câu phủ định

Cấu trúc:
S + do not/does not/did not + V
S + do/does/did + not + V
S + am not/is not/are not + N/Adj
Ví dụ:
– I do not like coffee.
– He does not study hard.
– The sky is not blue today.

3. Câu nghi vấn

Cấu trúc:
Do/Does + S + V
Am/Is/Are + S + N/Adj
Do/Did + S + V
Can/Could/Will/Would/Shall + S + V
Should/Must/May + S + V
Have/Has/Had + S + V3
Ví dụ:
– Do you like this movie?
– Is the water cold?
– Where did you go last night?
– Could you help me with this project?
– Should I start work now?

4. Câu mệnh lệnh

Cấu trúc:
V + O
Do/Don’t + V
Ví dụ:
– Open the door, please.
– Don’t talk to me like that.
– Turn off the lights before you leave.

Các loại câu trong ngữ pháp tiếng Anh lớp 6
Các loại câu trong ngữ pháp tiếng Anh lớp 6

IV. Các loại từ trong ngữ pháp tiếng Anh lớp 6

Trong ngữ pháp tiếng Anh lớp 6, các từ được chia thành nhiều loại khác nhau, mỗi loại từ có chức năng và cách sử dụng riêng. Các loại từ chính trong ngữ pháp tiếng Anh lớp 6 bao gồm:

 • Danh từ
 • Động từ
 • Tính từ
 • Trạng từ
 • Giới từ
 • Liên từ
 • Mạo từ
 • Đại từ
 • Số từ

Mỗi loại từ có những đặc điểm riêng biệt và đóng vai trò quan trọng trong việc tạo nên câu tiếng Anh hoàn chỉnh và có nghĩa. Việc nắm vững các loại từ và cách sử dụng của chúng là nền tảng cơ bản để học tốt ngữ pháp tiếng Anh lớp 6.

Bảng tóm tắt các loại từ trong ngữ pháp tiếng Anh lớp 6
Loại từ Chức năng Cách sử dụng
Danh từ Đặt tên cho người, vật, sự vật, khái niệm, địa điểm, thời gian, số lượng, … Có thể đứng một mình hoặc kết hợp với các từ khác để tạo thành cụm danh từ
Động từ Diễn tả hành động, trạng thái hoặc sự tồn tại của chủ ngữ Có thể đứng một mình hoặc kết hợp với các từ khác để tạo thành cụm động từ
Tính từ Miêu tả đặc điểm, tính chất hoặc trạng thái của danh từ hoặc đại từ Có thể đứng trước hoặc sau danh từ hoặc đại từ
Trạng từ Miêu tả cách thức, thời gian, địa điểm hoặc mức độ của động từ, tính từ hoặc trạng từ khác Có thể đứng trước hoặc sau động từ, tính từ hoặc trạng từ khác
Giới từ Chỉ mối quan hệ giữa các từ hoặc cụm từ trong câu Thường đứng trước danh từ hoặc cụm danh từ
Liên từ Nối các từ, cụm từ hoặc mệnh đề trong câu Có thể đứng ở đầu câu, giữa câu hoặc cuối câu
Mạo từ Đứng trước danh từ để xác định danh từ đó là danh từ xác định hay không xác định Có hai loại mạo từ: mạo từ xác định (the) và mạo từ không xác định (a/an)
Đại từ Thay thế cho danh từ trong câu Có nhiều loại đại từ khác nhau, chẳng hạn như đại từ nhân xưng, đại từ sở hữu, đại từ chỉ định, đại từ nghi vấn, …
Số từ Chỉ số lượng hoặc thứ tự của danh từ Có hai loại số từ: số từ cơ bản và số từ thứ tự

Ngoài ra, trong ngữ pháp tiếng Anh lớp 6 còn có một số loại từ khác, chẳng hạn như thán từ, từ viết tắt, từ tượng thanh, … Tuy nhiên, những loại từ này ít phổ biến hơn và không đóng vai trò quan trọng trong việc tạo nên câu tiếng Anh hoàn chỉnh và có nghĩa.

Các loại từ trong ngữ pháp tiếng Anh lớp 6
Các loại từ trong ngữ pháp tiếng Anh lớp 6

V. Cách sử dụng ngữ pháp tiếng Anh lớp 6

Để sử dụng đúng và hiệu quả ngữ pháp tiếng Anh lớp 6, các em có thể tham khảo và áp dụng các cách thức sau đây:

Cách thức Mô tả Ví dụ
Học thuộc các quy tắc ngữ pháp Cần nắm vững các quy tắc ngữ pháp cơ bản, bao gồm cả những ngoại lệ. Các em có thể tìm thông tin ở sách giáo khoa, trên mạng hoặc trong các tài liệu học tập khác. Ví dụ về quy tắc ngữ pháp: Trong câu trần thuật, chủ ngữ đứng trước động từ, còn câu nghi vấn, động từ đứng trước chủ ngữ.
Áp dụng các quy tắc vào bài tập thực hành Bài tập thực hành sẽ giúp các em củng cố kiến thức và ghi nhớ các quy tắc ngữ pháp hiệu quả hơn. Các em có thể làm bài tập trong sách giáo khoa, trên các trang web học trực tuyến hoặc tham gia các lớp học tiếng Anh. Ví dụ: Các em có thể thực hành viết câu theo các thì khác nhau.
Đọc nhiều sách và tài liệu tiếng Anh Đọc là một trong những cách tốt nhất để cải thiện vốn từ vựng và ngữ pháp tiếng Anh. Các em có thể lựa chọn những cuốn sách, bài viết hoặc tin tức phù hợp với trình độ và sở thích của mình. Ví dụ: Các em có thể đọc các cuốn sách dành cho thiếu nhi, tiểu thuyết hoặc truyện ngắn.
Xem phim và chương trình truyền hình tiếng Anh Xem phim và chương trình truyền hình cũng là một cách tốt để nâng cao khả năng nghe hiểu và học ngữ pháp tiếng Anh. Các em có thể chọn xem những bộ phim, chương trình phù hợp với độ tuổi và sở thích của mình. Ví dụ: Các em có thể xem các bộ phim hoạt hình, phim thiếu nhi hoặc phim tình cảm.
Nghe nhạc và hát tiếng Anh Âm nhạc là một phương pháp học tiếng Anh thú vị và hiệu quả. Các em có thể hát theo những bài hát tiếng Anh mà mình yêu thích. Điều này sẽ giúp cải thiện khả năng phát âm và học ngữ pháp tiếng Anh. Ví dụ: Chỉ cần để bài nhạc có lời bài hát bằng tiếng Anh và hát theo.
Nói chuyện với người bản ngữ Nói chuyện với người bản ngữ là một cách để các em thực hành sử dụng ngữ pháp tiếng Anh. Các em có thể tham gia các lớp học tiếng Anh, tham gia các câu lạc bộ hoặc tìm bạn nói chuyện trên các trang mạng xã hội. Ví dụ: tham gia các lớp học tiếng Anh giao tiếp hoặc các lớp học tiếng Anh với người nước ngoài.

Những phương pháp này chỉ mang tính chất tham khảo. Các em cần tìm ra cách học phù hợp với bản thân để đạt hiệu quả tốt nhất.

Cách sử dụng ngữ pháp tiếng Anh lớp 6
Cách sử dụng ngữ pháp tiếng Anh lớp 6

VI. Bài tập ngữ pháp tiếng Anh lớp 6

Dưới đây là các tài liệu bài tập ngữ pháp tiếng Anh lớp 6 gồm nhiều dạng bài tập khác nhau giúp học sinh củng cố kiến thức ngữ pháp vừa học và ôn luyện kỹ năng làm bài tập ngữ pháp một cách hiệu quả.

Tổng hợp các bài tập ngữ pháp tiếng Anh lớp 6
Unit Bài tập Kiến thức
1 Bài tập nhận biết thời hiện tại đơn, hiện tại đang diễn ra, hiện tại hoàn thành
 • Cách chia động từ ở thì hiện tại đơn, hiện tại đang diễn ra, hiện tại hoàn thành.
 • Cách sử dụng động từ tobe và các động từ thường ở 3 thì.
 • Cách sử dụng trạng từ chỉ tần suất
1 Bài tập nhận biết thì quá khứ đơn, quá khứ tiếp diễn, quá khứ hoàn thành
 • Cách chia động từ ở thì quá khứ đơn, quá khứ tiếp diễn, quá khứ hoàn thành.
 • Cách sử dụng động từ tobe và các động từ thường ở 3 thì.
 • Cách sử dụng trạng từ chỉ thời gian trong quá khứ
2 Các dạng câu trong tiếng Anh
 • Cấu trúc của 4 loại câu trong tiếng Anh.
 • Cách dùng các loại trợ động từ trong câu.
 • Cách dùng câu phủ định và câu nghi vấn.
2 Bài tập về một số từ thường gặp trong tiếng Anh
 • Các loại từ thường gặp trong tiếng Anh.
 • Cách sử dụng các loại từ thường gặp trong tiếng Anh.
 • ()
2 Bài tập về cách sử dụng tính từ và trạng từ trong tiếng Anh
 • Các loại tính từ và trạng từ.
 • Cách sử dụng tính từ và trạng từ trong câu.
2 Bài tập về các loại mạo từ trong tiếng Anh
 • Các loại mạo từ trong tiếng Anh.
 • Cách sử dụng các loại mạo từ trong câu tiếng Anh.
2 Bài tập về cách viết lại câu trong tiếng Anh
 • Các dạng câu trong tiếng Anh.
 • Cách viết lại câu từ dạng này sang dạng khác.
 • ()
2 Bài tập về cách sử dụng some, any, no trong tiếng Anh
 • Cách dùng some và any trong câu khẳng định, phủ định, nghi vấn.
 • Cách dùng no trong câu khẳng định, phủ định, nghi vấn.

VII. Kết luận

Ngữ pháp tiếng Anh lớp 6 sách mới là tài liệu học tập quan trọng giúp học sinh nắm vững kiến thức ngữ pháp tiếng Anh cơ bản. Với nội dung đầy đủ, chi tiết và các bài tập thực hành phong phú, ngữ pháp tiếng Anh lớp 6 sách mới sẽ giúp học sinh nâng cao trình độ tiếng Anh của mình một cách nhanh chóng và hiệu quả. Hy vọng rằng, bài viết này đã cung cấp cho các bạn những thông tin hữu ích về ngữ pháp tiếng Anh lớp 6 sách mới.

Related Articles

Back to top button