Ngữ Pháp Tiếng Anh

Cấu trúc câu trong tiếng Anh: Nắm vững từ cơ bản đến nâng cao – Excel English

Cấu trúc câu trong tiếng Anh là nền tảng cơ bản để bạn có thể giao tiếp và viết tiếng Anh một cách chính xác. Excel English sẽ giúp bạn tìm hiểu chi tiết về cấu trúc câu trong tiếng Anh, từ những kiến thức cơ bản nhất đến các cấu trúc câu nâng cao. Với những bài giảng dễ hiểu và hệ thống bài tập phong phú, Excel English sẽ đồng hành cùng bạn trên con đường chinh phục tiếng Anh.

Cấu trúc câu trong tiếng Anh: Nắm vững từ cơ bản đến nâng cao - Excel English
Cấu trúc câu trong tiếng Anh: Nắm vững từ cơ bản đến nâng cao – Excel English

Thành phần câu Khái niệm
Chủ ngữ Người, vật, hiện tượng thực hiện hành động, chịu tác động trong câu.
Động từ Biểu thị hành động, trạng thái, sự tồn tại của chủ ngữ.
Tân ngữ Người, vật, sự việc nhận kết quả của hành động.
Trạng ngữ Bổ sung ý nghĩa cho động từ, tính từ, trạng từ.
Phụ ngữ Bổ sung ý nghĩa cho chủ ngữ hoặc tân ngữ.

I. Thành phần của câu trong tiếng Anh

Cấu trúc câu trong tiếng Anh là cách sắp xếp các từ thành một chuỗi liên kết có nghĩa. Câu trong tiếng Anh thường bao gồm chủ ngữ, động từ và tân ngữ. Trong đó:

 • Chủ ngữ là người, vật, hiện tượng thực hiện hành động, chịu tác động trong câu.
 • Động từ là từ diễn tả hành động, trạng thái, sự tồn tại của chủ ngữ.
 • Tân ngữ là người, vật, sự việc nhận kết quả của hành động.

Ngoài chủ ngữ, động từ và tân ngữ, câu trong tiếng Anh còn có thể bao gồm các thành phần khác như trạng ngữ, bổ ngữ, phụ ngữ. Trạng ngữ bổ sung ý nghĩa cho động từ, tính từ, trạng từ. Bổ ngữ bổ sung ý nghĩa cho chủ ngữ hoặc tân ngữ. Phụ ngữ bổ sung ý nghĩa cho các thành phần câu khác.

Tìm hiểu thêm về từ vựng tiếng Anh cơ bản

Các loại câu trong tiếng Anh

Trong tiếng Anh, có nhiều loại câu khác nhau, được phân loại theo mục đích nói, cấu trúc câu và thành phần câu. Dưới đây là một số loại câu phổ biến trong tiếng Anh:

 • Câu trần thuật: Đây là loại câu được sử dụng để đưa ra một thông tin hoặc sự kiện.
 • Câu nghi vấn: Đây là loại câu được sử dụng để hỏi về một thông tin hoặc sự kiện.
 • Câu mệnh lệnh: Đây là loại câu được sử dụng để ra lệnh, yêu cầu hoặc đề nghị.
 • Câu cảm thán: Đây là loại câu được sử dụng để bày tỏ cảm xúc mạnh mẽ.

Ngoài ra, câu trong tiếng Anh còn có thể được phân loại theo cấu trúc câu và thành phần câu, chẳng hạn như câu đơn, câu ghép, câu phức, câu đặc biệt.

Tham khảo thêm về danh sách chủ đề từ vựng tiếng Anh

Cấu trúc câu đơn trong tiếng Anh

Cấu trúc câu đơn trong tiếng Anh rất đơn giản, bao gồm chủ ngữ, động từ và tân ngữ. Trong đó, chủ ngữ là người, vật, hiện tượng thực hiện hành động, chịu tác động trong câu. Động từ là từ diễn tả hành động, trạng thái, sự tồn tại của chủ ngữ. Tân ngữ là người, vật, sự việc nhận kết quả của hành động.

Ví dụ Diễn giải
The boy is playing football. Cậu bé đang chơi bóng đá.
The girl is eating an apple. Cô gái đang ăn một quả táo.
The dog is sleeping on the bed. Con chó đang ngủ trên giường.

Đọc thêm về phương pháp xây dựng vốn từ vựng

II. Các loại câu trong tiếng Anh

Các loại câu trong tiếng Anh
Các loại câu trong tiếng Anh

Trong tiếng Anh, có nhiều loại câu khác nhau, mỗi loại câu có cấu trúc và chức năng riêng. Dưới đây là một số loại câu phổ biến nhất trong tiếng Anh:

 • Câu trần thuật (Declarative sentence): Là loại câu dùng để đưa ra một thông tin hoặc sự kiện.
 • Câu nghi vấn (Interrogative sentence): Là loại câu dùng để đặt câu hỏi.
 • Câu mệnh lệnh (Imperative sentence): Là loại câu dùng để ra lệnh, yêu cầu hoặc đề nghị.
 • Câu cảm thán (Exclamatory sentence): Là loại câu dùng để bày tỏ cảm xúc mạnh mẽ.

Ngoài ra, còn có một số loại câu đặc biệt khác, chẳng hạn như câu cầu khiến (optative sentence), câu ước (subjunctive sentence) và câu bị động (passive sentence).

Loại câu Cấu trúc Chức năng
Câu trần thuật Chủ ngữ + Động từ + Tân ngữ (nếu có) Đưa ra một thông tin hoặc sự kiện.
Câu nghi vấn Động từ tobe/modal verb + Chủ ngữ + Động từ chính + Tân ngữ (nếu có) + Dấu hỏi (?) Đặt câu hỏi.
Câu mệnh lệnh Động từ chính + Tân ngữ (nếu có) + Dấu chấm than (!) Ra lệnh, yêu cầu hoặc đề nghị.
Câu cảm thán Động từ tobe/modal verb + Chủ ngữ + Động từ chính + Tân ngữ (nếu có) + Dấu chấm than (!) Bày tỏ cảm xúc mạnh mẽ.

Mỗi loại câu có cấu trúc và chức năng riêng, vì vậy người học cần nắm vững những kiến thức cơ bản về các loại câu trong tiếng Anh để giao tiếp và viết tiếng Anh một cách chính xác.

Để tìm hiểu thêm về các loại câu trong tiếng Anh, bạn có thể tham khảo bài viết Các loại câu trong tiếng Anh trên trang web Excel English.

III. Cấu trúc câu đơn trong tiếng Anh

Cấu trúc câu đơn trong tiếng Anh rất đơn giản, bao gồm chủ ngữ, động từ và tân ngữ (nếu có). Chủ ngữ là người, vật hoặc sự việc thực hiện hành động, động từ là hành động hoặc trạng thái của chủ ngữ, tân ngữ là người, vật hoặc sự việc nhận kết quả của hành động.

Ví dụ:

 • The boy is playing football. (Cậu bé đang chơi bóng đá.)
 • The girl is reading a book. (Cô gái đang đọc sách.)
 • The dog is eating a bone. (Con chó đang ăn xương.)

Trong những câu trên, “boy”, “girl” và “dog” là chủ ngữ, “is playing”, “is reading” và “is eating” là động từ, “football”, “book” và “bone” là tân ngữ.

Ngoài ra, câu đơn trong tiếng Anh còn có thể có các thành phần khác, chẳng hạn như trạng ngữ, phụ ngữ và bổ ngữ. Trạng ngữ là thành phần bổ sung ý nghĩa cho động từ, phụ ngữ là thành phần bổ sung ý nghĩa cho chủ ngữ hoặc tân ngữ, bổ ngữ là thành phần bổ sung ý nghĩa cho động từ hoặc tính từ.

Ví dụ:

 • The boy is playing football in the park. (Cậu bé đang chơi bóng đá trong công viên.)
 • The girl is reading a book on the sofa. (Cô gái đang đọc sách trên ghế sofa.)
 • The dog is eating a bone happily. (Con chó đang ăn xương một cách vui vẻ.)

Trong những câu trên, “in the park”, “on the sofa” và “happily” là trạng ngữ, “a book” và “a bone” là tân ngữ, “happily” là bổ ngữ.

Cấu trúc câu đơn trong tiếng Anh rất đơn giản và dễ hiểu, vì vậy người học có thể dễ dàng nắm vững và sử dụng thành thạo trong giao tiếp và viết tiếng Anh.

Để tìm hiểu thêm về cấu trúc câu đơn trong tiếng Anh, bạn có thể tham khảo bài viết Cấu trúc câu đơn trong tiếng Anh trên trang web Excel English.

IV. Cấu trúc câu đơn trong tiếng Anh

Cấu trúc câu đơn trong tiếng Anh
Cấu trúc câu đơn trong tiếng Anh

Cấu trúc câu đơn trong tiếng Anh là một trong những kiến thức cơ bản nhất mà người học tiếng Anh cần nắm vững. Câu đơn trong tiếng Anh là câu chỉ có một mệnh đề chính, không có mệnh đề phụ. Mệnh đề chính là mệnh đề có chủ ngữ và động từ, có thể đứng độc lập và truyền đạt một ý nghĩa hoàn chỉnh.

Cấu trúc cơ bản của câu đơn trong tiếng Anh là:
Chủ ngữ + Động từ + Tân ngữ (nếu có) + Trạng ngữ (nếu có)

Trong đó:

 • Chủ ngữ là người, vật, sự vật thực hiện hành động hoặc chịu tác động của hành động.
 • Động từ là hành động, trạng thái hoặc sự tồn tại của chủ ngữ.
 • Tân ngữ là người, vật, sự vật nhận kết quả của hành động.
 • Trạng ngữ là thành phần câu bổ sung ý nghĩa cho động từ, tính từ hoặc trạng từ.

Ví dụ:

 • The boy is playing football. (Cậu bé đang chơi bóng đá.)
 • The girl is reading a book. (Cô gái đang đọc sách.)
 • The dog is running in the park. (Con chó đang chạy trong công viên.)

Cấu trúc câu đơn trong tiếng Anh có thể thay đổi tùy theo loại động từ. Đối với động từ khuyết thiếu, chủ ngữ và động từ khuyết thiếu sẽ đảo ngược vị trí khi câu ở thì hiện tại đơn, quá khứ đơn hoặc tương lai đơn. Ví dụ:

 • He is playing football. (Anh ấy đang chơi bóng đá.)
 • He was playing football. (Anh ấy đã chơi bóng đá.)
 • He will play football. (Anh ấy sẽ chơi bóng đá.)

Đối với động từ thường, chủ ngữ và động từ thường sẽ không đảo ngược vị trí khi câu ở thì hiện tại đơn, quá khứ đơn hoặc tương lai đơn. Ví dụ:

 • He plays football. (Anh ấy chơi bóng đá.)
 • He played football. (Anh ấy đã chơi bóng đá.)
 • He will play football. (Anh ấy sẽ chơi bóng đá.)

Cấu trúc câu đơn trong tiếng Anh là một kiến thức cơ bản nhưng rất quan trọng. Người học tiếng Anh cần nắm vững cấu trúc câu đơn để có thể giao tiếp và viết tiếng Anh một cách chính xác.

Để tìm hiểu thêm về cấu trúc câu trong tiếng Anh, bạn có thể tham khảo các bài viết sau:

V. Cấu trúc câu ghép trong tiếng Anh

Cấu trúc câu ghép trong tiếng Anh
Cấu trúc câu ghép trong tiếng Anh

Cấu trúc câu ghép trong tiếng Anh là sự kết hợp của hai hoặc nhiều mệnh đề độc lập tạo thành một câu hoàn chỉnh. Các mệnh đề trong câu ghép được nối với nhau bằng các từ nối, chẳng hạn như and, but, or, so, because, although, while, và until.

Có hai loại câu ghép chính trong tiếng Anh: câu ghép đẳng lập và câu ghép chú giải.

Loại câu ghép Khái niệm
Câu ghép đẳng lập Các mệnh đề trong câu ghép đẳng lập có vị trí và vai trò ngang nhau.
Câu ghép chú giải Một mệnh đề trong câu ghép chú giải bổ sung thêm thông tin hoặc giải thích cho mệnh đề còn lại.

Cấu trúc câu ghép trong tiếng Anh có thể phức tạp, nhưng bằng cách nắm vững các quy tắc cơ bản, bạn sẽ có thể sử dụng cấu trúc câu ghép một cách hiệu quả để thể hiện các ý tưởng của mình một cách rõ ràng và chính xác. Xem thêm danh sách đầy đủ các liên từ trong tiếng Anh và cách sử dụng chúng.

Đây là một số ví dụ về câu ghép trong tiếng Anh:

 • I went to the store, and I bought some groceries. (Câu ghép đẳng lập)
 • I went to the store because I needed to buy some groceries. (Câu ghép chú giải)
 • I studied hard, but I didn’t get a good grade. (Câu ghép đẳng lập)
 • I studied hard, so I got a good grade. (Câu ghép chú giải)
 • I like to read, although I don’t have much time. (Câu ghép đẳng lập)
 • I like to read, while I drink a cup of coffee. (Câu ghép chú giải)

Cấu trúc câu ghép trong tiếng Anh là một phần quan trọng của ngữ pháp, giúp bạn diễn đạt các ý tưởng phức tạp một cách rõ ràng và mạch lạc. Hãy luyện tập sử dụng cấu trúc câu ghép thường xuyên để cải thiện kỹ năng viết tiếng Anh của bạn nhé.

VI. Một số cấu trúc câu đặc biệt trong tiếng Anh

Một số cấu trúc câu đặc biệt trong tiếng Anh
Một số cấu trúc câu đặc biệt trong tiếng Anh

Ngoài các cấu trúc câu thông thường, tiếng Anh còn có một số cấu trúc câu đặc biệt. Những cấu trúc câu này thường được sử dụng trong các trường hợp cụ thể để nhấn mạnh hoặc diễn đạt một ý nghĩa đặc biệt nào đó. Dưới đây là một số cấu trúc câu đặc biệt trong tiếng Anh:

 • Cấu trúc câu đảo ngữ: Trong cấu trúc câu đảo ngữ, vị trí của chủ ngữ và động từ bị đảo ngược. Cấu trúc câu này thường được sử dụng để nhấn mạnh chủ ngữ hoặc động từ, hoặc để tạo sự bất ngờ cho người nghe/người đọc.
 • Cấu trúc câu bị động: Trong cấu trúc câu bị động, chủ ngữ của câu là người hoặc vật chịu tác động của hành động, trong khi động từ chính được chia ở dạng bị động. Cấu trúc câu này thường được sử dụng khi người nói/viết muốn tập trung vào hành động hoặc kết quả của hành động, chứ không phải người thực hiện hành động đó.
 • Cấu trúc câu cảm thán: Cấu trúc câu cảm thán được sử dụng để diễn đạt cảm xúc mạnh mẽ của người nói/viết. Cấu trúc câu này thường bắt đầu bằng một từ cảm thán (ví dụ: Wow!, Oh!, My God!,…) và có thể có hoặc không có chủ ngữ và động từ.
 • Cấu trúc câu nghi vấn: Cấu trúc câu nghi vấn được sử dụng để đặt câu hỏi. Cấu trúc câu này thường có dạng đảo ngữ, với động từ chính được đặt ở đầu câu. Ngoài ra, cấu trúc câu nghi vấn còn có thể sử dụng các từ nghi vấn (ví dụ: what, where, when, why, how,…).
 • Cấu trúc câu mệnh lệnh: Cấu trúc câu mệnh lệnh được sử dụng để ra lệnh, yêu cầu hoặc đề nghị ai đó làm điều gì. Cấu trúc câu này thường có dạng động từ chính được chia ở dạng bất định (infinitive) và không có chủ ngữ.

Trên đây là một số cấu trúc câu đặc biệt trong tiếng Anh. Việc nắm vững những cấu trúc câu này sẽ giúp bạn giao tiếp và viết tiếng Anh một cách chính xác và hiệu quả hơn. Hãy luyện tập thường xuyên để có thể sử dụng thành thạo những cấu trúc câu này trong mọi tình huống.

VII. Kết luận

Cấu trúc câu trong tiếng Anh là một phần quan trọng trong việc học tiếng Anh. Nắm vững cấu trúc câu sẽ giúp bạn giao tiếp và viết tiếng Anh một cách chính xác và trôi chảy hơn. Hy vọng rằng bài viết này đã cung cấp cho bạn những kiến thức cơ bản về cấu trúc câu trong tiếng Anh. Hãy tiếp tục học tập và luyện tập để nâng cao trình độ tiếng Anh của mình nhé!

Related Articles

Back to top button