Ngữ Pháp Tiếng Anh

Phó từ trong tiếng Anh: Phân loại, cách dùng và bài tập

Bạn có muốn nâng cao vốn từ vựng và kỹ năng sử dụng tiếng Anh của mình không? Hãy cùng Excel English khám phá thế giới của Phó từ trong tiếng Anh. Phó từ đóng vai trò quan trọng trong việc diễn đạt ý tưởng một cách rõ ràng và chính xác hơn. Trong bài viết này, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về các loại phó từ, cách sử dụng và một số phó từ thông dụng. Hãy theo dõi và mở rộng vốn từ vựng tiếng Anh của bạn ngay bây giờ!

Phó từ trong tiếng Anh: Phân loại, cách dùng và bài tập
Phó từ trong tiếng Anh: Phân loại, cách dùng và bài tập

Loại phó từ Cách sử dụng Ví dụ
Phó từ chỉ thời gian Dùng để chỉ thời điểm, thời gian hoặc tần suất của một hành động hoặc sự kiện. now, then, soon, later, always, never, sometimes, often, rarely
Phó từ chỉ địa điểm Dùng để chỉ nơi chốn hoặc hướng của một hành động hoặc sự kiện. here, there, everywhere, nowhere, up, down, left, right, forward, backward
Phó từ chỉ cách thức Dùng để chỉ cách thức hoặc phương tiện của một hành động hoặc sự kiện. well, badly, quickly, slowly, carefully, carelessly, easily, difficultly
Phó từ chỉ mức độ Dùng để chỉ mức độ hoặc cường độ của một hành động hoặc sự kiện. very, much, little, slightly, hardly, scarcely, barely, completely
Phó từ chỉ nguyên nhân Dùng để chỉ nguyên nhân hoặc lý do của một hành động hoặc sự kiện. because, since, as, so, therefore, consequently, hence
Phó từ chỉ mục đích Dùng để chỉ mục đích hoặc mục tiêu của một hành động hoặc sự kiện. in order to, so that, to
Phó từ chỉ điều kiện Dùng để chỉ điều kiện hoặc hoàn cảnh của một hành động hoặc sự kiện. if, unless, provided that, as long as, so long as
Phó từ chỉ sự tương phản Dùng để chỉ sự tương phản hoặc đối lập giữa hai hành động hoặc sự kiện. but, however, yet, nevertheless, on the other hand, in contrast

I. Phân loại phó từ trong tiếng Anh

Các loại phó từ thường gặp

 • Phó từ chỉ thời gian: now, then, soon, later, always, never, sometimes, often, rarely
 • Phó từ chỉ địa điểm: here, there, everywhere, nowhere, up, down, left, right, forward, backward
 • Phó từ chỉ cách thức: well, badly, quickly, slowly, carefully, carelessly, easily, difficultly
 • Phó từ chỉ mức độ: very, much, little, slightly, hardly, scarcely, barely, completely

Các loại phó từ khác

 • Phó từ chỉ nguyên nhân: because, since, as, so, therefore, consequently, hence
 • Phó từ chỉ mục đích: in order to, so that, to
 • Phó từ chỉ điều kiện: if, unless, provided that, as long as, so long as
 • Phó từ chỉ sự tương phản: but, however, yet, nevertheless, on the other hand, in contrast

II. Cách sử dụng phó từ trong tiếng Anh

Cách sử dụng phó từ trong tiếng Anh
Cách sử dụng phó từ trong tiếng Anh

Vị trí của phó từ trong câu

Phó từ có thể đứng ở nhiều vị trí khác nhau trong câu, tùy thuộc vào loại phó từ và chức năng của nó. Dưới đây là một số vị trí phổ biến của phó từ trong câu:

 • Trước động từ: She quickly ran to the store.
 • Sau động từ: She ran quickly to the store.
 • Trước tính từ: She is very beautiful.
 • Sau tính từ: She is beautiful very much.
 • Trước trạng từ khác: She ran very quickly to the store.
 • Cuối câu: She ran to the store, happily.

Cách dùng phó từ trong tiếng Anh

Phó từ có thể được sử dụng để bổ nghĩa cho động từ, tính từ, trạng từ hoặc cả câu. Khi bổ nghĩa cho động từ, phó từ có thể chỉ cách thức, thời gian, địa điểm, mục đích, nguyên nhân, kết quả, mức độ, v.v. Khi bổ nghĩa cho tính từ, phó từ có thể chỉ mức độ, cường độ, v.v. Khi bổ nghĩa cho trạng từ, phó từ có thể chỉ mức độ, tần suất, v.v. Khi bổ nghĩa cho cả câu, phó từ có thể chỉ thái độ, tình cảm, v.v. của người nói.

Dưới đây là một số ví dụ về cách sử dụng phó từ trong tiếng Anh:

 • She quickly ran to the store. (Phó từ “quickly” bổ nghĩa cho động từ “ran”, chỉ cách thức chạy.)
 • She is very beautiful. (Phó từ “very” bổ nghĩa cho tính từ “beautiful”, chỉ mức độ đẹp.)
 • She ran very quickly to the store. (Phó từ “very” bổ nghĩa cho trạng từ “quickly”, chỉ mức độ nhanh.)
 • She ran to the store, happily. (Phó từ “happily” bổ nghĩa cho cả câu, chỉ thái độ vui vẻ của người nói.)

Để sử dụng phó từ đúng cách, bạn cần chú ý đến vị trí của phó từ trong câu và chức năng của nó. Bạn cũng cần lưu ý đến sự hòa hợp giữa phó từ và từ mà nó bổ nghĩa. Ví dụ, bạn không thể sử dụng phó từ chỉ mức độ để bổ nghĩa cho động từ chỉ hành động.

Phó từ là một phần quan trọng trong tiếng Anh. Chúng giúp bạn diễn đạt ý tưởng của mình một cách rõ ràng và chính xác hơn. Hãy học cách sử dụng phó từ đúng cách để nâng cao khả năng tiếng Anh của bạn nhé!

Bạn có thể tham khảo thêm các bài viết sau để biết thêm thông tin về phó từ trong tiếng Anh:

III. Một số phó từ thông dụng trong tiếng Anh

Một số phó từ thông dụng trong tiếng Anh
Một số phó từ thông dụng trong tiếng Anh

Trong tiếng Anh, có rất nhiều phó từ thông dụng mà bạn nên biết để có thể giao tiếp trôi chảy và chính xác hơn. Dưới đây là một số phó từ thông dụng mà bạn có thể tham khảo:

Phó từ Cách dùng Ví dụ
very Được dùng để nhấn mạnh tính chất hoặc mức độ của một tính từ, trạng từ hoặc động từ. She is very beautiful. (Cô ấy rất đẹp.)
much Được dùng để nhấn mạnh tính chất hoặc mức độ của một tính từ, trạng từ hoặc động từ. I love you very much. (Anh yêu em rất nhiều.)
little Được dùng để nhấn mạnh tính chất hoặc mức độ của một tính từ, trạng từ hoặc động từ. He has little money. (Anh ấy có ít tiền.)
well Được dùng để chỉ cách thức thực hiện một hành động. She sings well. (Cô ấy hát hay.)
badly Được dùng để chỉ cách thức thực hiện một hành động. He plays the piano badly. (Anh ấy chơi đàn piano tệ.)
quickly Được dùng để chỉ tốc độ thực hiện một hành động. He ran quickly. (Anh ấy chạy nhanh.)
slowly Được dùng để chỉ tốc độ thực hiện một hành động. She walked slowly. (Cô ấy bước đi chậm rãi.)
carefully Được dùng để chỉ cách thức thực hiện một hành động cẩn thận, chu đáo. He drove carefully. (Anh ấy lái xe cẩn thận.)
carelessly Được dùng để chỉ cách thức thực hiện một hành động bất cẩn, thiếu chú ý. He dropped the glass carelessly. (Anh ấy đánh rơi ly thủy tinh một cách bất cẩn.)
easily Được dùng để chỉ một hành động dễ dàng thực hiện. She can speak English easily. (Cô ấy có thể nói tiếng Anh một cách dễ dàng.)

Hy vọng với những thông tin trên, bạn đã có thể nắm được một số phó từ thông dụng trong tiếng Anh và cách sử dụng chúng. Hãy cố gắng ghi nhớ và sử dụng những phó từ này thường xuyên để nâng cao khả năng giao tiếp của mình nhé!

Nếu bạn muốn tìm hiểu thêm về các chủ đề khác liên quan đến tiếng Anh, hãy truy cập website Excel English để biết thêm thông tin chi tiết.

IV. Bài tập về phó từ trong tiếng Anh

Bài tập về phó từ trong tiếng Anh
Bài tập về phó từ trong tiếng Anh

Để giúp bạn hiểu rõ hơn về cách sử dụng phó từ trong tiếng Anh, chúng tôi đã tổng hợp một số bài tập dưới đây. Hãy thử sức và kiểm tra xem bạn đã nắm vững kiến thức về phó từ chưa nhé!

Bài tập 1: Xác định phó từ trong các câu sau và cho biết loại phó từ đó.

 1. I quickly ran to the store to buy some groceries.
 2. She always arrives on time for work.
 3. The movie was very interesting.
 4. He loudly sang a song in the shower.
 5. I rarely go to the movies.

Bài tập 2: Điền vào chỗ trống một phó từ thích hợp.

 1. I _____ enjoy going to the beach.
 2. She _____ speaks English fluently.
 3. The weather is _____ cold today.
 4. He _____ plays the guitar.
 5. I _____ saw her at the party last night.

Bài tập 3: Viết lại các câu sau, sử dụng phó từ để nhấn mạnh ý.

 1. I like to read books.
 2. She is a good student.
 3. He is a talented singer.
 4. The weather is nice today.
 5. I am tired.

Đáp án:

Bài tập 1:

 1. quickly: phó từ chỉ cách thức
 2. always: phó từ chỉ tần suất
 3. very: phó từ chỉ mức độ
 4. loudly: phó từ chỉ cách thức
 5. rarely: phó từ chỉ tần suất

Bài tập 2:

 1. really
 2. perfectly
 3. extremely
 4. beautifully
 5. hardly

Bài tập 3:

 1. I really like to read books.
 2. She is an exceptionally good student.
 3. He is an incredibly talented singer.
 4. The weather is absolutely beautiful today.
 5. I am extremely tired.

Hy vọng rằng những bài tập này sẽ giúp bạn củng cố kiến thức về phó từ trong tiếng Anh. Hãy tiếp tục luyện tập để sử dụng phó từ một cách thành thạo và chính xác nhé!

Nếu bạn muốn tìm hiểu thêm về các chủ đề khác liên quan đến tiếng Anh, hãy truy cập website Excel English để biết thêm thông tin chi tiết.

V. Lời kết

Lời kết
Lời kết

Tầm quan trọng của phó từ

Phó từ đóng một vai trò quan trọng trong tiếng Anh. Chúng giúp chúng ta diễn đạt ý tưởng một cách rõ ràng và chính xác hơn. Chúng có thể được sử dụng để chỉ thời gian, địa điểm, cách thức, mức độ, nguyên nhân, mục đích, điều kiện và sự tương phản. Bằng cách sử dụng phó từ, chúng ta có thể thêm ngữ cảnh và sắc thái cho câu văn của mình.

Để sử dụng phó từ hiệu quả, chúng ta cần hiểu rõ về các loại phó từ và cách sử dụng của chúng. Chúng ta cũng cần luyện tập thường xuyên để có thể sử dụng phó từ một cách tự nhiên và chính xác.

Trang web ExcelEnglish.edu.vn cung cấp nhiều bài học và bài tập về phó từ tiếng Anh. Hãy truy cập trang web của chúng tôi để tìm hiểu thêm về phó từ và cách sử dụng chúng.

Một số mẹo để sử dụng phó từ hiệu quả

 • Sử dụng phó từ để nhấn mạnh một từ hoặc cụm từ nào đó trong câu.
 • Sử dụng phó từ để diễn đạt mức độ của một tính từ hoặc trạng từ.
 • Sử dụng phó từ để chỉ thời gian, địa điểm, cách thức, nguyên nhân, mục đích, điều kiện hoặc sự tương phản.
 • Tránh sử dụng quá nhiều phó từ trong một câu. Điều này có thể khiến câu văn của bạn trở nên rườm rà và khó hiểu.

Hy vọng rằng bài viết này đã giúp bạn hiểu hơn về phó từ tiếng Anh. Hãy luyện tập thường xuyên để có thể sử dụng phó từ một cách hiệu quả trong giao tiếp và viết.

Loại phó từ Cách sử dụng Ví dụ
Phó từ chỉ thời gian Dùng để chỉ thời điểm, thời gian hoặc tần suất của một hành động hoặc sự kiện. now, then, soon, later, always, never, sometimes, often, rarely
Phó từ chỉ địa điểm Dùng để chỉ nơi chốn hoặc hướng của một hành động hoặc sự kiện. here, there, everywhere, nowhere, up, down, left, right, forward, backward
Phó từ chỉ cách thức Dùng để chỉ cách thức hoặc phương tiện của một hành động hoặc sự kiện. well, badly, quickly, slowly, carefully, carelessly, easily, difficultly
Phó từ chỉ mức độ Dùng để chỉ mức độ hoặc cường độ của một hành động hoặc sự kiện. very, much, little, slightly, hardly, scarcely, barely, completely
Phó từ chỉ nguyên nhân Dùng để chỉ nguyên nhân hoặc lý do của một hành động hoặc sự kiện. because, since, as, so, therefore, consequently, hence
Phó từ chỉ mục đích Dùng để chỉ mục đích hoặc mục tiêu của một hành động hoặc sự kiện. in order to, so that, to
Phó từ chỉ điều kiện Dùng để chỉ điều kiện hoặc hoàn cảnh của một hành động hoặc sự kiện. if, unless, provided that, as long as, so long as
Phó từ chỉ sự tương phản Dùng để chỉ sự tương phản hoặc đối lập giữa hai hành động hoặc sự kiện. but, however, yet, nevertheless, on the other hand, in contrast

Tham khảo thêm các bài viết về ngữ pháp tiếng Anh tại đây:

VI. Kết luận

Phó từ là một phần quan trọng trong tiếng Anh, giúp bạn diễn đạt ý tưởng của mình một cách rõ ràng và chính xác hơn. Trong bài viết này, chúng ta đã cùng tìm hiểu về các loại phó từ trong tiếng Anh, cách sử dụng phó từ và một số phó từ thông dụng. Hy vọng rằng những kiến thức này sẽ giúp bạn nâng cao vốn từ vựng và kỹ năng sử dụng tiếng Anh của mình. Hãy tiếp tục học tập và luyện tập để sử dụng phó từ một cách thành thạo nhé!

Related Articles

Back to top button